Πλέον Όχι “Καυτές Γυναίκες” – Η FIFA, Θέλει Λιγότερες Εικόνες Ελκυστικών Λευκών Γυναικών Οπαδών Στα Γήπεδα ~ No More “Hot Women” – FIFA Wants Fewer Images Of Attractive White Female Fans In Stadiums…! (Photos)

FIFA’s Head of Sustainability and Diversity Federico Addiechi has urged broadcasters to show less cutaways of beautiful white women in the stands as part of efforts to tackle sexism in football.

Source

Leave a Reply