Ιδιώτες, Ελληνικές Επιχειρήσεις, Αθλητικά Και Ελληνορθόδοξα Σωματεία, Προσέφεραν Την Βοήθειά Τους Στους Πληγέντες Από Τις Πυρκαγιές… Εκτός Από Τις Άθεες Λαθρολάγνες ΜΚΟ Και Τους Αλληλέγγυους Της Αριστεράς Και Του ΣΥΡΙΖΑ…!

Αναμφισβήτητο γεεγονός: πολλοί ιδιώτες, ελληνικές επιχειρήσεις, αθλητικά και Ελληνορθόδοξα σωματεία, προσέφεραν την βοήθειά τους στους πληγέντες από τις πυρκαγιές… εκτός από τις άθεες λαθρολάγνες ΜΚΟ και τους “αλληλέγγυους” της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ…! Λοιπόν, ο Ελληνικός λαός, ας εξάγει τα συμπεράσματά του…

Leave a Reply