Μέτρηση Ακτινοβολίας Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου: “Έξυπνος” Μετρητής vs Κυψελωτή Τηλεφωνία – Οι Έξυπνοι Μετρητές Αποδεικνύονται Πάρα Πολύ Πιο Επικίνδυνοι ~ EMF Radiation Testing: “Smart” Meter vs Cell Phone – Smart Meters Proved Το Βε Far More Dangerous…! (Video + Photo)

Video Demonstrates How Radiation Exposure to Utility “Smart” Meters is WAY WORSE than “Smart” Phones…

Leave a Reply