Γερμανία – Βερολίνο: Διαδήλωση “Εμείς Για Την Γερμανία”, “Γερμανέ Πρέπει Να Είσαι Περήφανος Που Είσαι Γερμανός!” – Διαμαρτύρία Από Αντίφα ~ Germany – Berlin: Demonstration “We For Germany”, “German Must Be Proud That You Are German!” – Protest By Antifa ~ Deutschland – Berlin : Demonstration “Wir Für Deutschland”, “Deutsche Müssen Stolz Sein, Dass Sie Deutsch Sind!“ – Protest Von Antifa…! [03/10/2018] (Video)

Leave a Reply