Η Ιστορία Χημικών Όπλων Των ΗΠΑ Και Η Εμπλοκή Τους Σε Εγκλήματα Πολέμου ~ US History Of Chemical Weapons Use And Complicity In War Crimes…! (Photo)

Η Ιστορία Χημικών Όπλων Των ΗΠΑ Και Η Εμπλοκή Τους Σε Εγκλήματα Πολέμου ~ US History Of Chemical Weapons Use And Complicity In War Crimes…!

Exclusive: CIA Files Prove America Helped Saddam as He Gassed Iran.

Rumsfeld ‘offered help to Saddam’.

As Theresa May gears up for war in Syria, we should remember what hypocrites we are about chemical warfare in the Middle East.

Leave a Reply