Η Αμερικανική Ευρεσιτεχνία 6506148 B2, Επιβεβαιώνει Την Χειραγώγηση Του Ανθρώπινου Νευρικού Συστήματος Μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Και Τηλεόρασης ~ US Patent 6506148 B2 Confirms Human Nervous System Manipulation Through Your Computer And TV…! (Photo)Source

Leave a Reply