Λευκή Μετατόπιση: Έρικ Ο Έμπορος, Πωλεί Πακέτα Απαλής Ευθανασίας Της Λευκής Φυλής ~ White Shift: Eric The Merchant Is Selling Soft Euthanasia Packages For The White Race…! (Video + Photo)

In his new book White Shift, Eric Kaufmann (Kaufmann literally means “merchant” in German) is trying to sell white folks on the idea that racial extinction isn’t really that bad. It doesn’t hurt a bit!

Kaufmann has personal genetic investment in, and experience of, diversity.

He identifies as white — with, as for almost all of us, complications. His mother is half Chinese and half Costa Rican. His father is Canadian, the son of a secular Czech Jew. (“There’s been no religion for about four generations.”) He was born in Hong Kong, later moving to Japan and then Vancouver. He moved to the UK in 1993. He lives in Wimbledon, an affluent, predominantly white suburb of southwest London, with his wife, an economist, and their two teenage children.

His book has the virtue of a certain brutal honesty. In a BBC interview, he said this:

“The whites are going to lose their majority in the United States around 2050 and in Britain that’ll happen at the end of the century.”

Source

Leave a Reply