Δανία: Πολυπολιτιστικός Εμπλουτισμός Στην Κοπεγχάγη ~ Denmark: Multicultural Enrichmen In Copenhagen ~ Dänemark: Multikulturelle Bereicherung in Kopenhagen ~ Danmark: Multikulturel Berigelse I København…! [Italian Subtitles] (Video)

Leave a Reply