Ευρώπη, Ρωσία Και Κίνα, Συμφωνούν Νέο Μηχανισμό Για Να Αποφύγουν Τις Κυρώσεις Στο Ιράν ~ Europe, Russia And China Agree On New Mechanism To Dodge Iran Sanctions…! (Videos)

Leave a Reply