Η Σιωνιστική “NY Times”, Χρησιμοποιεί Παλιά Κόλπα Για Να Διαστρεβλώσει Τις Τελευταίες Εγκληματικές Επιθέσεις Του Ισραήλ Εναντίον Της Γάζας ~ Zionist “NY Times” Uses Old Tricks To Distort Israel’s Latest Criminal Attacks On Gaza…! (Photo)Source

Leave a Reply