ΗΠΑ – Ανακοινώνοντας Τον Ιούλιο Ως “Μήνα Λευκής Ιστορίας”: “Σας Ευχαριστώ, Λευκοί Αμερικανοί” ~ USA – Announcing “White History Month” For July: “Thank You, White Americans”…! (Video)

Leave a Reply