Ρόδος: Η Ανθελληνική Κατοχική Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ασκεί Τρομοκρατία Εναντίον Πατριώτη Κληρικού…! (Video + Photo)

Ντροπή: Καλοῦν ἱερέα γιὰ ἐξηγήσεις, διότι μίλησε κατὰ τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν…

Ἀνασφαλὴς ἡ Ἐξουσία ἐπιλέγει τὸν προσφιλῆ σταλινικὸ ἐκφοβισμὸ γιὰ νὰ καταστείλει τὴν λαϊκὴ κατακραυγὴ καὶ νὰ ἀσκήσει προληπτικὸ μπούλινγκ γιὰ ὅποιον τολμήσει νὰ ὑψώσει εἰδικῶς ἀπὸ τοὺς ὑγιεῖς θύλακες τῆς Ἐκκλησίας, τὴν φωνή του.

.                Καὶ φυσικὰ ἡ πλέρια δημοκρατία τους δὲν ἀνησύχησε ἀπὸ τὴν λεηλασία καὶ τοὺς βανδαλισμοὺς καὶ τὶς ἱεροσυλίες, ποὺ ἔκαναν οἱ εὐγενεῖς ἐπισκέπτες τῆς δύσμοιρης Χώρας μας, εἰδκῶς ὅταν οἱ ροές τους ἰσοπέδωσαν τοὺς νομοὺς τῆς Β. Ἑλλάδος κυρίως.

.                   Σὸκ προκαλεῖ ἡ εἴδηση ἀπὸ τὴ Ρόδο ὅτι καλεῖται ἱερέας νὰ δώσει ἐξηγήσεις διότι μίλησε κατὰ τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ὅπως ἀναφέρει στὴν ἰστοσελίδα της ἡ dimokratiki.gr.
.                   Ἔγγραφες ἐξηγήσεις ἐνώπιον ἀστυνομικοῦ τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Ρόδου, στo πλαίσιo προκαταρκτικῆς ἐξέτασης, ποὺ παραγγέλθηκε πρὸς διακρίβωση τελέσεως τοῦ ἀδικήματος τῆς διέγερσης σὲ διάπραξη πλημμελήματος, ἔδωσε χθές, ὁ πατὴρ Χρῆστος Σιάνας, ἐφημέριος του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Ρόδου.

.                   Ἡ ἀναμετάδοση τοῦ πύρινου λόγου τοῦ πατρὸς Χρήστου, κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου, ποὺ τοποθετήθηκε ἀνοιχτὰ ἐναντίον τοῦ ξεπουλήματος τῆς Μακεδονίας, εἶχε προκαλέσει αἴσθηση στὸ πανελλήνιο.

.                   Μὲ βάση ἀναφορὰ τοῦ κ. Μιχαὴλ Κόκκινου, κυβερνητικοῦ στελέχους καὶ συγκεκριμένα γραμματέα Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ στὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, κλήθηκε εἰδικότερα νὰ παράσχει ἐξηγήσεις γιὰ πιθανὴ ἐκ μέρους του διάπραξη τοῦ ἀδικήματος ποὺ προβλέπει καὶ τιμωρεῖ ὁ Ποινικὸς Κώδικας στὸ ἄρθρο 184.

.                   Τὸ ἀδίκημα τοῦ ἄρθρου 184 Π.Κ συνίσταται στὴν ἐκ προθέσεως δημόσια πρόκληση πρὸς διάπραξη πλημμελήματος ἢ κακουργήματος, περιλαμβάνει συνεπῶς καὶ τὴν πρόκληση τὴν γενόμενη εἰς πρόσωπα μὴ ὁρισμένα ἀτομικῶς καὶ τὴν ἀφορώσα στὴν ἐκτέλεση ἀδικημάτων μὴ καθορισμένων εἰδικῶς, ἑξαιρουμένων πάντως τῶν πταισμάτων, τῶν ὁποίων ἡ συναρίθμηση στὰ στοιχεῖα τῆς πράξης θεωρήθηκε ὡς ὑπερβολικὴ λόγω τῆς μικρότητας τῆς παραβάσεως.

.                   Πρόκληση εἶναι δὲ πᾶσα ἀνακοίνωση πρὸς ἄλλον μὲ εὐθὺ σκοπὸ νὰ τὸν κατευθύνει σὲ ὁρισμένη συμπεριφορὰ (πράξη ἢ παράλειψη).

.            Ἐξ ἄλλου, στὴν ὑποκειμενικὴ ὑπόσταση τοῦ ἐγκλήματος ἀπαιτεῖται δόλος, δηλαδὴ γνώση ὅτι ἐπιδρᾶ στὴ ξένη βούληση καὶ ὅτι ἡ ἐνέργεια τοῦ εἶναι ἐπιτήδεια, προκειμένου νὰ ἐκθέσει σὲ κίνδυνο τὴ δημόσια τάξη καὶ ὅτι γίνεται δημόσια. Ἡ ἐπὶ σκοπῶ ἀστεϊσμοῦ ἐνέργεια ἀποκλείει τὸν δόλο. Ἐν προκειμένῳ, ὅπως τόνισε ὁ Ἱερέας, ἀπὸ τo ἀπομαγνητοφωνημένo κήρυγμά του στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα, (τὸ ὁποῖο δὲν ἀνήρτησε ὁ ἴδιος στὸ διαδίκτυο) δὲν προκύπτει ὅτι πληροῦνται ἡ ἀντικειμενικὴ καὶ ἡ ὑποκειμενικὴ ὑπόσταση τοῦ ἐγκλήματος. Ἐπεσήμανε ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ μία ὁμιλία συναισθηματικῶς φορτισμένη, καθότι συνέπεσε χρονικῶς μὲ τὴν ὑπογραφὴ τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Σὲ αὐτὴ τὴν ὁμιλία ἐξέφρασε τὶς προσωπικές του ἀπόψεις γιὰ τὴν κοινωνικοπολιτικὴ κατάσταση στὴ χώρα καὶ εἰδικότερα γιὰ τὴν βαθύτατα ἀντεθνικὴ πολιτικὴ συμφωνία μὲ τὰ Σκόπια.

.                   Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὶς κατηγορίες ποὺ τοῦ ἀποδίδονται ἀναφορικὰ μὲ τὶς ἀποστροφὲς πρὸς τὸ ποίμνιο νὰ «πτύσει» τοὺς πολιτικοὺς ποὺ τυχὸν συναντήσει, ἐπεσήμανε ὅτι δὲν κρίνονται πρόσφορες νὰ πείσουν οἱοδήποτε ἄνθρωπο νὰ συμπεριφερθεῖ κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο.

.                   Συγκεκριμένα, στὸ πρῶτο σημεῖο «ὅταν δεῖτε πολιτικό, μπορεῖτε νὰ τὸν ἐφτύσετε ἢ εἴσαστε κότες καὶ θὰ πᾶτε νὰ τὸν ἀγκαλιάσετε….κύριε βουλευτά μου……;», ἀπευθύνει ἕνα ρητορικὸ ἐρώτημα πρὸς ὅσους παρακολουθοῦν τὴν ὁμιλία του καὶ στὸ δεύτερο «ὅποιο πολιτικὸ δεῖτε, φτύστε τὸν, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸ σάλιο σας ἀξίζει…..», ταυτόχρονη μὲ τὴν προτροπὴ εἶναι καὶ ἡ ἀποτροπὴ πρὸς διάπραξη τῆς δῆθεν ἀξιόποινης πράξης.

.                   Ὁ ἐφημέριος τόνισε μάλιστα ὅτι σκοπὸς τοῦ κ. Κόκκινου, μὲ τὴν ἀναφορά του εἶναι νὰ καταφέρει τὴ φίμωσή του… «ὥστε ἀνενόχλητοι καὶ στὴ Ρόδο νὰ ἑδραιώσουν τὶς ἐπαίσχυντες καὶ σὲ βάρος τῶν καλῶς ἐννοούμενων συμφερόντων τῆς χώρας ἀποφάσεών τους καὶ τὶς ἐπιλογὲς τοῦ πολιτικοῦ του προϊσταμένου ὑπουργοῦ τῶν ἐξωτερικῶν καὶ τῆς Κυβέρνησής τους».

.                   Θυμίζουμε ὅτι ὁ ἐλεγχόμενος ἱερέας ἔχει χαρακτηριστεῖ ἀπ’ ὅλους ὡς «ὁ προστάτης τῶν φτωχῶν» καὶ ὄχι ἀδίκως. Γιατί, ἐδῶ καὶ χρόνια ἔχει ἀναλώσει τὴν ζωή του, βοηθώντας τοὺς πάσχοντες συνανθρώπους μας.

.                   Ἡ Ἐνορία του, ἔχει ταυτιστεῖ μὲ τὴν φιλανθρωπία, καθὼς δὲν περνᾶ μέρα, ποὺ νὰ μὴν πλημμυρίζει ἀπὸ συνανθρώπους, ποὺ «δὲν ἔχουν, ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίναι».

Πηγή

Leave a Reply