“Σοκαριστική” Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών Από Τον Γερμανικό Καθολικό Κλήρο Περιγράφεται Λεπτομερώς Σε Αναφορά ~ “Shocking” Sexual Abuse Of Children By German Catholic Clergy Detailed In Report…! (Photo)


Minister warns abuse of 3,677 children by about 1,670 clerics may be ‘tip of the iceberg’ for Catholic church.

Source

Leave a Reply