12 Ιουλίου 1992: Η Κτηνώδης Σφαγή Των Σέρβων Στην Κοιλάδα Ντρίνα ~ 12. July 1992: The Brutal Massacre Of Serbs In The Drina Valley…! (Photos)

 In absence of International community officials, diplomats, NATO, UN representatives, without  the presence of  cameras and global media, in heavy sadness and silence Serbs in Srebrenica and the area mark 21 years since the massacre of 69 Serbian civilians and soldiers  which took  place on the day of one of the greatest Orthodox holidays,  St. Peter’s day in 1992. The commemoration is held  in the villages of  Srebrenica area, Zalazje, Sase as well as in Biljača and Zagoni near Bratunac. In addition to 69 massacred, there are 22 Serbs still missing meanwhile seven  were captured alive and have never been seen again.

Photo> Serbian woman Milenka Ristic  tortured, mutilated by Bosnian Muslims in Skelani, Bratunac on January 16. 1993. 
Of those 22 kidnapped and considered missing, 10 were accidentally exhumed 10 June 2011. from the mass grave at Zalazje, when the teams searched for Bosnian Muslim victims.

Their graves are a terrible omen of  great historical accident and a reminder for our descendants. They are sacrificed on the altar of the fatherland, faith and freedom. Their lives lie in the foundation of the Republika Srpska . “ 
The remains of the victims were later identified  and buried on St. Peter’s day last year.  After the Divine Liturgy in the church of the Holy Virgin in Srebrenica, the family members of those killed, relatives, neighbors, and fellow soldiers  Veterans’ Organization,  Families of Captured and Killed Soldiers and Missing Civilians and Serbian members of the municipal government  visit places of the golgotha,  lay  flowers at the memorial and light candles for the repose of the martyrs  souls.
Bratunac> The graves of Serbs who were killed by Muslims from 1992 -1995. 
At the monument and ossuary In the Zalazje service is held for 69 Serbs killed on St. Peter’s in 1992. , as well as for other Serbian soldiers and civilians killed in the defense of the homeland. The program of the traditional 17 memorial cultural and sporting events, “Peter’s Days” is organized in memory of the killed Serbs.
Photo: Goran Vučić, a Serb from Brcko, massacred by Bosnian Muslims

On St. Peter’s in 1992. Bosnian Muslim forces continued systematic and ethnic cleansing of Serbs, strong Muslim forces from Srebrenica under the command of notorious Naser Oric, on 12 July 1992. broke into several Serbian villages in Srebrenica and Bratunac where they killed, looted and burned everything and slaughtered 69 Serbs. As usually when it comes to crimes against Serbs, all the responsible were acquitted, or have not even been tried.
The total number of Serbian victims in Srebrenica area is 3287 of murdered civilians, but that number is not final. 

Massacred Serb Stojan Pudic; murdered and mutilated by Bosnian Muslims

 

The Serbs killed in Srebrenica area from 1992 – 1995. Source:  Registry book  of the dead, SREBRENICA:
1. Avdalović (Mlađen ) Rosanda 1936-1992.
2. Avlijaš (Rajko ) Grujo 1955-1995.
3. Avlijaš (Slobodan ) Srpko 1953-1993.
4. Avramović (Dragomir ) Drago 1961-1994.
5. Avramović (Boro ) Živko 1946-1995.
6. Avramović (Kojo ) Jovica 1943-1992.
7. Avramović (Zdravko ) Neđo 1947-1993.
8. Avramović (Stanislav ) Slavko 1971-1992.
9. Aksić (Novak ) Srpko 1972-1992.
10. Aleksić (Momčilo ) Boško 1960-1995.
11. Aleksić Gavrilo 1937-1992.
12. Aleksić (Nedeljko ) Dejan 1958-1992.
13. Aleksić (Milan ) Dragoljub 1959-1992.
14. Aleksić (Ilija ) Ignjat 1953-1992.
15. Aleksić (Pero ) Ilija 1920-1992.
16. Aleksić (Uroš ) Milan 1964-1993.
17. Aleksić Milovan ?-1992.
18. Aleksić (Radojko ) Nikola 1965-1993.
19. Aleksić (Đorđe ) Radojka 1935-1993.
20. Aleksić (Zorislav ) Rajko 1947-1992.
21. Alempić (Radislav ) Dimitrije 1960-1992.
22. Alempić (Bogosav ) Slavko 1950-1993.
23. Alempić (Čedo ) Sredoje 1958-1992.
24. Alempić (Risto ) Stanimir 1970-1992.
25. Andan (Marko ) Savo 1938-1992.
26. Andrić (Damjan ) Vlatko – Vlado 1936-1992.
27. Andrić Vojo 1942-1992.
28. Andrić (Vojislav ) Goran 1962-1993.
29. Andrić (Miroslav ) Grujo 1966-1993.
30. Andrić (Vladimir ) Dragoljub 1952-1993.
31. Andrić (Anto ) Kazimir 1952-1993.
32. Andrić (Đorđe ) Luka 1905-1993.
33. Andrić (Bogomir ) Ljubiša 1960-1992.
34. Andrić (Stojan ) Miroslav 1967-1992.
35. Andrić (Srećko ) Petko 1964-1994.
36. Andrić (Simo ) Petrija 1932-1992.
37. Andrić (Ljubo ) Radislav 1957-1993.
38. Andrić (Luka ) Staka 1912-1994.
39. Andrić (Pero ) Stevan 1924-1994.
40. Anđić (Vidoje ) Jovo 1952-1995.
41. Antonić (Božo ) Rade 1950-1993.
42. Arsenov (Živanko ) Novica 1965-?
43. Arsenović (Milorad ) Nenad 1965-1993.
44. Arsenović (Vitomir ) Obradin 1972-1993.
45. Arsić (Dragan ) Saša 1969-1992.
46. Aćimović (Milenko ) Kristina 1920-1992.
47. Aćimović (Milan ) Pero 1941-1995.
48. Aćimović (Đorđe ) Savo 1955-1995.
49. Aćimović (Zdravko ) Strahinja 1956-1992.
50. Adžić (Ranko ) Stanislav 1967-1995.
51. Ašćerić (Diko ) Veroljub 1972-1992.
52. Ašćerić (Boško ) Gojko 1940-1993.
53. Ašćerić (Miloš ) Dragan 1969-1993.
54. Ašćerić (Ratko ) Dragan 1965-1992.
55. Ašćerić (Radivoj ) Lazo 1973-1994.
56. Ašćerić (Ignjat ) Miladin 1962-1992.
57. Ašćerić (Milivoje ) Petko 1954-1992.
58. Ašćerić (Matija ) Radivoje 1945-1992.
59. Babić (Tonko ) Zlatomir 1947-1995.
60. Babić (Savan – Savo ) Milan 1953-1995.
61. Babić (Simo ) Obren 1927-1993.
62. Babić (Đuro ) Petar 1936-1992.
63. Bajković (Jovo ) Ljubomir 1954-1992.
64. Balan (Zdravko ) Savo 1961-1993.
65. Balmazović Milisav 1950-1995.
66. Balotić (Marko ) Vojislav 1954-1992.
67. Balotić (Živojin ) Vojko 1960-1992.
68. Balotić (Krsman ) Ljubo 1931-1992.
69. Balotić (Vidak ) Rada 1936-1992.
70. Balčaković (Milutin ) Živorad 1962-1992.
71. Balčaković (Božo ) Staniša 1940-1993.
72. Baljak (Simo ) Branko 1942-1992.
73. Bandić (Milenko ) Vaso 1929-1992.
74. Banduka (Gojko ) Borislav – Boro 1953-1992.
75. Banduka Jovanka
76. Banduka (Mićo ) Milena 1921-1992.
77. Banduka (Branko ) Radenko 1966-1993.
78. Banjac (Mirko ) Milan 1936-1993.
79. Baričanin Velinka
80. Barjaktarević (Aleksa ) Goran
81. Bartula (Boško ) Obrad 1970-1994.
82. Batić (Milivoje ) Ljubiša 1960-1995.
83. Batić (Dragomir ) Petar 1939-1995.
84. Baumhak (Vladimir ) Zoran 1967-1995.
85. Bačić (Miladin ) Radenko 1960-1993.
86. Bačić (Miladin ) Ranko 1962-1995.
87. Bačić (Miloš ) Savo 1938-1992.
88. Bačić (Pero ) Srboslav 1945-1992.
89. Bašić (Ljubomir ) Goran 1965-1993.
90. Beatović (Zarija ) Neđo 1953-1992.
91. Beatović (Miloš ) Srđan 1966-1992.
92. Begović (Risto ) Dragiša 1937-1993.
93. Belaković (Vojislav ) Predrag 1966-1992.
94. Berak (Branko ) Radovan ?-1992.
95. Bećarević (Drago ) Dušan 1956-1993.
96. Bećarević Slaviša 1971-2002.
97. Bibić (Radomir ) Tomo 1955-1995.
98. Biletić (Rajko ) Zvjezdan 1958-1992.
99. Bilić (Milovan ) Dragoljub 1973-1992.
100. Bičanić Mladen 1972-1992.
101. Bjelaković (Radislav ) Željko 1975-1994.
102. Bjelica (Aleksa ) Staka 1929-1995.
103. Bjelogrlić (Blagoje ) Sekula 1955-1992.
104. Blagovčanin (Vujadin ) Brano 1958-1992.
105. Blagovčanin (Milan ) Vujadin 1934-1994.
106. Blagojević (Ranko ) Borivoje 1940-1995.
107. Blagojević (Sreten ) Boro 1973-1992.
108. Blagojević (Milosav ) Vladan 1970-1992.
109. Blagojević (Milorad ) Vladimir 1960-1995.
110. Blagojević (Nedeljko ) Desanka 1953-1995.
111. Blagojević (Milosava ) Dragan 1970-1992.
112. Blagojević (Slobodan ) Dušan 1946-1992.
113. Blagojević (Radovan ) Zoran 1962-1992.
114. Blagojević (Slobodan ) Zoran 1966-1992.
115. Blagojević Ilinka 1914-1993.
116. Blagojević (Sreten ) Jovo 1973-1992.
117. Blagojević (Đorđe ) Miladin 1946-1993.
118. Blagojević (Živorad ) Milovan 1967-1992.
119. Blagojević Slobodan 1958-1992.
120. Blažević Zoran 1956-1993.
121. Blazanović (Slobodan ) Goran 1969-1993.
122. Bobar (Ljubo ) Momir 1958-1993.
123. Bogdanović (Mihajlo ) Anđelko 1928-1992.
124. Bogdanović (Pero ) Vladimir 1969-1992.
125. Bogdanović (Milan ) Đurađ 1960-1992.
126. Bogdanović Zoran 1971-1992.
127. Bogdanović (Dragomir ) Ivan 1955-1993.
128. Bogdanović (Stojan ) Tomislav 1959-1995.
129. Bogićević (Drago ) Lazo 1972-1995.
130. Bogićević (Kostadin ) Radivoje 1957-1995.
131. Bogičević (Rade ) Vojin 1929-1992.
132. Bogičević (Ljubomir ) Vojislav 1949-1993.
133. Bogičević (Milenko ) Zlatan 1975-1992.
134. Bogičević (Slobodan ) Novica 1976-1993.
135. Bogičević (Vojislav ) Obren 1932-1992.
136. Bogičević (Ljubomir ) Radojko 1954-1993.
137. Bogičević (Jovan ) Slobodan 1945-1993.
138. Bogočević (Ranko ) Slobodan 1946-1992.
139. Bogunović Ljubomir ?-1992.
140. Bodiroga (Đuro ) Ratko 1945-1992.
141. Bodirogić (Lazar ) Miomir 1972-1992.
142. Božić (Mirko ) Božo 1953-1993.
143. Božić (Božo ) Veselin 1932-1993.
144. Božić Vida ?-1993.
145. Božić (Radoje ) Desanka 1924-1992.
146. Božić (Velemir ) Dragomir 1966-1992.
147. Božić (Radomir ) Žarko 1973-1993.
148. Božić (Dušan ) Zelenko 1945-1994.
149. Božić (Neđo ) Zoran 1964-1992.
150. Božić (Drago ) Zorica 1980-1992.
151. Božić (Nikola ) Zorka 1925-1993.
152. Božić (Sretko ) Zoro 1949-1994.
153. Božić (Novak ) Ljubiša 1952-1992.
154. Božić (Vaso ) Mara 1909-1993.
155. Božić (Đoko ) Milovan 1949-1992.
156. Božić (Radoslav ) Miloje 1948-1993.
157. Božić (Luka ) Mlađen 1937-1992.
158. Božić (Radomir ) Novo 1953-1992.
159. Božić (Aleksa ) Ostoja 1946-1995.
160. Božić (Radomir ) Ostoja 1946-1995.
161. Božić (Marko ) Panto 1931-1992.
162. Božić (Todor ) Petko 1929-1994.
163. Božić (Uroš ) Radan 1971-1995.
164. Božić (Vladimir ) Radosav 1925-1992.
165. Božić (Dušan ) Ratko 1960-1993.
166. Božić (Mile ) Slaviša 1971-1993.
167. Božić (Dragomir ) Srđan 1974-1995.
168. Božić (Stojan ) Stevo 1951-1993.
169. Bojagić (Mihajlo ) Milovan 1960-1992.
170. Bojanić (Drago ) Dragan 1968-1995.
171. Bojanić (Jovan ) Drago 1947-1993.
172. Bojanić (Velimir ) Dragomir 1960-1992.
173. Bojanić (Vladimir ) Ljubo 1947-1993.
174. Bojanić (Jovo ) Milan 1965-1993.
175. Bojanić (Neđo ) Radoslav 1961-1992.
176. Bojanović (Jovo ) Zoran 1961-1992.
177. Bojić (Manojlo ) Boro ?-1928.
178. Bojić M . Danica ?-1937.
179. Bojić (Živko ) Duško 1971-1993.
180. Bojić (Dimitrije ) N . ?-1992.
181. Bojić (Radovan ) Radoje 1948-1992.
182. Bojić (Milorad ) Slavko 1927-1992.
183. Borić (Budimir ) Maksim 1961-1992.
184. Borić (Milivoje ) Mile 1946-1992.
185. Borić (Milosav ) Milenko 1961-1992.
186. Borić (Srećko ) Radomir 1966-1994.
187. Borić (Maksim ) Radosav
188. Borovčanin (Mitar ) Desa 1935-1993.
189. Borovčanin (Janko ) Dragan 1960-1995.
190. Borovčanin (Branislav ) Dragomir 1948-1992.
191. Bosiljčić (Mirko ) Predrag 1956-1992.
192. Bosiljčić (Ilija ) Sreto 1957-1992.
193. Bošković Bojana 1917-1992.
194. Bošković (Vojo ) Velimir 1953-1992.
195. Bošković (Milan ) Velimir 1944-1992.
196. Bošković Dašo ?-1992.
197. Bošković (Milan ) Lazar 1951-1995.
198. Bošković Luka 1912-1992.
199. Bošković (Čedo ) Marinko 1967-1992.
200. Bošković (Vojin ) Milan 1959-1993.
201. Bošković (Simo ) Milomir 1961-1993.
202. Bošković (Jovan ) Tomislav 1932-1992.
203. Bošnjaković (Borislav ) Zoran 1969-1993.
204. Bošnjaković (Milan ) Milo 1965-1992.
205. Brajić (Ranko ) Mladen 1968-1994.
206. Bratić (Relja ) Goran 1958-1994.
207. Bratić (Nenad ) Dragica 1966-1993.
208. Bratić Joka ?-1992.
209. Bratić Stojan ?-1994.
210. Bratić (Mirko ) Strahinja 1953-1995.
211. Bratić (Mlađen ) Špiridon 1930-1992.
212. Brežanović (Mlađen ) Dragan 1981-1994.
213. Brežanović (Marko ) Nada 1985-1994.
214. Brežančić (Dušan ) Marko 1954-1992.
215. Brkić (Petar ) Dragan 1963-1992.
216. Brkljač (Ilija ) Zdravko 1951-1993.
217. Bugarin (Pero ) Bosiljka 1905-1994.
218. Bujić (Živko ) Ilija 1908-?
219. Bulić (Pero ) Zora 1922-1993.
220. Bunijevac (Tomo ) Borivoje 1958-1992.
221. Bunijevac (Stanko ) Drago 1941-1992.
222. Bunijevac (Rade ) Dragoljub 1967-1995.
223. Bunijevac (Sekula ) Relja 1940-1992.
224. Bunjevac (Žarko ) Branko 1962-1995.
225. Bunjevac Vaso
226. Bunjevac (Milenko ) Miloš 1967-1995.
227. Butina (Petar ) Radoslav 1958-1992.
228. Bučalina (Dimitrije ) Vladimir 1951-1992.
229. Bučić (Janko ) Mijat 1958-?
230. Vanovac (Pero ) Branko 1953-1993.
231. Vanovac (Rajko ) Velibor 1969-1992.
232. Vanovac (Rajko ) Dalibor 1974-1992.
233. Vanovac (Zdravko ) Slobodan 1970-1992.
234. Varagić (Ilija ) Radenko 1962-1993.
235. Varagić (Radoslav ) Ranko 1969-1993.
236. Vasilić (Marko ) Ilija 1945-1995.
237. Vasilić (Miloš ) Ratko 1948-1992.
238. Vasiljević (Budimir ) Anđelko 1955-1992.
239. Vasiljević (Savo ) Vasilj 1907-?
240. Vasiljević (Pero ) Veselka 1935-1992.
241. Vasiljević (Vojo ) Vitomir 1931-1992.
242. Vasiljević (Čedo ) Dragan 1966-1992.
243. Vasiljević (Neđo ) Koviljka 1935-2003.
244. Vasiljević (Obro ) Ljuboje 1933-1995.
245. Vasiljević (Mihajlo ) Milan 1958-1993.
246. Vasiljević (Slavoljub ) Milomir 1970-1993.
247. Vasiljević (Jakov ) Radenko 1962-1993.
248. Vasiljević (Radovan ) Radisav 1963-1992.
249. Vasiljević (Radovan ) Radislav 1965-1992.
250. Vasiljković (Vojko ) Risto 1940-1992.
251. Vasić (Stanija ) 1930-1992.
252. Vasić (Milovan ) Božidar 1951-1994.
253. Vasić (Manojlo ) Vladan 1929-1992.
254. Vasić (Vaso ) Dragan 1953-1995.
255. Vasić (Radovan ) Dragan 1964-1992.
256. Vasić (Ljubo ) Draženko 1970-1994.
257. Vasić (Rade ) Jeremija 1948-1995.
258. Vasić (Rajkan ) Jovo 1954-1995.
259. Vasić (Miloš ) Milijan 1955-1992.
260. Vasić (Stamenko ) Milojko 1976-1994.
261. Vasić (Petar ) Nenad 1973-1994.
262. Vasić (Milan ) Novo 1967-1992.
263. Vasić (Milovan ) Obrad 1954-1992.
264. Vasić (Vidoje ) Obrenija 1959-1993.
265. Vasić (Marinko ) Predrag 1966-1995.
266. Vasić (Nikola ) Srećko 1954-1993.
267. Vasić (Milojka ) Stanimir 1970-1994.
268. Vasić (Milorad ) Stoja 1908-1992.
269. Vasić (Kostadin ) Tihomir 1951-1993.
270. Vasković (Predrag ) Mladen 1970-1992.
271. Veljović Milinko
272. Veljović (Aleksa ) Neđo 1951-1992.
273. Veselinović (Slavomir ) Dragan 1965-1992.
274. Veselinović (Kostadin ) Lazar 1935-1993.
275. Vesić (Todor ) Dobrinka 1930-1995.
276. Vesić (Miloš ) Dragan 1971-1992.
277. Vesić Milisav ?-1992.
278. Vesić (Marko ) Rade 1962-1992.
279. Vesić (Srećko ) Radivoje 1953-1992.
280. Vesić (Milovan ) Stojan 1969-1992.
281. Večerinović (Miloje ) Milojko 1968-1992.
282. Vidaković (Panto ) Blaško 1940-1992.
283. Vidaković (Ljubo ) Branislav 1962-1992.
284. Vidaković (Cvijetin ) Đorđo 1956-1992.
285. Vidaković O . Joka 1907-?
286. Vidaković (Lazar ) Milenko 1956-1992.
287. Vidaković (Sretko ) Milovan 1959-1993.
288. Vidaković (Ignjat ) Mitar 1934-1992.
289. Vidaković (Danko ) Radenko 1954-1992.
290. Vidaković (Kosta ) Tripun 1949-1994.
291. Vidović (Simo ) Brano 1955-1992.
292. Vidović (Sretko ) Vitomir 1960-1992.
293. Vidović (Drago ) Goran 1961-1992.
294. Vidović (Miloš ) Drago 1959-1992.
295. Vidović (Mitar ) Dragoljub 1934-1992.
296. Vidović (Mihajlo ) Milenko 1957-1992.
297. Vidović (Milan ) Milorad 1966-1992.
298. Vidović (Momir ) Mirko 1959-1993.
299. Vidović (Stevan ) Nenad 1951-1994.
300. Vidović (Vojin ) Pero
301. Vidović (Veljko ) Savo 1937-1992.
302. Vidović (Sreten ) Spasoje 1936-1992.
303. Vidojević (Boro ) Branko 1947-1994.
304. Vilotić (Vukadin ) Vide 1954-1992.
305. Vitić (Đorđe ) Božidar 1956-1995.
306. Vitić (Đorđe ) Drago 1958-1992.
307. Vitić (Savo ) Zlatan 1972-1992.
308. Vitić (Mijat ) Milovan 1931-1992.
309. Vitor (Dimitrije ) Pero 1960-1992.
310. Vitor (Vojin ) Ranko – Nane 1959-1993.
311. Vitorović (suprug Mirko ) Zagorka ?-1993.
312. Višnjić (Todor ) Ratko 1949-1993.
313. Višnjić (Đorđe ) Strahinja 1952-1994.
314. Vladić (Petar ) Vlajko 1934-1992.
315. Vlačić (Panto ) Božica 1959-1994.
316. Vlačić (Trifko ) Vlado 1962-1992.
317. Vlačić (Jovan ) Zdravko 1974-1995.
318. Vlačić (Trifko ) Milenko 1956-1993.
319. Vlačić Nada ?-1992.
320. Vlačić (Petar ) Trifko 1929-1993.
321. Vorkapić (Mile ) Miodrag 1971-1992.
322. Vrančić (Boško ) Mladen 1968-1992.
323. Vržina (Čedo ) Miodrag 1970-1993.
324. Vržina (Dušan ) Nenad 1946-1993.
325. Vujadinović (Živojin ) Boško 1951-1992.
326. Vujadinović (Živojin ) Vaso 1954-1992.
327. Vujadinović (Milovan ) Dragomir 1947-1992.
328. Vujadinović (Vaso ) Dušan 1940-1992.
329. Vujadinović (Cvijetin ) Ljubinko 1965-1995.
330. Vujadinović (Milan ) Mile 1968-1994.
331. Vujadinović (Slavoljub ) Milovan 1948-1992.
332. Vujadinović (Jovo ) Milomir 1960-1992.
333. Vujadinović (Jole ) Milutin 1960-1992.
334. Vujadinović (Bogdan ) Nedeljko 1947-1992.
335. Vujadinović (Dušan ) Petko 1958-1992.
336. Vujadinović (Nedeljko ) Rajko 1971-1992.
337. Vujaklija Đuro 1957-1992.
338. Vujaković (Miko ) Svetozar 1943-1992.
339. Vujanović (Petar ) Vukašin 1971-1992.
340. Vujević (Lazar ) Bogdan 1924-1992.
341. Vujević (Dragomir ) Vlado 1965-1992.
342. Vujević (Pero ) Lazo 1956-1992.
343. Vujinović (Dušan ) Milan 1960-1992.
344. Vujinović (Trivo ) Nada 1936-1993.
345. Vujić Soka 1930-1992.
346. Vujić (Petar ) Stanka 1930-1992.
347. Vujičić (Grujo ) Vasilija 1912-1994.
348. Vujičić (Branko ) Milan 1954-1992.
349. Vujović (Đorđe ) Desanka 1925-1995.
350. Vukadinović (Đorđe ) Milan 1945-1992.
351. Vukadinović (Damjan ) Miloš 1960-1992.
352. Vukajlović (Ljubo ) Borko 1947-1992.
353. Vukajlović (Nemanja ) Vlado 1949-1992.
354. Vukajlović (Zarija ) Dušanka 1926-1992.
355. Vukajlović (Miloš ) Miloš 1943-1995.
356. Vukajlović (Tadija ) Rajko 1967-1992.
357. Vukajlović (Timotije ) Relja 1922-1992.
358. Vukanović (Stevan ) Savo 1942-1992.
359. Vukašinović (Čedo ) Velemir 1954-1993.
360. Vukašinović (Svetozar ) Rajo 1958-1992.
361. Vukeljić (Bogdan ) Momčilo 1954-1995.
362. Vukić (Zdravko ) Boško 1966-1992.
363. Vukić (Neđo ) Zoran 1967-1992.
364. Vukman (Stevo ) Milan 1961-1992.
365. Vuković (Živan ) Vojislav 1957-1992.
366. Vuković (Ilija ) Vukan 1965-1995.
367. Vuković (Radovan ) Gojko 1930-1992.
368. Vuković (Ratko ) Goran 1971-1994.
369. Vuković (Dušan ) Duško 1965-1994.
370. Vuković (Marinko ) Zdravko 1959-1992.
371. Vuković (Živan ) Jovan 1960-1992.
372. Vuković (Vladeta ) Miladin 1959-1994.
373. Vuković (Ljubo ) Milan 1958-1992.
374. Vuković (Ilija ) Nebojša
375. Vuković (Mijat ) Petko 1964-1993.
376. Vuković (Miloš ) Radenko 1943-1992.
377. Vuković (Obrad ) Rajko 1959-1992.
378. Vuković (Cvijan ) Svetozar 1937-1993.
379. Vuković (Ratko ) Slaviša 1971-1994.
380. Vuković (Tomo ) Cvijan 1944-1994.
381. Vukojičić (Branko ) Ratomir 1959-1993.
382. Vukosavljević (Cvijetin ) Đorđe 1942-1995.
383. Vukosavljević (Obren ) Zoran 1970-1992.
384. Vukosavljević (Milovan ) Jovan 1968-1992.
385. Vukosavljević (Milovan ) Milan 1971-1992.
386. Vukosavljević (Drago ) Milisav 1959-1992.
387. Vukosavljević (Tiosav ) Miodrag 1962-1992.
388. Vukosavljević (Bogdan ) Radislav 1947-1995.
389. Vukotić (Rade ) Božo 1946-1995.
390. Vukotić (Marko ) Brano 1965-1992.
391. Vukotić (Bogosav ) Vojin 1953-1992.
392. Vukotić (Jevto ) Zdravko 1974-1995.
393. Vukotić (Drago ) Ljubiša 1965-1992.
394. Vukotić (Mijat ) Petko 1964-1993.
395. Vukotić (Stanko ) Svetomir 1953-1993.
396. Vuksić (Srećko ) Novak 1931-1992.
397. Vulić (Ostoja ) Branislav 1931-1992.
398. Vulić (Vukašin ) Željko 1962-1993.
399. Vučenović (Uroš ) Boško 1962-1993.
400. Vučenović (Uroš ) Žarko 1967-1995.
401. Vučetić (Radovan ) Milenko 1975-1992.
402. Vučetić (Petko ) Nebojša 1972-1992.
403. Vučetić (Savo ) Radovan 1943-1992.
404. Vučetić (Simo ) Radojka 1946-1992.
405. Vučetić (Sreten ) Svetozar 1957-1992.
406. Vučinović (Lazo ) Dragiša 1970-1992.
407. Vučinović (Aleksije ) Želimir 1970-1993.
408. Vučinović (Marko ) Jerko 1947-1994.
409. Vučinović (Dušan ) Stojan 1936-1993.
410. Vučinović (Cvijetin ) Tihomir 1940-1994.
411. Vučićević (Danilo ) Ratko 1945-1993.
412. Vučković (Jovan ) Radovan 1965-1993.
413. Vučković (Rajko ) Slaviša 1963-1992.
414. Gavrilović (Pavle ) Bosiljka 1943-1993.
415. Gavrilović (Milosav ) Milenko 1964-1993.
416. Gavrilović (Luka ) Miodrag 1969-1993.
417. Gavrilović (Radomir ) Ozrenko 1972-1993.
418. Gavrilović (Branislav ) Saša 1972-1995.
419. Gavrić (Maksim Vaskrsije 1963-1992.
420. Gavrić Vaso ?-1992.
421. Gavrić (Novko ) Goran 1968-1995.
422. Gavrić (Miladin ) Đorđo 1968-1991.
423. Gavrić (Boško ) Zoran 1972-1992.
424. Gavrić (Mirko ) Jelena 1986-?
425. Gavrić (Panto ) Krsto 1936-1992.
426. Gavrić (Vaskrsije ) Milan
427. Gavrić (Pajo ) Pajkan 1963-1993.
428. Gavrić (Ranko ) Radenko 1959-1992.
429. Gavrić (Rajko ) Ratko 1930-1993.
430. Gagić (Drago ) Ljubica 1950-1992.
431. Gagić (Desimir ) Matija 1965-1993.
432. Gagić (Milovan ) Milojko 1957-1992.
433. Gagić (Cvijetin ) Radovan 1964-1993.
434. Gagić (Ranko ) Rano 1961-1993.
435. Gagić (Milivoje ) Srbobran 1969-1993.
436. Gagić (Branko ) Cvijetin 1952-1993.
437. Gajić (Tomo ) Božo 1948-1992.
438. Gajić (Dobrosav ) Branislav 1953-1992.
439. Gajić (Stanko ) Vladimir 1988-1993.
440. Gajić (Slavko ) Goluban 1974-1993.
441. Gajić (Ratko ) Desimir 1968-1992.
442. Gajić (Stanoje ) Ilija 1945-1992.
443. Gajić (Predrag ) Ljubiša 1966-1992.
444. Gajić (Milan ) Marinko 1962-1992.
445. Gajić (Slavko ) Miodrag 1953-1993.
446. Gajić (Radivoje ) Mitar 1964-1992.
447. Gajić (Brano ) Mladen 1965-1992.
448. Gajić (Ljubomir ) Radislav 1969-1993.
449. Gajić (Jovo ) Sretko 1947-1993.
450. Gajić (Rade ) Stanko 1963-1992.
451. Galinac Milenko 1962-1992.
452. Garić (Stevo ) Zoro 1961-1994.
453. Garić (Stevo ) Rade 1963-?
454. Gačanin (Nenad ) Gojko 1958-1992.
455. Gvozdenov (Božidar ) Kosta 1954-1993.
456. Gvozdenović (Milorad ) Blagoje 1944-1992.
457. Gvozdenović (Miladin ) Dragoljub 1954-1992.
458. Gvozdenović (Risto ) Jakov 1967-1993.
459. Gvozdenović (Radoje ) Rada 1973-1992.
460. Gvozdenović (Miladin ) Radoje 1948-1995.
461. Gvozdenović (Sreten ) Rajko 1927-1992.
462. Gvozdenović (Drago ) Risto 1922-1992.
463. Gengo (Mirko ) Rajko 1960-1993.
464. Gengo (Ostoja ) Ranko 1964-1992.
465. Gengo (Simo ) Čedomir 1921-1992.
466. Giljević (Milorad ) Željko 1970-1992.
467. Glavaš (Danilo ) Velimir 1923-1995.
468. Glavaš (Boško ) Radmilo 1932-1994.
469. Glavaš Slobodan ?-1992.
470. Gligić (Dražo ) Aleksa 1968-1993.
471. Gligić (Desimir ) Nedeljko 1948-1992.
472. Gligić (Radovan ) Radivoje 1935-1992.
473. Gligorević (Živko ) Bogdan 1958-1992.
474. Gligorević (Nikola ) Milomir 1960-1994.
475. Gligorić (Nikola ) Ljubisav 1962-1992.
476. Gligorić (Timotije ) Slavko 1930-1992.
477. Gligorović (Živko ) Bogdan 1958-1992.
478. Gligorović (Miloš ) Živko 1974-1994.
479. Gligorović (Mijat ) Miodrag 1956-1992.
480. Glišić (Miloš ) Vaso 1951-1992.
481. Glišić (Stojan ) Goran ?-1992.
482. Glišić (Strajilo ) Goran ?-1995.
483. Glišić (Boško ) Zorka 1952-1994.
484. Glišić (Pavle ) Mara 1917-1993.
485. Glišić (Mlađen ) Marko 1936-1992.
486. Glišić (Jaško ) Radovan 1937-1995.
487. Glišić (Bogdan ) Rajko 1945-1992.
488. Glišić (Nedeljko ) Svetko 1970-1993.
489. Glišić Soka 1953-1993.
490. Govrik (Miro ) Dejan 1976-1995.
491. Gogić (Kosta ) Branko 1930-1994.
492. Gogić (Stevan ) Vojno 1947-1995.
493. Gogić (Janko ) Milinko 1948-1992.
494. Gogić Niko ?-1992.
495. Gogić (Matija ) Pero 1953-1995.
496. Gogić (Todor ) Slobodan 1964-1992.
497. Gogić (Žarko ) Srđan 1973-1992.
498. Gogić (Niko ) Sreten 1949-1994.
499. Gogić (Risto ) Todor 1940-1992.
500. Gojgolović (Slavko ) Cvijan 1957-1993.
501. Golijan (Obren ) Vaso 1971-1993.
502. Golijan (Mićko ) Milinko 1952-1995.
503. Golijanin (Dušan ) Slavko 1959-1995.
504. Golić (Vojin ) Ljubiša 1946-1995.
505. Golić (Miloš ) Nebojša 1973-1992.
506. Golić (Stevan ) Prvoslav 1962-1993.
507. Golić (Jovo ) Svetozar 1934-1994.
508. Golub (Dimšo ) Anđelko 1962-1993.
509. Golub (Milorad ) Mladen 1967-1993.
510. Golub (Nenad ) Spasoje 1937-1992.
511. Golub (Zdravko ) Stevan 1959-1993.
512. Golubović (Sreto ) Nenad 1933-1993.
513. Gorančić (Dušanka ) Veljo 1956-1992.
514. Gorančić (Bogdan ) Mirko 1947-1992.
515. Gorančić Neđo
516. Gordić (Miloš ) Aleksa 1955-1992.
517. Gordić (Mitar ) Slavko 1958-1992.
518. Gotovac (Dušan ) Goran 1973-1995.
519. Gotovac (Savo ) Momir 1952-1992.
520. Grabovac (Mirkov ) Milorad 1949-1992.
521. Grabovica (Pero ) Vlado 1950-1992.
522. Grabovica (Dušan ) Miladin 1956-1994.
523. Grabovica (Risto ) Miloš 1974-1992.
524. Grabovica (Timotije ) Radoslav 1950-1992.
525. Grahovac (Mirko ) Aleksandar 1972-1992.
526. Grubačić (Nikola ) Vujadin 1942-1992.
527. Grujić (Uroš ) Dragorad 1961-1992.
528. Grujić (Pavle ) Radomir 1959-1993.
529. Grujić (Milisav ) Savo 1972-1993.
530. Grujić (suprug Uroš ) Stanojka 1936-1992.
531. Grujić Stojko ?-1992.
532. Grujičić (Petar ) Branko 1960-1993.
533. Grujičić (Cvetko ) Vasilije 1944-1994.
534. Grujičić (Lazar ) Goran 1972-1992.
535. Grujičić (Savo ) Dragoljub 1953-1992.
536. Grujičić (Ignjat ) Živorad 1950-1995.
537. Grujičić (Cvetko ) Jovan 1954-1992.
538. Grujičić (Anđelko ) Milovan 1943-1992.
539. Grujičić (Slavoljub ) Milomir 1969-1992.
540. Grujičić (Savo ) Miroljub
541. Grujičić (Ignjat ) Stanoje 1946-1992.
542. Gužvić (Stanoje ) Miladin 1973-1995.
543. Gužvić (Nikola ) Radomir 1956-1993.
544. Gužvić (Čedo ) Slavko 1954-1993.
545. Gužvić (Cvijan ) Sreten 1959-1994.
546. Gurdeljević (Rajko ) Milenko 1962-1992.
547. Gurdeljević (Zdravko ) Radenko 1967-1992.
548. Gurdeljević (Veljko ) Ranko 1936-1992.
549. Gurdeljević (Veljko ) Cvijetin 1939-1993.
550. Gutić (Blagoje ) Marinko 1960-1994.
551. Dabić Savo
552. Dabić (Boško ) Stanojko 1942-1992.
553. Davidović Goran 1973-1992.
554. Davidović (Neđo ) Dragomir 1968-1992.
555. Davidović (Stevo ) Đoko 1915-1992.
556. Dadić (Marko ) Ratko 1954-1992.
557. Damjanović (Stanko ) Vitomir 1949-1994.
558. Damjanović (Dušan ) Vujadin 1964-1992.
559. Damjanović (Rade ) Danijela 1979-1992.
560. Damjanović (Ilija ) Ivan 1935-1992.
561. Damjanović (Vukašin ) Janko 1960-1992.
562. Damjanović (Mitar ) Miloje 1971-1992.
563. Damjanović (Vojislav ) Rade 1950-1994.ഊ564. Damljanović (Svetozar ) Nedeljko 1959-1992.
565. Damljanović (Radivoje ) Slavomir 1971-1992.
566. Dangić (Cvijetin ) Veroljub 1964-1993.
567. Danilović (Boško ) Vojislav 1946-1992.
568. Dačić (Nikola ) Borislav 1956-1992.
569. Devedlaka (Milorad ) Slaviša 1965-1992.
570. Devedlaka (Jovo ) Slobodan 1941-1993.
571. Dević (Sekula ) Stevo 1964-1992.
572. Dejanović (Đorđe ) Ljubiša 1971-1992.
573. Delić M . Vasilije 1941-1995.
574. Delić (Momčilo ) Veljko 1960-1995.
575. Delić (Petar ) Vojislav 1933-1995.
576. Delić (Momčilo ) Janko 1964-1993.
577. Delić (Vukosav ) Ljubo 1934-1992.
578. Delić (Jovan ) Miloš 1972-1993.
579. Delić (Momčilo ) Radislav 1970-1995.
580. Deronjić (Spasoje ) Nebojša 1960-1992.
581. Deronjić (Novak ) Ranka ?-1992.
582. Despotović Miljana ?-1992.
583. Despotović (Vitomir ) Slobodan 1968-1992.
584. Deurić (Milka ) Dragoljub 1960-1992.
585. Deurić (Mile ) Dušan 1940-1992.
586. Deurić (Milka ) Radomir 1960-1992.
587. Divović (Dragiša ) Goran 1972-1992.
588. Divović (Živojin ) Milenko 1966-1997.
589. Divčić (Todor ) Blaško 1948-1992.
590. Dimitrijević (Tomislav ) Aleksandar 1987-1993.
591. Dimitrijević (Jovan ) Dragan 1965-1993.
592. Dimitrijević (Miloš ) Dragutin 1961-1992.
593. Dimitrijević (Bogoljub ) Milija 1964-1993.
594. Dimitrijević (Tomislav ) Radisav 1984-1993.
595. Dimitrijević (Drago ) Ruža 1932-1992.
596. Dimitrić (Milorad ) Mileva 1912-1992.
597. Dimitrić (Mirko ) Milovan 1962-1992.
598. Dimitrić (Mitar ) Mirko 1974-1992.
599. Dolijanović (Ilija ) Ivan 1935-1992.
600. Dolijanović (Dušan ) Vujadin 1964-1992.
601. Dolijanović (Dušan ) Miladin 1963-1993.
602. Dolijanović (Drago ) Milunka 1937-1992.
603. Doroslovački (Slavko ) Milan 1966-1994.
604. Došen (Žarko ) Slobodan 1955-1992.
605. Došić (Drago ) Živojin 1952-1992.
606. Došić (Mihailo ) Marija 1933-1993.
607. Došić (Kostadin ) Marko 1934-1993.
608. Došić (Radisav ) Mijat 1961-1992.
609. Došić (Petar ) Milenko 1965-1992.
610. Došić (Miladin ) Čedomir 1950-1992.
611. Dragić (Miladin ) Boško 1947-1992.
612. Dragić (Jevto ) Vladimir 1936-1992.
613. Dragić (Miladin ) Dragomir 1963-1992.
614. Dragić (Miloš ) Miladin 1939-1992.
615. Dragić (Kosta ) Radislav 1930-1992.
616. Dragić (Slobodan ) Slavko 1963-1995.
617. Dragićević (Đoko ) Miloš 1930-1992.
618. Dragičević (Bogoljub ) Krsto 1965-1995.
619. Dragičević (Ilija ) Milenko 1947-1992.
620. Dragičević (Ilija ) Milomir 1946-1992. 621. Dragičević (Marko ) Miloš 1933-1992.
622. Dragičević (Nenad ) Mirjana 1983-1992.
623. Dragičević (Miloš ) Mirko 1947-1992.
624. Dragičević (Danilo ) Neđo 1947-1992.
625. Dragičević (Cvetko ) Ranko 1944-1995.
626. Dragičević (Marko ) Saveta 1929-1992.
627. Dragičević (Tadija ) Svetislav 1949-1992.
628. Dragutinović (Marko ) Aleksa 1954-1992.
629. Dragutinović (Spasoje ) Mirko 1927-1993.
630. Dragutinović (Cvijetin ) Nedeljko 1951-1996.
631. Dragutinović (Blaško ) Srpko 1936-1992.
632. Dražić (Strahinja ) Milutin 1968-1992.
633. Drakulić (Branislav ) Aleksandar 1969-1992.
634. Drakulić (Boro ) Momir 1958-1992.
635. Draškić (Nikola ) Mile 1971-1992.
636. Dubočkić (Radisav ) Miladin 1975-1994.
637. Duvnjak (Dušan ) Novica 1938-1995.
638. Dujković (Lazar ) Dragan 1964-1995.
639. Dukić (Đoko ) Žarko 1958-1994.
639. Dukić (Đoko ) Žarko 1958-1994.
640. Dukić (Risto ) Zdravko 1962-1992.
641. Dukić (Savo ) Zoran 1970-1995.
642. Dukić (Savo ) Ljubiša 1963-1992.
643. Dukić (Premil ) Mile 1972-?
644. Dukić (Ratko ) Mirko 1974-1992.
645. Dukić (Ljubo ) Panto 1958-1992.
646. Dukić (Srpko ) Premil 1972-1992.
647. Dukić (Radislav ) Sreten 1972-1995.
648. Durić (Nenad ) Borko 1956-1992.
649. Durić (Branko ) Branko 1945-1992.
650. Durmić (Mitar ) Jovo 1953-1992.
651. Đekić (Milorad ) Spomenko 1970-1994.
652. Đerić (Jovan ) Budimir 1949-1992.
653. Đerić (Budimir ) Zlatko 1971-1993.
654. Đerić Jovan 1912-1992.
655. Đerić Rajka 1918-1992.
656. Đilović (Milivoje ) Ljubinko 1959-1992.
657. Đogić (Vojimir ) Aleksandar 1970-1994.
658. Đokanović (Vojislav ) Zvonko 1969-1992.
659. Đokanović (Pavle ) Sreten 1937-1992.
660. Đokić (Gojko ) Anđa 1940-?
661. Đokić Blagoja
662. Đokić (Nedeljko ) Bogdan 1910-1994.
663. Đokić (Milan ) Branko ?-1992.
664. Đokić (Ostoja ) Branko 1968-1992.
665. Đokić (Slavko ) Branjo 1954-1992.
666. Đokić (Milan ) Gavro 1939-1992.
667. Đokić (Drago ) Dobrivoje 1958-1993.
668. Đokić (Milan ) Dragan 1957-1994.
669. Đokić (Mitar ) Dušanka 1937-1992.
670. Đokić (Nedeljko ) Đoko 1955-1992.
671. Đokić (Stanimir ) Zvonko 1971-1992.
672. Đokić (Vidosav ) Jakov 1972-1992.
673. Đokić (Vasilije ) Miladin 1961-1993.
674. Đokić (Mićo ) Milan 1956-1992.
675. Đokić (Neđo ) Milan 1967-1992.
676. Đokić (Stanko ) Milivoje 1959-1992.
677. Đokić (Vladimir ) Milisav 1953-1993.
678. Đokić (Drago ) Milovan 1936-1992.
679. Đokić (Stevo ) Milorad 1959-1993.
680. Đokić (Krsto ) Milosav 1935-1992.
681. Đokić (Dušan ) Miro 1956-1992.
682. Đokić (Rade ) Mitar 1958-1994.
683. Đokić Mitra 1934-?
684. Đokić (Aleksa ) Nikola 1955-1992.
685. Đokić (Jovo ) Pero 1947-1993.
686. Đokić (Pero ) Savo 1930-1992.
687. Đokić (Sreten ) Svetozar 1965-1992.
688. Đokić (Milorad ) Slavko 1964-1996.
689. Đokić (Mile ) Sreten 1938-1992.
690. Đokić (Stanko ) Stanoje 1941-1993.
691. Đokić (Petko ) Cvijan 1968-1995.
692. Đokić (Milan ) Cvijetin 1947-1992.
693. Đondović (Tomislav ) Ratko 1972-1992.
694. Đordić (Milan ) Rajo 1951-1993.
695. Đordić (Vladimir ) Svetozar 1939-1992.
696. Đorđević (Pero ) Jovo 1936-1992.
697. Đorđić (Predrag ) Aleksandar 1991-?
698. Đorđić (Đorđe ) Drago 1962-1992.
699. Đorđić (Petko ) Predrag 1959-?
700. Đorđić Spasenija 1921-1992.
701. Đorđić (Lazar ) Cvijan 1950-1992.
702. Đuka (Borivoje ) Manojlo 1973-1992.
703. Đukanović (Savo ) Borislav 1936-1992.
704. Đukanović (Miloš ) Boško 1928-1993.
705. Đukanović (Dušan ) Vojin 1931-1995.
706. Đukanović (Dragoljub ) Dragica 1960-1993.
707. Đukanović (Slavko ) Živojin 1960-1995.
708. Đukanović (Vladimir ) Ivan 1954-1993.
709. Đukanović (Vladimir ) Krstivoje 1935-1993.
710. Đukanović (Neđeljko ) Ljubica 1925-1995.
711. Đukanović (Borislav ) Milan 1960-1992.
712. Đukanović (Risto ) Nevenka 1949-1993.
713. Đukanović (Kojo ) Rado 1959-1995.
714. Đukanović (Tomislav ) Rajko 1952-1992.
715. Đukanović (Ljubo ) Rosa 1954-1992.
716. Đukanović (Vojko ) Savo 1963-1992.
717. Đukanović (Ljubiša ) Siniša 1976-1992.
718. Đukić (Petko ) Aco 1961-1992.
719. Đukić (Krsto ) Budimir 1960-1992.
720. Đukić (Radovan ) Vidoje 1954-1992.
721. Đukić (Žarko ) Vitomir 1956-1992.
722. Đukić (Đuro ) Vojo 1964-1992.
723. Đukić Jovan
724. Đukić (Sreto ) Radovan 1922-1992.
725. Đukić (Petar ) Radoslav 1968-1993.
726. Đukić (Miloš ) Rajko 1960-1993.
727. Đukić (Živko ) Ratko 1967-1992.
728. Đukić (Milinko ) Srpko 1946-1992.
729. Đukić (Rajko ) Stevo 1952-1993.
730. Đuranović (Slobodan ) Branko 1953-1992.
731. Đurđić (Boško ) Boro 1952-1992.
732. Đurđić (Makso ) Rajko 1952-1993.
733. Đurđić (Novica ) Siniša 1965-1992.
734. Đurić (Luka ) Vidosava 1930-1992.
735. Đurić (Simo ) Vojislav 1919-1992.
736. Đurić (Dobrilo ) Goran 1973-1992.
737. Đurić Danilo 1910-1992.
738. Đurić (Miloš ) Dragan 1953-1992.
739. Đurić (Todor ) Dragan 1961-1995.
740. Đurić (Marko ) Dragiša 1954-1995.
741. Đurić (Drago ) Dragomir 1958-1992.
742. Đurić (Zarija ) Dušan 1943-1992.
743. Đurić (Rade ) Dušan 1952-1992.
744. Đurić (Maksim ) Kosta 1938-1992.
745. Đurić (Trivko ) Kostadin 1963-1993.
746. Đurić (Miroslav ) Kostadin – Kosta 1951-1992.
747. Đurić (Milan ) Milan 1945-1992.
748. Đurić (Branko ) Miloš 1971-1992.
749. Đurić (Jovan ) Miloš 1933-1992.
750. Đurić (Petar ) Nemanja 1975-1994.
751. Đurić (Vojislav ) Novak 1955-1992.
752. Đurić (Nikodin ) Novak 1962-1992.
753. Đurić (Dušan ) Rado 1923-1992.
754. Đurić Radojko 1923-1992.
755. Đurić (Dušan ) Radosava 1933-1992.
756. Đurić (Luka ) Radosava 1930-1992.
757. Đurić (Petar ) Rajko 1965-1995.
758. Đurić (Pero ) Rajo 1936-1992.
759. Đurić (Ljubomir ) Svetozar 1941-1992.
760. Đurić (Novak ) Slaviša 1974-1993.
761. Đurić (Janko ) Slavko 1951-1993.
762. Đurić (Savkan ) Srbo 1944-1992.
763. Đurić (Petar ) Stevo 1951-1992.
764. Đuričić (Jovana ) Željko 1964-1992.
765. Đuričić (Janko ) Mijat 1958-1995.
766. Đuričić (Drago ) Mijo 1954-1994.
767. Đuričić (Žarko ) Srđan ?-1992.
768. Đuričić (Nikola ) Cvijetin 1930-1992.
769. Đurković (Dragoljub ) Dragan 1952-1993.
770. Đurković (Ratko ) Milenko 1969-1993.
771. Đurković (Tomislav ) Milomir 1966-1995.
772. Ekmečić (Danilo ) Bogdan 1970-1994.
773. Elez (Gavro ) Mladen 1957-1992.
774. Elek (Živko ) Marko 1939-1995.
775. Elčić (Nikola ) Ana 1914-1992.
776. Elčić (Stjepan ) Vojislav 1940-1995.
777. Elčić (Đorđe ) Drago 1912-1995.
778. Era (Zdravko ) Milorad 1972-1992.
779. Erdelić (Savo ) Božo 1910-1994.
780. Erdelić (Gavro ) Veselin 1941-1994.
781. Erdelić (Vujadin ) Dragan 1966-1992.
782. Erdelić (Božo ) Drago 1944-1994.
783. Erdelić (Đuro ) Drago 1928-1994.
784. Erdelić (Simo ) Malina 1930-1992.
785. Erdelić (Slobodan ) Milisav 1969-1995.
786. Erdelić (Đuro ) Milorad 1923-1992.
787. Erdelić (Jovan ) Novica 1965-1994.
788. Erdelić Radojla 1932-1992.
789. Erić (Mihail ) Bogoljub 1914-1992.
790. Erić (Cviko ) Borislav 1953-1992.
791. Erić (Radoslav ) Goran 1976-1995 Erić (Milorad ) Drago 1954-1992.
793. Erić (Tripun ) Dragomir 1960-1992.
794. Erić (Dušan ) Zdravko 1965-1992.
795. Erić (Luka ) Zdravko 1963-1995.
796. Erić (Drago ) Jovan 1951-1993.
797. Erić (Ljubo ) Jovan 1964-1992.
798. Erić (Nikola ) Kristina 1914-1993.
799. Erić (Miloš ) Milivoje 1963-1993.
800. Erić (Risto ) Milorad 1967-1992.
801. Erić (Borislav ) Nebojša 1955-1994.
802. Erić (Mikail ) Negoslav 1912-1993.
803. Erić (Milorad ) Pajo 1937-1993.
804. Erić (Radenko ) Rade 1970-1992.
805. Erić (Savo ) Rade 1970-1993.
806. Erić (Stojan ) Radojka 1953-1992.
807. Erić (Radovan ) Risto 1927-1992.
808. Erić (Cviko ) Slavko 1938-1992.
809. Erić (Savko ) Srboslav 1946-1992.
810. Erić (Drago ) Čedo 1952-1995.
811. Erkić (Miloš ) Goran 1970-1993.
812. Erkić (Desimir ) Grozda 1932-1994.
813. Erkić (Ranko ) Jerko 1952-1993.
814. Erkić (Miro ) Ljubinka 1927-1994.
815. Erkić (Miloš ) Marko 1953-1992.
816. Erkić (Obren ) Nevenka 1914-1994.
817. Erkić (Miloš ) Radivoje 1953-1994.
818. Eskić (Milorad ) Kojo 1973-1992.
819. Eskić (Stojan ) Radoje 1947-1995.
820. Ždralo (Vojin ) Dragan 1967-?
821. Ždralo (Nedeljko ) Milo 1962-1994.
822. Ždralo (Cvijan ) Trifko 1951-1993.
823. Žepinić (Marinko ) Dragomir 1970-1992.
824. Žepinić (Ljubisav ) Živko 1968-1992.
825. Žepinić (Ljubo ) Milisav 1954-1994.
826. Žerajić (Vojin ) Milorad 1948-1995.
827. Živanović (Blagoje ) Blagoje 1954-1992.
828. Živanović (Jovo ) Bogdan 1927-1993.
829. Živanović (Mihajlo ) Dobrinka 1923-1993.
830. Živanović (Ljubo ) Dušan 1964-1995.
831. Živanović (Obren ) Đorđe 1967-1992.
832. Živanović (Cvijetin ) Jovan 1969-1992.
833. Živanović (Dragan ) Milivoje 1972-1992.
834. Živanović (Mirko ) Milovan 1974-1992.
835. Živanović (Danilo ) Milutin 1940-1995.
836. Živanović (Marinko ) Mirko 1946-1995.
837. Živanović (Jovo ) Nikola 1921-1993.
838. Živanović Stojan 1925-1993.
839. Živanović (Đorđe ) Filip 1931-1993.
840. Živković (Nenad ) Dragomir 1970-1992.
841. Živković (Drago ) Svetozar 1915-1992.
842. Živković (Ljubomir ) Stanko 1936-1992.
843. Živković (Bogdan ) Stanoje 1936-1993.
844. Živković (Lazar ) Teodor 1949-1993.
845. Žugić (Aleksandar ) Danilo 1974-1995.
846. Žugić (Mitar ) Koviljka 1922-1992.
847. Žugić (Miloš ) Komljen 1925-1992.
848. Žugić (Milorad ) Ljubiša 1972-1993. 849. Žugić (Savo ) Milenko 1954-1993.
850. Žugić (Budimir ) Milovan 1945-1994.
851. Žugić (Mile ) Radojko 1956-1992.
852. Žugić (Mile ) Radoslav 1958-1993.
853. Žugić Savo 1925-1993.
854. Žugić Slobodan 1950-1993.
855. Žugić (Komljen ) Trifko 1954-1992.
856. Žuža (Tomo ) Đoko 1935-1995.
857. Žuža (Risto ) Miloš 1929-1995.
858. Žuža (Jovo ) Mirjana 1934-1994.
859. Žuža (Mitar ) Nedeljko 1917-1992.
860. Žuža Nedeljko – Neđo 1940-1992.
861. Žuža (Manojlo ) Radojka 1939-1995.
862. Zagorac (Đoko ) Radomir 1972-1992.
863. Zagorac (Ratko ) Radoslav 1967-1992.
864. Zarić (Sreten ) Živorad 1956-1992.
865. Zarić Milun 1957-?
866. Zarić Mica ?-1992.
867. Zarić (Gojko ) Tomislav 1972-1992.
868. Zekanović (Todor ) Đorđe 1948-1994.
869. Zekanović (Manojlo ) Pero 1914-1994.
870. Zekanović (Mlađen ) Risto 1939-1992.
871. Zekić (Krsto ) Boško 1949-1992.
872. Zekić (Dragoje ) Branko 1968-1994.
873. Zekić (Drago ) Goran 1956-1992.
874. Zekić Zagorka 1934-1993.
875. Zekić (Jovan ) Ilija 1955-1992.
876. Zekić (Novak ) Kosana 1928-1992.
877. Zekić (Vojin ) Ljubiša 1965-1992.
878. Zekić (Zagorka ) Milan 1959-1992.
879. Zekić (Milan ) Milan ?-1992.
880. Zekić (Vasilije ) Milorad 1952-1992.
881. Zekić (Ljubo ) Miloš 1966-1992.
882. Zekić (Maksim ) Miloš 1914-1992.
883. Zekić (Marko ) Nikola 1920-?
884. Zekić (Marjan ) Simo 1953-1992.
885. Zekić (Uglješa ) Slobodan 1950-1993.
886. Zekić (Milan ) Čedo 1956-1992.
887. Zelenković (Milan ) Mićo 1965-?
888. Zelenković (Jovo ) Slaviša 1960-?
889. Zelenović (Boško ) Želimir 1944-1992.
890. Zelenović (Đorđe ) Marinko 1966-1992.
891. Zelenović (Želimir ) Miloš 1967-1992.
892. Zeljić (Vukašin ) Ratko 1968-1992.
893. Zeljko (Mitar ) Jelenko 1965-1992.
894. Zeljko (Niko ) Miloš 1911-1992.
895. Zeljko (Mihajlo ) Nenad 1954-1992.
896. Zečić (Krsto ) Grujo 1957-1992.
897. Zečić Radivoje 1942-1992.
898. Zečić (Radoje ) Slobodan 1966-1992.
899. Zimonja (Vaso ) Ljeposava 1938-1992.
900. Zimonja (Sredo ) Sreten 1968-1993.
901. Zirojević (Budimir ) Milan 1970-1992.
902. Zolotić (Pavle ) Nikola 1967-1995.
903. Zolotić (Mihajlo ) Obrad 1966-1992.
904. Zoljić (Čedo ) Duško 1960-1992.
905. Zoranović (Milorad ) Dragan 1959-1992.
906. Zoranović (Risto ) Dragan ?-1992.
907. Zoranović (Vladimir ) Dragiša 1964-1992.
908. Zoranović (Milan ) Milivoje 1954-1992.
909. Zoranović (Živko ) Mlađen 1954-1992.
910. Zoranović (Vladimir ) Nebojša 1967-1992.
911. Zoranović (Milorad ) Radenko 1963-1993.
912. Zupur (Nedeljko ) Omilj 1963-1995.
913. Ivaz (Bogoljub ) Dušan 1965-1995.
914. Ivanović (Neđo ) Vladimir 1934-1992.
915. Ivanović (Tošo ) Gojko 1942-1995.
916. Ivanović (Stevo ) Dragan 1963-1994.
917. Ivanović (Milutin ) Želimir 1968-1993.
918. Ivanović (Nikola ) Zoran 1971-1992.
919. Ivanović (Ratko ) Ivan 1970-1992.
920. Ivanović (Raško ) Ivana 1972-1992.
921. Ivanović (Dragoslav ) Ljeposav 1968-1993.
922. Ivanović (Drago ) Ljubinko 1959-1995.
923. Ivanović (Nedeljko ) Ljubisav 1946-1995.
924. Ivanović (Zvonko ) Milan 1957-1992.
925. Ivanović (Diko ) Mile 1952-1993.
926. Ivanović (Petar ) Milenko 1949-1994.
927. Ivanović (Dobrivoje ) Milivoje 1949-1992.
928. Ivanović (Gojko ) Milisav 1954-1995.
929. Ivanović (Milan ) Miroslav 1973-1992.
930. Ivanović (Mićo ) Momčilo 1959-1992.
931. Ivanović (Mile ) Predrag 1973-1993.
932. Ivanović (Jakov ) Sreten 1911-1993.
933. Ivanović (Stanko ) Tomo 1935-1992.
934. Ivanovski Žarko ?-1992.
935. Ignjatijević (Dragić ) Đorđe 1969-1992.
936. Ignjatović (Cvijetin ) Ranko 1953-1993.
937. Ignjić (Savo ) Predrag 1961-1992.
938. Ikić Joka 1903-1992.
939. Ikić (Petar ) Milenko 1972-1993.
940. Ikić (Cvijetin ) Pero ?-1992.
941. Ikonić (Rajko ) Mićo 1962-1992.
942. Ikraš (Živan ) Dušan 1948-1995.
943. Ilić (Stevo ) Bogoslav 1968-1992.
944. Ilić (Stojan ) Vukoman 1956-1993.
945. Ilić (Stanimir ) Vukota 1945-1993.
946. Ilić (Ljubinko ) Dragan 1975-1992.
947. Ilić (Obren ) Dragan 1972-1994.
948. Ilić (Sreten ) Dragan 1964-1992.
949. Ilić (Dragutin ) Dragić 1939-1992.
950. Ilić (Dušan ) Drago
951. Ilić (Milisav ) Drago 1922-1992.
952. Ilić (Arsen ) Dragomir 1966-1992.
953. Ilić (Milan ) Dušan 1964-1992.
954. Ilić (Cvjetko ) Đorđo 1968-1995.
955. Ilić (Blagoje ) Živojin 1928-1992.
956. Ilić (Lazar ) Zoran 1953-1992.
957. Ilić (Marko ) Zorka 1947-1992.
958. Ilić (Vaso ) Ikonija 1936-1992.
959. Ilić (Timotije ) Ilija 1953-1992.
960. Ilić (Ilija ) Jovo ?-1992.
961. Ilić Lazar 1914-1992.
962. Ilić (Dušan ) Ljiljana 1975-1992.
963. Ilić (Petar ) Ljubinka 1952-1992.
964. Ilić (Lazo ) Ljupko 1933-1992.
965. Ilić (Radomir ) Marjan 1963-1992.
966. Ilić (Milorad ) Milenija 1944-1992.
967. Ilić (Draginja ) Milenko 1971-1993.
968. Ilić (Bogoljub ) Milivoje 1965-1992.
969. Ilić (Ilija ) Milisav 1957-1992.
970. Ilić (Miloš ) Milisav 1955-1992.
971. Ilić (Sreten ) Milisav 1957-1992.
972. Ilić (Vidoje ) Milić 1972-1992.
973. Ilić (Mićo ) Milun 1939-1992.
974. Ilić Miljo 1942-1992.
975. Ilić (Predrag ) Nebojša 1969-1993.
976. Ilić (Boro ) Nedeljko 1972-1992.
977. Ilić (Ranko ) Neđo 1970-1995.
978. Ilić (Cvijetin ) Novak 1950-1993.
979. Ilić (Miladin ) Obrenija 1958-1992.
980. Ilić (Lazo ) Radovan 1924-?
981. Ilić (Stanoje ) Radovan 1953-1992.
982. Ilić (Kosta ) Radojka 1935-1992.
983. Ilić (Božo ) Radojko 1968-1992.
984. Ilić (Kostadin ) Ratko 1959-1992.
985. Ilić (Momčilo ) Ratko 1942-1992.
986. Ilić (Neđo ) Slavko 1939-1992.
987. Ilić (Boško ) Slobodan 1973-1992.
988. Ilić (Milan ) Slobodan 1946-1992.
989. Ilić Spasa 1912-1992.
990. Ilić (Momčilo ) Uglješa 1939-1992.
991. Ilić (Božo ) Cvijetin 1957-1992.
992. Jakovljević (Milan ) Blagoje 1959-1992.
993. Jakovljević (Živan ) Borivoj 1934-1992.
994. Jakovljević (Stojan ) Milan 1920-1992.
995. Jakovljević (Anđelko ) Milenko 1957-1993.
996. Jakovljević (Milan ) Milenko 1946-1993.
997. Jakovljević (Mitar ) Milija 1957-1993.
998. Jakovljević (Rade ) Milun 1966-1992.
999. Jakovljević (Pavle ) Radivoje 1933-1992.
1000. Jakovljević (Andrija ) Stamena 1928-1992
1001. Jakšić (Boško ) Dragan 1965-1992.
1002. Jakšić (Jovan ) Dragomir 1955-1993.
1003. Jakšić (Božidar ) Jadranko 1964-1994.
1004. Jakšić (Veljko ) Milan 1965-1995.
1005. Jakšić Slaviša ?-1992.
1006. Jakšić (Blaško ) Slavoljub 1964-1993.
1007. Janković (Đorđe ) Dragan 1948-1993.
1008. Janković (Kojo ) Dragan 1961-1992.
1009. Janković (Srećko ) Živan 1959-1992.
1010. Janković Krsmanija ?-1992.
1011. Janković (Radiša ) Milan 1964-1993.
1012. Janković (Petko ) Milenija 1963-1993.
1013. Janković (Stanko ) Milenko 1968-1992.
1014. Janković (Cvjetko ) Milivoj 1963-1992.
1015. Janković (Miloš ) Milorad 1954-1992.
1016. Janković (Boško ) Miloš 1951-1995.
1017. Janković (Radovan ) Mlađen 1953-1994.
1018. Janković Rade
1019. Janković Rade ?-1995.
1020. Janković (Ilija ) Rade 1966-1993.
1021. Janković (Milisav ) Radojko 1953-1995.
1022. Janković (Rade ) Ratko 1943-1995.
1023. Janković (Živan ) Risto 1962-1995.
1024. Januzović (Ljubiša ) Borivoje 1932-1992.
1025. Janjić (Mirko ) Vladislav 1948-1992.
1026. Janjić (Bogdan ) Dragoslav 1961-1992.
1027. Janjić (Vitomir ) Zoran 1965-1992.
1028. Janjić (Nedeljko ) Srećo 1948-1993.
1029. Janjuš (Vojin ) Radomir ?-1992.
1030. Janjušić (Blagoje ) Ratko 1954-1993.
1031. Jasikovac (Milorad ) Velizar 1968-1992.
1032. Jasikovac (Ljubo ) Ilija 1967-1992.
1033. Jasikovac (Đorđe ) Jezdimir 1961-1993.
1034. Jasikovac (Jefto ) Milovan 1954-1992.
1035. Jaćimović (Obro ) Dragomir 1949-1992.
1036. Jaćimović (Mitar ) Marko 1972-1994.
1037. Jašinski (Stevan ) Matija 1940-1992.
1038. Jevtić (Gojko ) Petar 1959-1995.
1039. Jevtić (Čedomir ) Stanislav 1963-1992.
1040. Jelisić (Krsto ) Nikola 1943-1992.
1041. Jelisić (Nikola ) Ranko 1966-1993.
1042. Jeremić (Ljubomir ) Luka 1927-1992.
1043. Jeremić (Ratko ) Marko 1965-1992.
1044. Jeremić (Ratko ) Radovan 1963-1992.
1045. Jeremić (Miloš ) Ratko 1969-1992.
1046. Jeremić (Veljko ) Slavko 1950-1993.
1047. Jerkić (Slobodan ) Ljubiša 1964-1995.
1048. Jerkić (Sretko ) Mila 1944-1992.
1049. Jerkić (Mitar ) Stevo 1960-1992.
1050. Jerkić (Milanko ) Trifko 1970-1992.
1051. Jeftić (Jela ) Miloš 1964-1993.
1052. Jeftić (Cvijetin ) Radoje 1959-1992.
1053. Ječmenica (Radomir ) Lajoš 1945-1994.
1054. Ješić (Dragiša ) Milan 1956-1994.
1055. Jovanović (Petar ) Borislav 1958-1995.
1056. Jovanović (Lazar ) Branimir 1950-1992.
1057. Jovanović (Veljko ) Velizar 1950-1993.
1058. Jovanović (Veljko ) Velimir 1955-1992.
1059. Jovanović Vinka 1942-1993.
1060. Jovanović (Veljko ) Vitomir ?-1992.
1061. Jovanović (Miloje ) Vojin 1922-1992.
1062. Jovanović (Savo ) Vojo 1929-1992.
1063. Jovanović (Lazar ) Gojko 1917-1992.
1064. Jovanović (Desimir ) Goran 1968-1992.
1065. Jovanović Danica 1932-1992.
1066. Jovanović (Slavko ) Dejan 1972-1992.
1067. Jovanović (Simo ) Desimir 1937-1993.
1068. Jovanović (Božo ) Dragan 1971-1992.
1069. Jovanović (Miroslav ) Dragan 1966-1992.
1070. Jovanović (Čedo ) Dragan 1971-1993.
1071. Jovanović (Miladin ) Drago 1962-1992.
1072. Jovanović (Rade ) Dragoljub 1928-1992.
1073. Jovanović (Ljubo ) Dragomir 1958-1992.
1074. Jovanović (Miloš ) Zlata 1911-1992.
1075. Jovanović (Mile ) Ivica 1976-1995.
1076. Jovanović (Drago ) Ilija 1958-1992.
1077. Jovanović (Milenko ) Jovan 1963-1993.
1078. Jovanović (Cvijetin ) Krsto 1955-1992.
1079. Jovanović (Rade ) Ljubomir 1952-1992.
1080. Jovanović (Vlado ) Milan 1940-1992.
1081. Jovanović (Petar ) Milan 1940-1992.
1082. Jovanović (Petko ) Milan 1948-1992.
1083. Jovanović (Radoje ) Milenko 1964-1992.
1084. Jovanović (Dragosav ) Milija 1957-1993.
1085. Jovanović (Radoje ) Milomir 1966-1992.
1086. Jovanović (Dragoslav ) Milorad 1957-1993.
1087. Jovanović (Mitar ) Milorad 1956-1992.
1088. Jovanović (Blagoje ) Miloš 1935-1992.
1089. Jovanović (Veselin ) Miloš 1928-1992.
1090. Jovanović S . Miloš ?-1992.
1091. Jovanović (Vitomir ) Miodrag 1973-1993.
1092. Jovanović (Jakov ) Miodrag 1952-1992.
1093. Jovanović (Borisav ) Mirosava 1939-1992.
1094. Jovanović (Svetozar ) Mitar 1953-1992.
1095. Jovanović Momir 1957-1993.
1096. Jovanović (Luka ) Nikola 1943-1992.
1097. Jovanović Obren ?-1992.
1098. Jovanović (Čedo ) Obren 1927-1992.
1099. Jovanović (Milisav ) Radenka 1974-1992.
1100. Jovanović (Vojislav ) Rado 1960-1992.
1101. Jovanović (Obradin ) Rado 1963-1992.
1102. Jovanović (Slavko ) Rado 1968-1993.
1103. Jovanović (Vujadin ) Radomir 1959-1993.
1104. Jovanović (Slobodan ) Ratko 1962-1995.
1105. Jovanović (Miloje ) Svetotar 1933-1992.
1106. Jovanović (Đorđe ) Slavko 1953-1992.
1107. Jovanović (Milan ) Slavko 1951-1992.
1108. Jovanović (Vukosav ) Smiljan 1972-1994.
1109. Jovanović (Nedeljko ) Sredoje 1947-1992.
1110. Jovanović (Anđelko ) Sreto 1949-1993.
1111. Jovanović (Marko ) Stanko 1956-1992.
1112. Jovanović (Mitar ) Stojan 1948-1993.
1113. Jovanović Uroš 1921-1992.
1114. Jovanović (Jovan ) Cvijetin 1952-1992.
1115. Jovanović (Simeun ) Čedo 1943-1993.
1116. Jović (Radovan ) Božica 1965-1992.
1117. Jović (Nikola ) Danilo 1965-1992.
1118. Jović (Vidak ) Dragan 1970-1993.
1119. Jović (Đorđe ) Zdravko 1965-1992.
1120. Jović (Risto ) Zdravko 1935-1992.
1121. Jović (Vujadin ) Ljubinko 1960-1992.
1122. Jović (Jovo ) Milan 1951-1993.
1123. Jović (Luka ) Milan 1961-1992.
1124. Jović (Jovo ) Milenko 1967-1992.
1125. Jović (Milisav ) Milivoj 1960-1993.
1126. Jović (Zoran ) Milivoje 1975-1995.
1127. Jović (Mirko ) Milisav 1958-1995.
1128. Jović (Momir ) Milomir 1960-1992.
1129. Jović Mićo
1130. Jović (Slobodan ) Nešo 1970-1993.
1131. Jović (Miloš ) Novica 1951-1992.
1132. Jović (Neđo ) Predrag 1971-1992.
1133. Jović (Branjo ) Radivoje 1974-1995.
1134. Jović (Sreten ) Stanimir 1950-1992.
1135. Jović (Čedo ) Stevan 1959-1993.
1136. Jović (Pero ) Stevo 1946-1993.
1137. Jovica (Valter ) Saša 1964-1992.
1138. Jovičić Blagoja
1139. Jovičić (Trifko ) Borislav 1964-1992.
1140. Jovičić (Zelenko ) Vaskrsije 1952-1992.
1141. Jovičić (Ljubomir ) Vidinka 1922-1992.
1142. Jovičić (Ljubo ) Dragomir 1958-1992.
1143. Jovičić (Milivoje ) Željko 1961-1992.
1144. Jovičić (Vladimir ) Mladen 1942-1992.
1145. Jovičić (Vojin ) Stojan 1968-1992.
1146. Jovičić (Radivoje ) Tanasije 1964-1995.
1147. Jovović (Sretko ) Vitomir 1938-1993.
1148. Jovović D . Dušanka 1918-?
1149. Jovović (Stojan ) Milinko 1953-1992.
1150. Jovović (Slobodan ) Radmilo 1962-1992
1151. Jovović (Sretko ) Slavko 1928-1995.
1152. Jovović Sretko 1902-1992.
1153. Jokanović (Lazo ) Gojko 1917-1992.
1154. Jokanović (Jovan ) Dragan 1968-1992.
1155. Jokanović (Petar ) Đoko 1956-1992.
1156. Jokanović (Maksim ) Obren 1929-1992.
1157. Jokić (Simo ) Antonije 1934-1993.
1158. Jokić Bogdan ?-1992.
1159. Jokić (Ivan ) Božidar 1968-1992.
1160. Jokić (Savo ) Dragoljub 1961-1992.
1161. Jokić (Pero ) Zoran 1963-1992.
1162. Jokić (Zaharije ) Jovan 1928-?
1163. Jokić (Miodrag ) Milisav 1964-1992.
1164. Jokić (Stojan ) Milo 1926-1993.
1165. Jokić (Jovan ) Miodrag 1967-1992.
1166. Jokić (Stojan ) Momčilo 1928-1992.
1167. Jokić (Nikola ) Petar 1964-1993.
1168. Jokić Petka ?-1992.
1169. Jokić (Miloš ) Rade 1963-1992.
1170. Jokić (Dragomir ) Rajko 1950-1992.
1171. Jokić (Radan ) Samojko 1958-1994.
1172. Jokić (Tomo ) Sreten 1964-1993.
1173. Jokić (Milan ) Stanko 1935-1993.
1174. Jokić (Milan ) Stoja 1925-1992.
1175. Jokić (Jovo ) Tomo 1939-1993.
1176. Jokić (Brane ) Uroš 1953-1993
1177. Joković (Savo ) Boško 1950-1993.
1178. Joković (Savo ) Gojko 1963-1992.
1179. Joksimović (Branko ) Janko 1923-1992.
1180. Jolović (Dejan ) Dragomir 1945-1995.
1181. Josipović (Đuro ) Desimir 1963-1992.
1182. Josipović (Miladin ) Ivan 1955-1992.
1183. Josipović (Milenko ) Ljubomir 1977-1992.
1184. Josipović A . Milan 1968-?
1185. Josipović (Vojin ) Milan 1941-1993.
1186. Josipović (Savo ) Ružica 1941-1992.
1187. Josipović (Božo ) Stanimir 1955-1993.
1188. Josić (Vasilije ) Mladen 1969-1995.
1189. Jocić (Jovo ) Risto 1953-?
1190. Jošilo (Rajko ) Zoran 1969-1993.
1191. Jungić (Ranko ) Slaviša 1973-1993.
1192. Jurošević (Jovo ) Vidosav 1955-1992.
1193. Jurošević (Nedeljko ) Jovo 1960-1995.
1194. Jurošević (Jovo ) Juroš 1939-1993.
1195. Jurošević (Ljubinko ) Ljubomir 1962-1992.
1196. Kablimović (Nikola ) Branko 1947-1992.
1197. Kazanović (Vaso ) Savo 1957-1992.
1198. Kazanović (Damjan ) Uroš 1948-1992.
1199. Kazimirović (Radomir ) Ranko 1971-1993.
1200. Kajtaz (Momčilo ) Jovica 1959-1992.
1201. Kajtaz (Miladin ) Ranko 1958-1994.
1202. Kajtazović (Ilija ) Jovo 1932-?
1203. Kajtanović (Dušan ) Petar 1947-1995.
1204. Kalajdžić (Miladin ) Ivana 1985-?
1205. Kalajdžić (Cvijetin ) Jovan 1954-1992.
1206. Kalajdžić (Dušan ) Miloš 1959-1992.
1207. Kalas (Radoslav ) Srđan 1962-1992.
1208. Kaldesić (Slobodan ) Zoran 1964-1993.
1209. Kandić (Gojko ) Dragan 1964-1992.
1210. Kandić (Milutin ) Kostadin 1951-1995.
1211. Kandić (Miloš ) Nedeljko 1956-1992.
1212. Kandić (Siniša ) Stanoje 1953-1992.
1213. Kanjerić (Vlado ) Žaran 1970-1993.
1214. Kapetanović (Risto ) Milorad ?-1992.
1215. Kapetina (Vaso ) Božidar 1922-1993.
1216. Kapetina (Sreten ) Nenad 1963-1993.
1217. Kapetina (Vaso ) Obren 1929-1992.
1218. Kapetina (Gojko ) Slavoljub 1963-1993.
1219. Karanović (Ilija ) Ratko
1220. Karać (Mitar ) Novica 1965-1992.
1221. Karač (Jova ) Sreto 1949-1992.
1222. Katanić (Ilija ) Savo 1969-1992.
1223. Katanović (Vojo ) Stojan 1966-1994.
1224. Katić (Lazar ) Borislav 1951-1992.
1225. Katić (Vidak ) Marko 1958-1992.
1226. Katić (Mićo ) Slavko 1968-1995.
1227. Kević (Đorđe ) Lazar 1967-1992.
1228. Kević (Božo ) Milosav 1962-1992.
1229. Kipić (Mile ) Miloš 1948-1992.
1230. Kipić (Miloš ) Nenad 1932-1992.
1231. Kisić (Nikola ) Borislav 1957-1994.
1232. Kitaljević (Vladimir ) Jelenka 1926-1993.
1233. Klisarić (Jovan ) Goran 1962-1992.
1234. Klisarić (Đokan ) Radomir 1949-1995.
1235. Klisić /Klisarić (Matija ) Matija 1969-1992.
1236. Klještan (Vaso ) Bogdana 1935-1992.
1237. Klještan Vojin 1936-1992.
1238. Klještan Grozda 1930-1992.
1239. Klještan (Zarija ) Marko 1958-1995.
1240. Klještan (Boško ) Radovan 1938-1992.
1241. Kmezić (Rade ) Dušan 1932-1995.
1242. Kmekić (Živojin ) Miladin 1959-1992.
1243. Knežević (Vojislav ) Željko 1966-1992.
1244. Kovač (Stanko ) Radomir 1959-1992.
1245. Kovačević (Obrad ) Božidar 1938-1994.
1246. Kovačević (Andro ) Boško 1969-1992.
1247. Kovačević (Jovo ) Velinka 1919-1994.
1248. Kovačević (Vlado ) Vladan 1972-1992.
1249. Kovačević (Boško ) Dragan 1959-1992.
1250. Kovačević (Veljko ) Dragan 1970-1992.
1251. Kovačević (Jovo ) Dragan 1960-1992.
1252. Kovačević (Đuro ) Drago 1935-1992.
1253. Kovačević (Tripo ) Đorđo 1957-1992.
1254. Kovačević Lazar ?-1992.
1255. Kovačević (Rade ) Ljeposava 1919-1992.
1256. Kovačević (Đorđe ) Milan 1949-1995.
1257. Kovačević (Milisav ) Milenko 1960-1992.
1258. Kovačević (Nenad ) Milenko 1967-1992.
1259. Kovačević (Branko ) Milivoje 1951-1992.
1260. Kovačević (Petar ) Milovan 1952-1992.
1261. Kovačević (Radomir ) Milovan 1956-1992.
1262. Kovačević (Vasilije ) Miodrag 1959-1992.
1263. Kovačević Mirko
1264. Kovačević Mitar ?-1992.
1265. Kovačević Radisava 1915-1993.
1266. Kovačević (Jevrem ) Radomir 1961-1995.
1267. Kovačević (Marko ) Ratko 1942-1995.
1268. Kovačević Slaviša 1971-1992.
1269. Kovačić (Nikola ) Božidar 1939-1992.
1270. Kojić (Sreten ) Božo 1973-1993.
1271. Kojić Julka 1925-1992.
1272. Kojić (Dušan ) Marko 1963-1993.
1273. Kojić (Slavko ) Mile 1963-1993.
1274. Kojić (Nikola ) Nedeljko 1941-1992.
1275. Kojić (Pero ) Petar 1962-1992.
1276. Kojić (Marko ) Risto 1985-1995.
1277. Kojić (Mile ) Slavko 1927-1992.
1278. Kojić (Timo ) Tihomir 1965-1995.
1279. Kokoruš (Lazar ) Vlastimir 1955-1995.
1280. Kokoruš (Rajko ) Vojo 1963-1993.
1281. Kolaković (Miloš ) Srbo 1945-1992.
1282. Komnenski Žarko 1953-1992.
1283. Kondić (Radovan ) Milojko 1944-1993.
1284. Konculić (Nedeljko ) Petar 1951-1992.
1285. Kopić (Obren ) Stanislav 1965-1993.
1286. Koprivica (Petar ) Mladenko 1964-1992.
1287. Koprivica (Nikola ) Radivoje 1953-1992.
1288. Korać (Vlajko ) Kostadin 1931-1994.
1289. Korać (Miroslav ) Stanimir 1970-1992.
1290. Kosanović (Milorad ) Bogdan 1961-1994.
1291. Kosanović (Dušan ) Budimir 1932-1992.
1292. Kosanović (Vitomir ) Ilija 1958-1992.
1293. Kosanović (Miko ) Jelenko 1961-1992.
1294. Kosanović (Gojko ) Pavle 1927-1993.
1295. Kosović (Milorad ) Dragan 1964-1992.
1296. Kosorić (Milorad ) Čedo 1952-1992.
1297. Kostijerčević (Mihajlo ) Čedo 1933-1992.
1298. Kostić (Aleksa ) Danko 1927-1993.
1299. Kostić (Stojimir ) Dobrivoj 1970-1992.
1300. Kostić (Dragomir ) Zoran 1974-1995.
1301. Kostić (Stjepan ) Zoro 1965-1995.
1302. Kostić (Risto ) Jovanka 1913-1993.
1303. Kostić (Pero ) Kosta 1925-1992.
1304. Kostić (Cvijan ) Lazar 1973-1994.
1305. Kostić (Jovan ) Mara 1947-1992.
1306. Kostić (Ilija ) Miladin 1962-1993.
1307. Kostić (Mićo ) Milorad 1966-1993.
1308. Kostić (Mićo ) Milosav 1968-1992.
1309. Kostić (Marko ) Miro 1975-1994.
1310. Kostić (Cvijan ) Mićo 1967-1992.
1311. Kostić (Rajko ) Obren 1954-1993.
1312. Kostić (Mihajlo ) Cvija 1924-1992.
1313. Kostić (Cvijetin ) Cvjetko 1930-1992.
1314. Kočević (Sekula ) Nikola 1954-1993.
1315. Kraišnik (Slobodan ) Slavka 1958-1992.
1316. Krajišnik (Aćim ) Aleksandar 1938-1992.
1317. Krajišnik (Živko ) Velinko 1970-1994.
1318. Krajišnik (Nenad ) Dragan 1969-1995.
1319. Krajišnik (Nenad ) Zoran 1964-1994.
1320. Krajišnik (Krsto ) Milenko 1966-1992.
1321. Krajišnik (Pero ) Ostoja 1918-1994.
1322. Krajišnik (Boško ) Čedo 1972-1992.
1323. Krajšumović (Ostoja ) Novak 1942-1994.
1324. Kraljević (Svetislav ) Goran 1971-1993.
1325. Kraljević (Radivoje ) Milenko 1953-1992.
1326. Kraljević (Andrija ) Petar 1953-1993.
1327. Kraljević (Vujadin ) Slavko 1953-1993.
1328. Kribel (Antonije ) Mirko 1949-1992.
1329. Krkeljaš (Đorđo ) Željko 1970-1992.
1330. Krsmanović (Savo ) Darko 1957-1993.
1331. Krsmanović (Savo ) Miladin 1973-1992.
1332. Krsmanović (Arsen ) Stojan 1924-1993.
1333. Krstajić (Vlado ) Miloš 1937-1992.
1334. Krstajić (Periša ) Novak 1969-1992.
1335. Krstajić (Vlado ) Periša 1935-1992.
1336. Krstić (Marko ) Anđelka 1913-1994.
1337. Krstić (Branimir ) Božidar ?-1993.
1338. Krstić Branko ?-1992.
1339. Krstić (Cvjetko ) Dušan 1948-1992.
1340. Krstić (Jovo ) Đorđo 1913-1992.
1341. Krstić (Neđo ) Jelenka 1932-1993.
1342. Krstić (Velimir ) Marko 1958-1992.
1343. Krstić (Vojno ) Milan 1950-1993.
1344. Krstić Milenko ?-1992.
1345. Krstić (Milan ) Milinko 1953-1992.
1346. Krstić (Stjepan ) Mira 1976-1994.
1347. Krstić Obren 1928-1992.
1348. Krstić (Velimir ) Pavle 1954-1993.
1349. Krstić (Pero ) Pavle 1911-1994.
1350. Krstić (Ljubo ) Petko 1959-1992.
1351. Krstić (Dragutin ) Radenko 1974-1992.
1352. Krstić L . Rajko 1950-?
1353. Krstić Svetozar 1927-1992.
1354. Krstić (Mićo ) Slavko 1975-1992.
1355. Krstić (Đorđe ) Slobodan 1956-1993.
1356. Krstić Sreten ?-1992.
1357. Krstić (Pero ) Sreto 1948-1992.
1358. Krstić (Milan ) Čedomir 1958-1992.
1359. Krstić (Relja ) Čedomir 1967-1994.
1360. Krtolina (Aleksa ) Branislav 1944-1992.
1361. Krtolica (Spasoje ) Vule 1936-1992.
1362. Krunić (Savo ) Gordana 1979-1992.
1363. Krčar (Simo ) Željko 1964-1993.
1364. Krčar (Jovo ) Mladen 1967-1992.
1365. Krčmar (Rajko ) Zoran 1968-1994.
1366. Krčo (Srpko ) Novo 1968-1992.
1367. Krčo (Cvijan ) Savo 1949-1993.
1368. Krdžalić Vesna ?-1992.
1369. Kuvač (Jovo ) Vojislav 1967-1994.
1370. Kuvač (Slavko ) Dragan 1968-1992.
1371. Kuzman (Todor ) Koviljka 1932-1992.
1372. Kuzmanović (Risto ) Koviljka 1933-1992.
1373. Kukilo (Krsto ) Radenka 1975-1993.
1374. Kukić (Mitar ) Dragutin 1954-1992.
1375. Kukolj (Jakov ) Damjan 1903-?
1376. Kukolj (Veljko ) Milomir 1957-1992.
1377. Kukolj (Srećko ) Rade 1945-1992.
1378. Kukričar (Nikola ) Bosiljka 1937-1992.
1379. Kukričar (Vlado ) Jelenka 1929-1993.
1380. Kukričar (Drago ) Slobodan 1960-1992.
1381. Kulić (Jovan ) Gojko 1954-1995.
1382. Kulić (Tihomir ) Drago 1951-1992.
1383. Kulić (Tihomir ) Dragomir 1951-1992.
1384. Kulić (Cvijetin ) Sreten 1953-1994.
1385. Kuljanin (Radovan ) Jovo 1967-1993.
1386. Kuljanin (Mijat ) Marko 1925-1995.
1387. Kuljanin (Branko ) Mladen 1959-1992.
1388. Kuljanin (Velimir ) Radivoje 1964-1992.
1389. Kuprešak (Mitar ) Mlađen 1946-1992.
1390. Kurtuma (Milenko ) Đoko 1967-1993.
1391. Kurtuma (Vitomir ) Milutin 1971-1992.
1392. Kucalović Vladimir ?-1992.
1393. Kucalović (Vojislav ) Cvijan 1952-1992.
1394. Kucarov (Ivan ) Jordan 1967-1995.
1395. Lazarević (Stanko ) Blagoje 1946-1993.
1396. Lazarević (Spasoje ) Boban 1965-1992.
1397. Lazarević (Živan ) Bogoljub 1938-1992.
1398. Lazarević (Drago ) Borka 1962-?
1399. Lazarević (Vlado ) Boro 1961-1992.
1400. Lazarević Vlado ?-1992.
1401. Lazarević (Marko ) Vlado 1949-1995.
1402. Lazarević (Anto ) Dušan 1948-1993.
1403. Lazarević (Lazo ) Žarko 1928-1992.
1404. Lazarević (Bogoljub ) Zarija 1964-1992.
1405. Lazarević (Blago ) Zdravko 1974-1995.
1406. Lazarević (Boško ) Zoran 1969-1992.
1407. Lazarević (Marko ) Jela 1925-1992.
1408. Lazarević (Dušan ) Milan 1952-1992.
1409. Lazarević (Milorad ) Mile 1971-1992.
1410. Lazarević (Uroš ) Milinko 1946-1994.
1411. Lazarević (Mališa ) Milovan 1946-1992.
1412. Lazarević (Mile ) Milorad 1912-?
1413. Lazarević (Desimir ) Mićo 1974-1992.
1414. Lazarević (Stanko ) Momir 1955-1992.
1415. Lazarević (Milan ) Pero 1966-1992.
1416. Lazarević (Obrad ) Rado 1917-1992.
1417. Lazarević (Milan ) Rajo 1955-1992.
1418. Lazarević (Vlado ) Savo 1963-1992.
1419. Lazarević (Cvijetin ) Spomenka 1969-1992.
1420. Lazarević (Vlado ) Stanko 1966-1992.
1421. Lazić (Cvjetko ) Bogoljub 1936-1993.
1422. Lazić (Svetozar ) Branislav 1937-1992.
1423. Lazić (Pavle ) Vidoje 1937-1992.
1424. Lazić (David ) Vitomir 1900-?
1425. Lazić (Borislav ) Vlado 1963-1995.
1426. Lazić (Neđo ) Vojin 1946-1993.
1427. Lazić Dostana 1919-1992.
1428. Lazić (Savo ) Dragan 1960-1992.
1429. Lazić (Zarija ) Drago 1929-1993.
1430. Lazić (Pavle ) Drago 1913-1993.
1431. Lazić (Vujadin ) Dragoljub 1970-1994.
1432. Lazić (Pavle ) Đuka 1935-1992.
1433. Lazić (Veljko ) Zdravko 1952-1995.
1434. Lazić (Krsto ) Ikonija 1941-1993.
1435. Lazić (Drago ) Ilija 1962-1992.
1436. Lazić (Pavle ) Kristina 1935-1992.
1437. Lazić (Dušan ) Krsto 1933-1993.
1438. Lazić Ljubojka ?-1995.
1439. Lazić (Boško ) Milan 1938-1992.
1440. Lazić (Aleksa ) Milenko 1947-1995.
1441. Lazić (Bogoljub ) Milenko 1952-1992.
1442. Lazić (Aleksa ) Milisav 1962-1992.
1443. Lazić (Miloš ) Mirko 1963-1995.
1444. Lazić (Đoko ) Nedeljko 1958-1992.
1445. Lazić (Lazar ) Petar 1972-1994.
1446. Lazić (Zdravko ) Rade 1972-1993.
1447. Lazić (Boško ) Radenko 1961-1992.
1448. Lazić (Pero ) Radomir 1918-1992.
1449. Lazić (Gojko ) Risto 1968-1992.
1450. Lazić (Jovan ) Savo 1954-1992.
1451. Lazić (Vukašin ) Svetozar 1971-1995.
1452. Lazić (Drago ) Stanimir 1960-1994.
1453. Lazić (Dušan ) Cvijetin 1946-1992.
1454. Lainović Zoran ?-1994.
1455. Lakić (Vladimir ) Vlado 1971-1994.
1456. Lakić (Milan ) Vojo 1936-1993.
1457. Lakić (Savo ) Lazar 1966-1995.
1458. Lakić (Lazar ) Miodrag 1954-1992.
1459. Lakić (Danilo ) Rajko 1964-1992.
1460. Lakić (Lazar ) Tripun 1961-1992.
1461. Lalović (Neđo ) Zoran 1961-1992.
1462. Lalušić (Nenad ) Dušan 1956-1992.
1463. Landuka (Blagoje ) Milenko 19
1464. Landuka (Panto ) Savka 1923-1994.
1465. Latas (Rade ) Ilija 1932-?
1466. Lašić (Slobodan ) Milorad 1974-1995.
1467. Letić (Stevo ) Dragan 1964-1992.
1468. Lizdek (Branko ) Mile 1960-1992.
1469. Lipovac (Ranko ) Mile 1965-1993.
1470. Ložnjaković (Jovo ) Miladin 1958-1992.
1471. Lozanović (Sredo ) Todor 1956-1992.
1472. Lojanica (Milorad ) Dragan 1971-1992.
1473. Lojanica (Spasoje ) Živko 1948-1992.
1474. Lojanica Zorka
1475. Lojanica (Sretko ) Jovo 1939-1994.ഊ1476. Lojanica (Radmilo ) Ljubiša 1971-1993.
1477. Lojpur (Kojo ) Đuro 1924-1992.
1478. Lojpur (Lazar ) Jovo 1930-1995.
1479. Lončarević (Milan ) Tomo 1948-1992.
1480. Lubura (Milenko ) Đorđo 1968-1992.
1481. Lubura (Luka ) Žarko 1914-1994.
1482. Lubura (Vaso ) Milorad 1954-1992.
1483. Lubura (Pero ) Slobodan 1945-1992.
1484. Lubura (Pero ) Sretko 1924-1995.
1485. Lukić (Nikola ) Bosiljka 1927-1992.
1486. Lukić (Radislav ) Boško 1957-1992.
1487. Lukić (Radivoje ) Vida 1933-1992.
1488. Lukić (Ostoja ) Vladenko 1968-1993.
1489. Lukić (Milan ) Golub 1969-1992.
1490. Lukić Goran ?-1992.
1491. Lukić (suprug Miloš ) Draga ?-1992.
1492. Lukić (Velimir ) Dragić 1962-1992.
1493. Lukić (Nikola ) Drago 1951-1993.
1494. Lukić (Grujo ) Dušan 1963-1993.
1495. Lukić (Gojko ) Željko 1969-1992.
1496. Lukić (Mirko ) Živana 1944-1992.
1497. Lukić (Miloš ) Ivka 1954-1992.
1498. Lukić (Panto ) Ilija 1948-1992.
1499. Lukić (Dušan ) Jovan 1959-1995.
1500. Lukić (Čedo ) Kristina 1948-1993
1501. Lukić (Miloš ) Milan 1942-1993.
1502. Lukić (Krsto ) Milanka 1953-1993.
1503. Lukić (Milorad ) Milenko 1953-1993.
1504. Lukić (Stojan ) Milisav 1942-1992.
1505. Lukić (Milan ) Milorad 1971-1994.
1506. Lukić (Sretko ) Milutin 1938-1992.
1507. Lukić (Obrad ) Miodrag 1952-1992.
1508. Lukić Mladenka ?-1993.
1509. Lukić (Vukašin ) Radenko 1967-1993.
1510. Lukić (Milan ) Radivoje 1954-1993.
1511. Lukić (Nikola ) Radmila 1939-1993.
1512. Lukić (Milan ) Radovan 1950-1992.
1513. Lukić (Obren ) Radovan 1950-1994.
1514. Lukić (Milorad ) Savo 1959-1992.
1515. Lukić (Radovan ) Svetozar 1935-1993.
1516. Lukić (Milovan ) Simo 1951-1993.
1517. Lukić (Stevo ) Slavko 1967-1993.
1518. Lukić (Nikola ) Spasoje 1967-1992.
1519. Lukić (Uroš ) Sredoje 1952-1993.
1520. Lukić (Vojin ) Srpko 1955-1992.
1521. Lukić Stevo ?-1993.
1522. Lukić (Milorad ) Stojan 1939-1992.
1523. Lukić (Radenko ) Čedomir 1943-1992.
1524. Luković (Živojin ) Radivoje 1933-1992.
1525. Lulić Radomir 1986-2002.
1526. Ljahović (Milan ) Štefan 1949-1993.
1527. Magazin (Miloš ) Nenad 1955-1992.
1528. Magazin (Dimitrije ) Obren 1949-1995.
1529. Majstorović (Jovan ) Branko 1949-1992.
1530. Majstorović (Mitar ) Velimir 1967-1992.
1531. Majstorović (Cvijetin ) Luka 1950-1992.
1532. Majstorović (Boško ) Milan 1951-1992.
1533. Majstorović (Ljubinko ) Petar 1933-1992.
1534. Majstorović (Milutin ) Rodoljub 1958-1993.
1535. Makitan (Manojlo ) Mlađen 1926-1995.
1536. Makitan (Cvijan ) Nikola 1952-1995.
1537. Maksimović (Milan ) Aco 1967-1994.
1538. Maksimović (Novak ) Borivoje 1956-1992.
1539. Maksimović (Filip ) Vinka 1927-1992.
1540. Maksimović (Petar ) Vinko 1954-1993.
1541. Maksimović (Žiko ) Damjan 1934-1993.
1542. Maksimović (Milan ) Danica 1913-1994.
1543. Maksimović (Milorad ) Dragomir 1948-1992.
1544. Maksimović (Drago ) Živoslav 1949-1993.
1545. Maksimović (Risto ) Zoran 1961-1993.
1546. Maksimović (Milan ) Jovo ?-1992.
1547. Maksimović (Drago ) Ljubo 1959-1992.
1548. Maksimović (Cvijetin ) Milan 1964-1992.
1549. Maksimović (Risto ) Milenko 1941-1992.
1550. Maksimović (Jovo ) Miloje 1957-1993.
1551. Maksimović (Risto ) Mićo 1961-1995.
1552. Maksimović Momir 1965-1999.
1553. Maksimović (Cvijetin ) Nedeljko 1967-1992.
1554. Maksimović (Simo ) Nikola 1947-1994.
1555. Maksimović (Dobrisav ) Novak 1952-1993.
1556. Maksimović (Milan ) Petar 1950-1993.
1557. Maksimović (Lazar ) Radomir 1962-1993.
1558. Maksimović (Maksim ) Radomir 1947-1995.
1559. Maksimović (Milorad ) Radomir 1942-1992.
1560. Maksimović (Marko ) Radoš 1968-1992.
1561. Maksimović (Cvjetko ) Rajo 1953-1992.
1562. Maksimović (Milovan ) Savo 1932-1993.
1563. Maksimović (Radisav ) Savo 1968-1993.
1564. Maksimović (Petar ) Slavko 1926-1992.
1565. Maksimović (Rajo ) Cvetko 1967-1995.
1566. Maletić (Božo ) Zoran 1963-1993.
1567. Maletić (Rajko ) Krsto 1941-1994.
1568. Maletić (Radislav ) Radomir 1961-1992.
1569. Malešević (Tomo ) Dušan 1930-1992.
1570. Malešević (Dragutin ) Zdravko 1959-1995.
1571. Malešić Zdravko 1922-1992.
1572. Malikanović (Risto ) Ratko 1953-1992.
1573. Malikić (Todor ) Mirko 1969-1995.
1574. Malinović (Milenko ) Jefto 1950-1992.
1575. Malinović (Stanko ) Nikola 1965-1992.
1576. Malinović (Vlado ) Tomislav 1956-1992.
1577. Mališević (Cviko ) Drago 1964-1993.
1578. Mališević (Cviko ) Tomo 1959-1992.
1579. Malović (Ilija ) Miodrag 1943-1992.
1580. Malović (Kosta ) Rade 1942-1992.
1581. Mandić (Dragutin ) Ljiljana 1969-1995.
1582. Mandrapa (Božidar ) Mladen 1959-1992.
1583. Manojlović (Ranko ) Borko 1954-1995.
1584. Manojlović Vojin
1585. Manojlović (Mitar ) Zdravko 1966-1992.
1586. Manojlović (Mlađan ) Milan 1960-1992.
1587. Manojlović (Neđo ) Milan 1972-1994.
1588. Manojlović (Risto ) Stojan 1927-1996.
1589. Marilović (Damjan ) Gina 1976-1992.
1590. Marilović (Milorad ) Dragan 1959-1992.
1591. Marilović (Trišo ) Predrag 1968-1992.
1592. Marilović (Veljko ) Radenko 1954-1993.
1593. Marinković (Uroš ) Goran 1970-1992.
1594. Marinković (Žarko ) Dikosava 1938-1992.
1595. Marinković (Miloš ) Milovan 1955-1992.
1596. Marinković (Drago ) Miloš 1937-1992.
1597. Marinković (Ljubomir ) Mlađen 1945-?
1598. Marinković (Miloš ) Rade 1961-1992.
1599. Marinković (Anđelko ) Radovan 1938-1992.
1600. Marinković (Obrad ) Rajko 1949-1992.
1601. Marinković (Ilija ) Savo 1952-1993.
1602. Marinković (Mićo ) Simo 1955-1992.
1603. Marinković (Ljubinko ) Čedomir 1964-1992.
1604. Marinčević (Novica ) Miroslav 1965-1992.
1605. Marić (Drago ) Boško 1971-1995.
1606. Marić (Radivoj ) Zoran 1973-1995.
1607. Marić (Drago ) Milenko 1966-1995.
1608. Marić (Savo ) Mitra 1942-1993.
1609. Marić (Mile ) Novica 1954-1995.
1610. Marić (Branislav ) Rade 1949-1992.
1611. Marić (Vasilije ) Savo 1938-1994.
1612. Marić (Cvijan ) Savo 1933-1992.
1613. Marić (Simeun ) Stanko 1952-1992.
1614. Marić (Rade ) Stanoje 1952-1992.
1615. Marjanović (Vojin ) Anđelko 1958-1992.
1616. Marjanović (Marjan ) Milenko 1953-1995.
1617. Marjanović (Momčilo ) Slaviša 1968-1995.
1618. Markanović (Mitar ) Milan 1969-1993.
1619. Markanović (Mitar ) Mićo 1969-1995.
1620. Marković (Sretko ) Anto 1957-1992.
1621. Marković (Čedo ) Božo 1928-1994.
1622. Marković (Živorad ) Vaso 1952-1992.
1623. Marković (Milan ) Vaso 1933-1992.
1624. Marković (Cvjetko ) Goran 1967-1992.
1625. Marković (Jovo ) Dragan 1951-1992.
1626. Marković (Obrad ) Dragan 1962-1992.
1627. Marković (Veselko ) Dragiša 1960-1993.
1628. Marković Dragomir 1959-1992.
1629. Marković (Živko ) Dragomir 1951-1992.
1630. Marković (Nedeljko ) Dušan 1969-1992.
1631. Marković (Niko ) Đorđe
1632. Marković (Božo ) Zoran 1962-1993.
1633. Marković (Stanoje ) Zoran 1967-1992.
1634. Marković (Ivan ) Ivo 1961-1995.
1635. Marković (Manojlo ) Igor 1969-1992.
1636. Marković (Vaso ) Jovan 1966-1993.
1637. Marković (Lazar ) Lazo 1946-1992.
1638. Marković (Marko ) Lazo 1958-1992.
1639. Marković (Jovan ) Ljubislav 1972-1993.
1640. Marković (Božo ) Marija 1937-1992.
1641. Marković (Svetozar ) Marko 1958-1995.
1642. Marković (Ratko ) Milan 1940-1995.
1643. Marković (Srbo ) Milan 1943-1992.
1644. Marković (Rade ) Milanko 1959-1992.
1645. Marković (Cvijan ) Mile 1972-1992.
1646. Marković (Marko ) Milisav 1955-1994.
1647. Marković (Ranko ) Milomir 1963-1994.
1648. Marković (Anđelko ) Milorad 1952-1992.
1649. Marković (David ) Milorad 1905-1992.
1650. Marković (Radenko ) Milun 1970-1993.
1651. Marković (Jovo ) Mirko 1946-1992.
1652. Marković (Gojko ) Miroslav 1976-?
1653. Marković (Vitomir ) Momčilo 1946-1995.
1654. Marković D . Nedeljko 1964-?
1655. Marković (Drago ) Nedeljko 1934-1992.
1656. Marković (Andrija ) Ognjen 1950-1992.
1657. Marković (Milovan ) Olga 1935-1992.
1658. Marković (Miloš ) Pavle 1945-1993.
1659. Marković (Vlado ) Petko
1660. Marković (Niko ) Radenko 1967-1992.
1661. Marković (Savo ) Radoje 1941-1992.
1662. Marković (Stevo ) Radomir 1939-1992.
1663. Marković (Boško ) Rajo 1965-1993.
1664. Marković (Miroslav ) Ratko 1968-1995.
1665. Marković (Lazar ) Savo 1973-1993.
1666. Marković (Petar ) Sveto 1961-1995.
1667. Marković (Milovan ) Slavka 1931-1992.
1668. Marković (Milorad ) Slavko 1934-1992.
1669. Marković (Novica ) Slavko 1963-1992.
1670. Marković Tihomir
1671. Marković (Sekula ) Tihomir 1958-1993.
1672. Marković (Živan ) Cvijan 1954-1993.
1673. Marković Cvijetin
1674. Marković (Luka ) Cvijetin 1949-1992.
1675. Martinović Milenko 1934-1992.
1676. Mastikosa (Stojan ) Dragica 1955-1992.
1677. Mastilo (Gojko ) Spasoje 1928-1995.
1678. Matić (Nedeljko ) Božidar 1969-1992.
1679. Matić (Jovo ) Boško 1956-1992.
1680. Matić (Radivoj ) Gordana 1967-1992.
1681. Matić (Nikodin ) Desimir 1928-1992.
1682. Matić M . Dostana 1902-1992.
1683. Matić (Slavko ) Zoran 1966-1992.
1684. Matić (Ratko ) Mato 1966-1992.
1685. Matić (Srećko ) Miladin 1956-1992.
1686. Matić (Desimir ) Milan 1958-1992.
1687. Matić (Borisav ) Milorad 1962-1993.
1688. Matić (Dobrosav ) Nedeljko 1947-1992.
1689. Matić (Ilija ) Radivoje 1937-1992.
1690. Matić (Radivoj ) Snežana 1965-1992.
1691. Matić N . Stevo 1959-1992.
1692. Maunaga (Relja ) Blagoje 1935-1994.
1693. Macanović Jovo
1694. Macanović (Slobodan ) Ninoslav 1974-1992.
1695. Macanović (Lazar ) Radislav 1962-1992.
1696. Madžarević (Radovan ) Milovan 1959-1994.
1697. Madžarević (Rajko ) Mićo 1961-1994.
1698. Madžarević (Todor ) Stanica 1941-?
1699. Mašić (Manojlo ) Marko 1951-1992.
1700. Medan Georgije
1701. Mekić (Milenko ) Dragan 1959-1992.
1702. Mekić (Milenko ) Zoran 1968-1992.
1703. Mekić Milenko
1704. Melezović (Mile ) Goran 1968-1994.
1705. Melezović (Milosav ) Goran 1970-1994.
1706. Melezović (Milorad ) Danilo 1948-1993.
1707. Melezović (Rajko ) Marinko 1950-1992.
1708. Melezović (Kostadin ) Svetozar 1951-1995.
1709. Mijajlović (Lazar ) Aleksandar 1972-1992.
1710. Mijatović (Bogoslav ) Branko 1914-?
1711. Mijatović Vlado 1973-1994.
1712. Mijatović (Savo ) Vlado 1966-1993.
1713. Mijatović (Rajko ) Vujadin 1955-1995.
1714. Mijatović Dušanka 1946-1992.
1715. Mijatović (Milenija ) Đorđo 1950-1992.
1716. Mijatović (Tadija ) Krsto 1961-1995.
1717. Mijatović (Vlado ) Marinko 1970-1992.
1718. Mijatović (Pero ) Mile 1971-1993.
1719. Mijatović (Krsto ) Mirko 1970-1992.
1720. Mijatović Nada 1942-1992.
1721. Mijatović (Bogdan ) Panto 1947-1993.
1722. Mijatović (Vlado ) Panto 1955-1992.
1723. Mijatović (Vlado ) Pero 1973-1994.
1724. Mijatović (Slavko ) Radan 1976-1993.
1725. Mijatović (Miloš ) Slaviša 1969-1995.
1726. Mijatović (Slavo ) Slavko 1956-1992.
1727. Mijatović (Svetozar ) Stojan 1957-1992.
1728. Mijatović S . Cvijeta 1919-?
1729. Mijić (Janko ) Vukosav 1952-?
1730. Mijić (Radislav ) Milan 1952-1992.
1731. Mijić (Boško ) Radovan 1955-1995.
1732. Mijić (Branko ) Snežana 1977-1993.
1733. Mijić (Ranko ) Stevo 1948-1992.
1734. Mikić (Spasoje ) Božidar 1959-1992.
1735. Mikić (Ratko ) Luka 1946-1995.
1736. Miladinović (Drago ) Veljko 1950-1992.
1737. Miladinović (Dragomir ) Đorđo 1958-1993.
1738. Miladinović (Obrad ) Lazar 1961-1993.
1739. Miladinović (Nikola ) Miladin 1963-1992.
1740. Miladinović (Petko ) Mirko 1971-1992.
1741. Miladinović (Dragomir ) Ratko 1959-1993.
1742. Miladinović (Ilija ) Savo 1973-1993.
1743. Miladinović (Sreten ) Sofren 1937-1992.
1744. Miladinović (Petko ) Čedo 1975-1992.
1745. Milaković (Jovan ) Milenko 1963-1992.
1746. Milaković (Vladimir ) Niko 1954-1992.
1747. Milaković (Radovan ) Cvijan 1926-1992.
1748. Milanović (Milivoje ) Branislav 1946-1992.
1749. Milanović (Ljubo ) Branko 1972-1994.
1750. Milanović (Miloš ) Vitomir 1942-1993.
1751. Milanović (Radovan ) Goran 1964-1992.
1752. Milanović (Nedeljko ) Dragan 1970-1993.
1753. Milanović (Radenko ) Dragan 1951-1992.
1754. Milanović (Dragutin ) Dušan 1960-1992.
1755. Milanović Dušanka 1920-1993.
1756. Milanović Ilija 1922-1993.
1757. Milanović (Ostoja ) Kosta 1952-1992.
1758. Milanović (Miloš ) Ljubica 1930-1992.
1759. Milanović (Savo ) Marko 1954-1993.
1760. Milanović (Neđo ) Miladin 1920-1992.
1761. Milanović (Radoje ) Milenko 1943-1993.
1762. Milanović (Rajko ) Milivoje 1972-1993.
1763. Milanović (Živko ) Milisav 1959-1992.
1764. Milanović (Milivoje ) Milovan 1966-1992.
1765. Milanović (Radovan ) Miloš 1952-1993.
1766. Milanović (Milan ) Mićo 1969-1992.
1767. Milanović (Milorad ) Nedeljko 1937-1993.
1768. Milanović (Rade ) Nedeljko 1950-1994.
1769. Milanović (Drago ) Radomir 1940-1992.
1770. Milanović (Marko ) Radomir 1966-1992.
1771. Milanović (Risto ) Cvijeta 1925-1992.
1772. Milašinović (Blagoje ) Božidar 1951-1992.
1773. Milenković Mirko ?-1992.
1774. Milivojević (Petar ) Dušan 1950-1995.
1775. Milinković (Mile ) Vlado 1948-1992.
1776. Milinković (Maksim ) Vojislav 1938-1992.
1777. Milinković (Gavro ) Dane 1972-1992.
1778. Milinković (Milutin ) Luka 1947-1993.
1779. Milinković (Gojko ) Mirjana 1939-1992.
1780. Milinković (Stevan ) Radovan 1959-1992.
1781. Milinković (Petar ) Radoje 1952-1992.
1782. Milinković (Marinko ) Relja 1941-1992.
1783. Milić (Drago ) Branislav 1971-1992.
1784. Milić (Radojko ) Dragan 1964-1993.
1785. Milić Žarko ?-1995.
1786. Milić (Savo ) Žarko 1968-1992.
1787. Milić (Milisav ) Željko 1973-1992.
1788. Milić (Čedomir ) Živko 1971-1992.
1789. Milić (Kosta ) Jovan 1940-1994.
1790. Milić (Ratko ) Kosta 1955-1994.
1791. Milić (Jovan ) Kostadin 1965-1992.
1792. Milić (Vasilj ) Ljubo 1949-1992.
1793. Milić (Jovan ) Mara 1927-1994.
1794. Milić (Slavoljub ) Mile 1962-1992.
1795. Milić (Mile ) Milenko 1972-1992.
1796. Milić (Stojan ) Milisav 1952-1992.
1797. Milić (Mirko ) Milovan 1955-1992.
1798. Milić (Drago ) Milomir 1961-1992.
1799. Milić (Dušan ) Milorad 1952-1993.
1800. Milić (Stojan ) Mirko 1956-1992.
1801. Milić (Stevo ) Miroslav 1963-1995.
1802. Milić (Radislav ) Natalija 1924-1995.
1803. Milić (Miladin ) Nedeljko 1967-1994.
1804. Milić (Desimir ) Radivoj 1940-1994.
1805. Milić (Bogosav ) Radomir 1958-1994.
1806. Milić (Marko ) Ratko 1943-1995.
1807. Milić (Ratko ) Savo 1934-1993.
1808. Milić (Janko ) Slavka 1928-1992.
1809. Milić (Mirko ) Stojan 1959-1992.
1810. Milić (Ljubo ) Todor 1972-1992.
1811. Milić (Dragomir ) Cvijetin 1963-1995.
1812. Milićev (Miloš ) Dragan 1952-1993.
1813. Milićević (Slavko ) Dragan 1975-1995.
1814. Miličević (Stanoje ) Živojin 1981-1992.
1815. Miličević (Borko ) Milomir 1947-1993.
1816. Miličević (Vukan ) Sreto 1937-1992.
1817. Miličić (Mićo ) Anđelko 1965-1995.
1818. Miličić (Ratko ) Dragomir 1939-1993.
1819. Miličić (Maksim ) Milenko 1958-1995.
1820. Miličić (Ranko ) Mirko 1972-1992.
1821. Miličić (Risto ) Miroljub 1944-1994.
1822. Miličić (Milinko ) Todor 1963-1993.
1823. Milkovski (Nikola ) Bojan 1938-1992.
1824. Milovanović (Miroslav ) Bogdan 1973-1994.
1825. Milovanović (Božo ) Dragan 1956-1993.
1826. Milovanović (Ljubo ) Dušan 1963-1995.
1827. Milovanović (Tanasko ) Ilija 1960-1993.
1828. Milovanović (Drago ) Jovan 1964-1995.
1829. Milovanović (Gavrilo ) Jovana 1942-1992.
1830. Milovanović Milan 1937-1992.
1831. Milovanović (Miloš ) Milan 1967-1993.
1832. Milovanović (Petar ) Milenko 1943-1993.
1833. Milovanović (Radoje ) Milisav 1950-1992.
1834. Milovanović (Risto ) Milovan 1931-1993.
1835. Milovanović (Cvijetin ) Milorad 1925-1992.
1836. Milovanović (Boro ) Mićo 1967-1992.
1837. Milovanović Radomir ?-1992.
1838. Milovanović (Božo ) Svetolik 1950-1992.
1839. Milovanović (Radivoje ) Srećko 1943-1992.
1840. Milovanović (Ilija ) Tomislav 1958-1993.
1841. Milovanović (Milorad ) Cvijetin 1945-1993.
1842. Milović (Božidar ) Miljan ?-1992.
1843. Milović (Rajko ) Rade 1957-1993.
1844. Milovčević (Janko ) Branko 1952-1992.
1845. Milojević Branislav
1846. Milojević (Dragoje ) Jovan 1965-1992.
1847. Milojić Žarko
1848. Milojković (Rajko ) Radojko 1928-1992.
1849. Milosavljević (Nikola ) Komnen 1958-1992.
1850. Milošev (Marko ) Zdravko 1965-1993.
1851. Milošević (Jovan ) Anto 1961-1995.
1852. Milošević (Dejan ) Aco 1952-1992.
1853. Milošević (Živojin ) Božo 1951-1992.
1854. Milošević (Branko ) Boro 1952-1992.
1855. Milošević (Danilo ) Branislav 1963-1993.
1856. Milošević (Simo ) Branka 1952-1992.
1857. Milošević (Teodor ) Vaso 1959-1995.
1858. Milošević (Milovan ) Vidoje 1974-1992.
1859. Milošević (Branko ) Vidosav 1968-1992.
1860. Milošević (Nikola – Nika ) Dejan 1924-1992.
1861. Milošević (Mirko ) Dragiša 1963-1992.
1862. Milošević (Boriša ) Dragoje 1959-1993.
1863. Milošević (Ristan ) Dragomir 1965-1992.
1864. Milošević (Živojin ) Dušan 1963-1992.
1865. Milošević (Aleksa ) Đorđo 1934-1992.
1866. Milošević (Miladin ) Zdravo 1926-1992.
1867. Milošević (Ilija ) Ilija 1941-1992.
1868. Milošević (Slavko ) Jelenko 1971-1992.
1869. Milošević (Simo ) Jovanka 1929-1992.
1870. Milošević Jovo
1871. Milošević (Milovan ) Ljubica 1939-1992.
1872. Milošević (Dragić ) Ljubiša 1969-1995.
1873. Milošević (Jovo ) Marko 1948-1992.
1874. Milošević (Vujadin ) Miladin 1967-1993.
1875. Milošević (Ostoja ) Milan 1961-1992.
1876. Milošević (Đorđe ) Milenko 1961-1995.
1877. Milošević (Cvijan ) Milenko 1950-1995.
1878. Milošević (Vidoje ) Miloš 1973-1993.
1879. Milošević (Jovan ) Miloš 1932-1992.
1880. Milošević (Stevo ) Milutin 1948-1992.
1881. Milošević (Milka ) Miodrag 1970-1995.
1882. Milošević (Zoran ) Nebojša 1975-1992.
1883. Milošević (Veljko ) Nedeljko 1960-1992.
1884. Milošević (Desimir ) Nenad 1961-1993.
1885. Milošević (Đorđe ) Pero 1964-1992.
1886. Milošević (Vojislav ) Petar 1948-1993.
1887. Milošević (Ilija ) Rada 1968-1992.
1888. Milošević (Rajko ) Radojko 1928-1992.
1889. Milošević (Božo ) Radomir 1956-1992.
1890. Milošević (Gavro ) Srđan 1968-1992.
1891. Milošević (Luka ) Stanko 1900-1992.
1892. Milošević (Mićo ) Čedo 1944-1994.
1893. Milutinović (Ivko ) Dragomir 1941-1993.
1894. Milutinović (Lazar ) Pero 1922-1993.
1895. Milutinović (Čedo ) Slavko 1963-1992.
1896. Miljanić (Todor ) Radovan 1928-1995.
1897. Miljanović (Neđo ) Branislav 1938-1992.
1898. Miljanović (Ilija ) Neđeljko 1951-1995.
1899. Miljanović (Stjepan ) Savo 1934-1992.
1900. Miljanović (Dušan ) Sreten 1958-1992.
1901. Miražić (Milovan ) Nikola 1969-1992.
1902. Mirić (Janko ) Dobrica 1947-1992.
1903. Mirić (Milovan ) Lazar ?-1992.
1904. Mirjanić (Velibor ) Zoran ?-1993.
1905. Mirjanić Ljupko 1946-1993.
1906. Mirjanić (Marko ) Mihajlo 1970-1994.
1907. Mirković (Vojislav ) Goran 1964-1992.
1908. Mirković (Stojko ) Zdravko 1948-1992.
1909. Mirković Ivanka 1914-1995.
1910. Mirković (Veljko ) Ilija 1972-1992.
1911. Mirković (Rajko ) Jadranka 1972-1991.
1912. Mirković (Živorad ) Ljubica 1942-1992.
1913. Mirković (Marjan ) Mile 1954-1992.
1914. Mirković (Dragutin ) Mihajlo
1915. Mirković (Svetozar ) Čedo 1969-1995.
1916. Mirović Milovan
1917. Mirosavljević (Mirko ) Boško 1953-1994.
1918. Mirosavljević (Veljko ) Dragan 1954-1992.
1919. Mirosavljević Miodrag
1920. Mirosavljević (Đorđe ) Rade 1971-1992.
1921. Mitić (Ruža ) Boriša 1946-1992.
1922. Mitrić (Dušan ) Vujadin 1956-1992.
1923. Mitrović (Mile ) Branislav 1968-1992.
1924. Mitrović (Vojislav ) Goran 1970-1992.
1925. Mitrović Darinka 1922-1993.
1926. Mitrović (Ljubimir ) Dragan 1952-1992.
1927. Mitrović (Trato ) Dragan 1974-1992.
1928. Mitrović Draginja ?-1993.
1929. Mitrović (Marko ) Drago 1925-1992.
1930. Mitrović (Jevto ) Dragomir 1929-1992.
1931. Mitrović (Mile ) Dragomir 1962-1992.
1932. Mitrović (Miloš ) Dušan 1953-1992.
1933. Mitrović (Milorad ) Žarko 1961-1992.
1934. Mitrović (Petar ) Žarko 1939-1992.
1935. Mitrović (Rajko ) Žarko 1958-1992.
1936. Mitrović (Svetomir ) Žarko 1959-1994.
1937. Mitrović Ljeposava ?-1992.
1938. Mitrović (Dragiša ) Milivoje 1930-1992.
1939. Mitrović (Slavko ) Milojka 1954-1992.
1940. Mitrović (Borko ) Milutin 1963-1993.
1941. Mitrović (Maksim ) Mirko 1939-1993.
1942. Mitrović (Todor ) Mitar 1924-?
1943. Mitrović (Jovan ) Mićo 1961-?
1944. Mitrović (Milorad ) Mićo 1955-1992.
1945. Mitrović (Sveto ) Mićo 1952-1992.
1946. Mitrović (Jovo ) Mihajlo 1932-1992.
1947. Mitrović (suprug Boro ) N . ?-1992.
1948. Mitrović (Miladin ) Nedeljko 1973-1995.
1949. Mitrović (Milojko ) Nedeljko 1965-1992.
1950. Mitrović (Savo ) Rade 1972-1993.
1951. Mitrović (Radovan ) Radivoje 1942-1993.
1952. Mitrović Radinka 1946-1993.
1953. Mitrović (Mile ) Radislav 1964-1992.
1954. Mitrović (Bogosav ) Radovan 1948-1992.
1955. Mitrović Ruža 1927-1992.
1956. Mitrović (Bogosav ) Srećko 1946-1993.
1957. Mitrović (Simo ) Srpko 1934-1992.
1958. Mitrović (Savo ) Stanimir 1938-1992.
1959. Mitrović Stanko 1900-1992.
1960. Mitrović (Jovan ) Stanko 1953-1993.
1961. Mitrović (Milivoje ) Stanoje 1963-1992.
1962. Mićanović (Jovo ) Dragomir 1959-1992.
1963. Mićanović (Živan ) Mićo 1961-1992.
1964. Mićević (Niko ) Jovo 1904-1994.
1965. Mićević (Ilija ) Mile 1907-1993.
1966. Mićić (Petar ) Andrija 1960-1993.
1967. Mićić (Mitar ) Božidar 1940-1994.
1968. Mićić (Danilo ) Vitomir 1956-1992.
1969. Mićić (Dušan ) Dragan 1962-1995.
1970. Mićić (Pero ) Dragan 1973-1993.
1971. Mićić (Radisav ) Ilija 1949-1992.
1972. Mićić (Savo ) Jovo 1942-1992.
1973. Mićić (Petar ) Ljubiša 1957-1995.
1974. Mićić (Jakov ) Marko 1949-1992.
1975. Mićić (Vujo ) Miladin 1935-1993.
1976. Mićić (Krsto ) Milan 1944-1993.
1977. Mićić (Radomir ) Milan 1969-1993.
1978. Mićić (Milisav ) Milovan 1957-1992.
1979. Mićić (Jovan ) Milorad 1958-1995.
1980. Mićić Milja ?-1992.
1981. Mićić (Vasilije ) Mićo 1958-1995.
1982. Mićić (Andrija ) Mišo ?-1992.
1983. Mićić (Marko ) Petar 1932-?
1984. Mićić (Mladen ) Stanko 1942-1992.
1985. Mićić (Petar ) Cvjetko 1947-1994.
1986. Mihajlović (Vitomir ) Borislav 1958-1992.
1987. Mihajlović (Lazar ) Vidak
1988. Mihajlović (Brano ) Gojko 1972-1992.
1989. Mihajlović (Obren ) Desimir 1937-1993.
1990. Mihajlović (Rajo ) Dragan 1962-1992.
1991. Mihajlović (Trifko ) Dragan 1961-1994.
1992. Mihajlović Željko
1993. Mihajlović (Kosta ) Jovan 1965-1992.
1994. Mihajlović (Vojin ) Milan 1968-1995.
1995. Mihajlović (Jefto ) Mihajlo 1951-1992.
1996. Mihajlović (Nikola ) Ratko 1941-1994.
1997. Mihajlović Svetomir
1998. Mihajlović (Marko ) Spasoje 1962-1992.
1999. Mihajlović (Nedeljko ) Stojko 1939-1992.
2000. Mihajlović (Dimitrije ) Tomo 1960-1992.
2001. Mihajlović (Mihajlo ) Trišo 1959-1992.
2002. Mihajlović (Ljubo ) Čedomir 1953-1992.
2003. Mihajlović (Marko ) Čedomir 1961-1992.
2004. Mičić (Milenko ) Milorad 1956-1993.
2005. Mičić (Milan ) Mladenko 1977-?
2006. Mičić (Aleksa ) Novak 1932-1993.
2007. Mišić (Slobodan ) Dragan 1972-1994.
2008. Mišić (Spasoje ) Drago 1935-1992.
2009. Mišić Jovanka 1920-1992.
2010. Mišić (Drago ) Milivoje 1965-1992.
2011. Mišić Miloš 1961-1995.
2012. Mišić (Jovan ) Mićo 1958-1992.
2013. Mišić (Jovan ) Neđo 1954-1992.
2014. Mišić (Neđo ) Peja 1957-1992.
2015. Mišić (Rajko ) Petar 1956-1992.
2016. Mišić Radojka 1927-1992.
2017. Mišić (Milosav ) Radojko 1940-1992.
2018. Mišić (Milorad ) Radomir 1945-1993.
2019. Mišić (Uroš ) Tomislav 1964-1992.
2020. Mišura (Spasoje ) Novica 1955-1992.
2021. Mlađenović (Ljubomir ) Anđelko 1965-1992.
2022. Mlađenović (Ljubomir ) Dragan 1960-1992.
2023. Mlađenović (Mlađen ) Jovan 1946-1993.
2024. Mlađenović Nego
Rada 1972-1992.
2026. Mlađenović (Drago ) Rajko 1932-1992.
2027. Mlađenović (Obren ) Slavka 1931-1992.
2028. Mlađenović (Miladin ) Stanoje -Đanko 1944-1993.
2029. Mlađenović (Anđelko ) Cvijetin 1952-1992.
2030. Mlinarević (Ilija ) Veljko 1931-1994.
2031. Modraković (Vojislav ) Miladin 1955-1995.
2032. Modraković (Vojo ) Milenko 1960-1992.
2033. Modraković (Mitar ) Nikola 1955-1996.
2034. Modraković Radivoj ?-1992.
2035. Modraković (Tripun ) Radovan ?-1992.
2036. Molović (ime nepoznato )
2037. Momčilović (Drago ) Miladin 1935-1993.
2038. Momčilović (Drago ) Radenko 1937-1993.
2039. Moravčević (Ignjat ) Dragomir 1959-1992.
2040. Motika (Novo ) Boško 1959-1992.
2041. Močević (Milenko ) Milan – Mile 1965-1992.
2042. Mrđa (Janko ) Branko 1961-1992.
2043. Mrkaja (Đuro ) Veselin 1957-1992.
2044. Mrkaja (Risto ) Žarko 1959-1995.
2045. Mrkaja (Spasoje ) Nenad 1934-1995.
2046. Mrkaja (Pero ) Risto 1925-1995.
2047. Mrkaja (Boško ) Siniša 1972-1995.
2048. Mrkajić (Vojin ) Miodrag 1970-1992.
2049. Mrkaljević (Rajko ) Boro 1949-1993.
2050. Mrkaljević (Branko ) Jovo 1929-1992.
2051. Mudrinić (Mile ) Rade 1961-1992.
2052. Mutabdžija (Rade ) Nenad 1954-1992.
2053. Mučibabić (Rade ) Ilija 1977-1993.
2054. Mučibabić (Rade ) Mara 1913-1992.
2055. Narandžić Branko ?-1992.
2056. Nastić (Pero ) Draško 1965-1992.
2057. Nastić (Stojan ) Zoran 1969-1995.
2058. Nastić (Dragutin ) Radenko 1974-1992.
2059. Nedeljković (Obrad ) Ljubisav 1925-1992.
2060. Nedeljković (Bogosav ) Milomir 1940-1992.
2061. Nedeljković O . Obrenija ?-1992.
2062. Nedeljković (Svetislav ) Ratko 1946-1992.
2063. Nedeljković (Ratko ) Slobodan 1970-1992.
2064. Nedić (Mlađen ) Blagoje 1957-1995.
2065. Nedić (Božo ) Miladin 1960-1992.
2066. Nedić (Tošo ) Nenad 1952-1992.
2067. Nedić Rosa 1949-1993.
2068. Nedić (Đorđe ) Slavko 1969-1993.
2069. Neđić (Rade ) Milovan 1960-1995.
2070. Neđić (Milorad ) Momir 1947-1992.
2071. Neđić (Savo ) Novo 1959-1992.
2072. Neđić Rosa 1933-1993.
2073. Neđić (Srbo ) Samojko 1960-1993.
2074. Nenić (Nikola ) Jovo 1953-1992.
2075. Nerić (Budimir ) Zdravko 1955-1993.
2076. Nesiren (Đorđe ) Rajko 1938-1994.
2077. Nešić (Đorđe ) Milovan 1952-1995.
2078. Nešković (Nedeljko ) Boško 1956-1994.
2079. Nešković (Čedo ) Miladin 1956-1993.
2080. Nešković (Vidoje ) Petar 1960-1995.
2081. Nešković (Gojko ) Slobodan 1972-1993.
2082. Nikić (Marko ) Jovan 1946-1993.
2083. Nikolić (Dušan ) Biljana 1986-1993.
2084. Nikolić (Ivan ) Blagomir 1943-1993.
2085. Nikolić (Mlađen ) Bogdan 1956-1992.
2086. Nikolić (Milošv Branislav 1954-1993.
2087. Nikolić (Drago ) Branko 1950-1995.
2088. Nikolić (Marko ) Vaso -Šuto 1920-1993.
2089. Nikolić (Sretko ) Vlado 1957-1993.
2090. Nikolić (Neđo ) Vojislav 1950-1993.
2091. Nikolić (Ljupko ) Vukašin 1952-1992.
2092. Nikolić (Cvijetin ) Gordan 1958-1993.
2093. Nikolić (Svetozar ) Dragan 1956-1995.
2094. Nikolić (Čedomir ) Dragan 1960-1992.
2095. Nikolić Draginja ?-1993.
2096. Nikolić (Slobodan ) Dušan 1957-1995.
2097. Nikolić (Đorđe ) Duško 1961-1993.
2098. Nikolić (Ivko ) Željko 1974-1994.
2099. Nikolić (Ilija ) Zdravko 1973-1993.
2100. Nikolić (Milisav ) Zoran 1968-1995.
2101. Nikolić (Tripun ) Krsto 1957-1992.
2102. Nikolić (Petko ) Ljuba 1957-1992.
2103. Nikolić (Vojislav ) Milenko 1940-1993.
2104. Nikolić (Nedeljko ) Milenko 1963-1992.
2105. Nikolić (Sreten ) Milovan 1923-1992.
2106. Nikolić (Todosije ) Milovan 1946-1993.
2107. Nikolić (Slavoljub ) Milomir 1954-1992.
2108. Nikolić (Rade ) Miloš 1962-1992.
2109. Nikolić (Cvijan ) Mitar 1927-1993.
2110. Nikolić (Petar ) Mićo 1935-?
2111. Nikolić (Risto ) Novica 1962-1995.
2112. Nikolić (Božidar ) Pero 1958-1992.
2113. Nikolić (Andrija ) Petko 1964-1992.
2114. Nikolić (Milovan ) Petko 1954-1992.
2115. Nikolić (Milorad ) Radivoje 1966-1994.
2116. Nikolić (Stojan ) Radivoje 1955-1993.
2117. Nikolić (Đorđe ) Radomir 1963-1995.
2118. Nikolić Svetozar 1971-1992.
2119. Nikolić (Radomir ) Slaviša 1960-1992.
2120. Nikolić (Tomislav ) Slavko 1955-1995.
2121. Nikolić (Paun ) Slavoljub 1935-1992.
2122. Nikolić (Veljko ) Sretko 1976-1992.
2123. Nikolić (Milovan ) Todor 1951-1992.
2124. Nikolić (Pero ) Tomislav 1931-1995.
2125. Nikolić Ćuba 1954-1992.
2126. Nikolić (Ilija ) Cvijetin 1951-1995.
2127. Nikolić (Jovan ) Čedomir 1937-1993.
2128. Ninić (Radivoj ) Miladin 1958-1992.
2129. Ninić (Miladin ) Mile 1965-1993.
2130. Novak (Kurta ) Aleksandar 1972-1992.
2131. Novaković (Milovan ) Božidar 1927-1992.
2132. Novaković (Spasoje ) Vaso 1940-1992.
2133. Novaković (Pero ) Ivan 1948-1995.
2134. Novaković (Rade ) Miloš 1942-1992.
2135. Novaković (Rado ) Miloš 1956-1992.
2136. Novaković (Svetozar ) Miloš 1942-1992.
2137. Novaković (Vlajko ) Savo 1948-1993.
2138. Novaković (Grujica ) Čedomir 1945-1992.
2139. Nović (Milan ) Petar 1943-1995.
2140. Novičić (Lazar ) Blagoje 1949-1995.
2141. Novičić (Dušan ) Dragomir 1948-1992.
2142. Novičić (Vojislav ) Duško 1969-1992.
2143. Novičić (Petko ) Savo 1975-1994.
2144. Novičić (Branislav ) Sredo 1971-1992.
2145. Nogić (Petar ) Branko 1967-1992.
2146. Njegovan (Stevan ) Branislav – Ćuran 1959-1993.
2147. Obačkić Ljubica 1918-1993.
2148. Obradović (Čedo ) Borivoje 1944-1992.
2149. Obradović (Rade ) Dragan 1968-1992.
2150. Obradović (Blagoje ) Živan 1920-?
2151. Obradović Ilija
2152. Obradović (Vidoje ) Milija 1956-1992.
2153. Obradović (Vidoje ) Miljana 1938-1992.
2154. Obradović (Borivoje ) Ozren 1974-1993.
2155. Obradović (Obrad ) Predrag 1970-1993.
2156. Obrenović (Mihajlo ) Zoran 1961-1992.
2157. Obrenović (Ljubomir ) Ljubinko 1968-1992.
2158. Obrenović (Mato ) Ljubomir 1903-?
2159. Obrenović (Milivoje ) Miladin 1967-1992.ഊ2160. Obrenović (Risto ) Milka 1935-1992.
2161. Obrenović (Svetozar ) Miloš 1968-1992.
2162. Obrenović (Stanko ) Savka 1938-1992.
2163. Obućina (Rade ) Anatolije 1928-1996.
2164. Okinjević (Milivoje ) Ivan 1969-1992.
2165. Okuka (Savo ) Nedeljko 1929-1992.
2166. Omničuka (Vladan ) Dragan 1956-1992.
2167. Opačić (Đuro ) Borislav 1961-1992.
2168. Orašanin (Dušan ) Dragomir 1953-1993.
2169. Ostojić (Dobrosav ) Anđelko 1953-1995.
2170. Ostojić (Vukadin ) Božana 1922-1992.
2171. Ostojić (Borko ) Gvozden 1941-1993.
2172. Ostojić (Dragomir ) Goran 1971-1992.
2173. Ostojić (Stjepan ) Goran 1963-1992.
2174. Ostojić (Vukosav ) Grujo 1945-1992.
2175. Ostojić (Brane ) Zoran 1973-1995.
2176. Ostojić (Veselin ) Zoran 1956-1994.
2177. Ostojić (Desimir ) Zoran 1964-1995.
2178. Ostojić (Vojin ) Ljubomir 1962-1995.
2179. Ostojić (Novak ) Milanko 1970-1992.
2180. Ostojić (Miloš ) Mile 1964-1992.
2181. Ostojić (Milorad ) Milenko 1944-1992.
2182. Ostojić (Risto ) Milovan 1949-1993.
2183. Ostojić (Drago ) Milorad 1969-1994.
2184. Ostojić Mitar 1967-1992.
2185. Ostojić (Risto ) Mitar 1934-1993.
2186. Ostojić (Stjepan ) Mitar 1969-1992.
2187. Ostojić (Spasoje ) Nedeljka 1931-1992.
2188. Ostojić (Rajko ) Nedeljko 1954-1995.
2189. Ostojić (Stanoje ) Ostoja 1956-1992.
2190. Ostojić (Ranko ) Radovan 1958-1995.
2191. Ostojić (Ostoja ) Rajko 1954-1992.
2192. Ostojić Ratko
2193. Ostojić (Rajko ) Savo 1959-1995.
2194. Ostojić (Milorad ) Sretko 1957-1992.
2195. Ostojić (Ilija ) Stanko 1975-1992.
2196. Ostojić (Todor ) Trifko 1957-1993.
2197. Pavlović (Svetozar ) Anđelko 1914-1993.
2198. Pavlović (Aleksandar ) Branislav 1947-1992.
2199. Pavlović (Milorad ) Velimir 1939-1995.
2200. Pavlović (Radovan ) Velisav 1953-1995.
2201. Pavlović (Borivoje ) Veljko 1950-1992.
2202. Pavlović (Obrad ) Vlastimir 1944-1992.
2203. Pavlović (Sretko ) Gojko 1936-1992.
2204. Pavlović (Đorđe ) Danko 1960-1993.
2205. Pavlović Desanka 1935-1992.
2206. Pavlović (Drago ) Dragan 1984-?
2207. Pavlović (Vidoje ) Dragiša 1963-1995.
2208. Pavlović (Novak ) Dušan 1967-1992.
2209. Pavlović (Marjan ) Đoko 1971-1993.
2210. Pavlović (Milenko ) Žarko 1938-1993.
2211. Pavlović (Đoja ) Zoran ?-1992.
2212. Pavlović (Ratko ) Ljubisav 1966-1992.
2213. Pavlović (Mile ) Mikailo 1982-1993.
2214. Pavlović (Mile ) Milada 1975-1993.
2215. Pavlović (Ratko ) Milisav 1967-1992.
2216. Pavlović (Jovo ) Milovan 1919-1992.ഊ2217. Pavlović (Miloš ) Mihajlo 1954-1995.
2218. Pavlović Nebojša 1971-1992.
2219. Pavlović (Milorad ) Novka 1945-1992.
2220. Pavlović (Novak ) Predrag 1960-1995.
2221. Pavlović (Đorđe ) Radan 1967-1992.
2222. Pavlović (Petko ) Rado 1964-1993.
2223. Pavlović (Radovan ) Radoje 1934-1993.
2224. Pavlović (Miloš ) Radomir 1974-1992.
2225. Pavlović (Savo ) Rajko 1956-1993.
2226. Pavlović (Panto ) Savo 1941-1993.
2227. Pavlović (Vukašin ) Slavko 1959-1992.
2228. Pavlović (Petar ) Srđan 1968-1993.
2229. Pavlović (Marko ) Srećko 1909-?
2230. Pavlović (Mihajlo ) Stanimir 1955-1992.
2231. Pavlović (Stevo ) Čedomir 1942-1994.
2232. Pajić (Radivoje ) Vladimir 1952-1993.
2233. Pajić (Miladin ) Gajo 1947-1993.
2234. Pajić (Danilo ) Rada 1942-1992.
2235. Pajić Simo ?-1992.
2236. Pajić (Aleksa ) Simo 1953-1993.
2237. Pajić (Nedeljko ) Slavko 1965-1992.
2238. Pajić (Janko ) Čedomir 1947-1992.
2239. Pajkić (Zdravko ) Saša 1974-1993.
2240. Pandurević (Božidar ) Božidar 1956-1992.
2241. Panić (Mitar ) Niko 1931-1994.
2242. Pantić (Petar ) Aleksa 1920-1992.
2243. Pantić (Jovica ) Boško 1953-1994.
2244. Pantić (Dragoljub ) Veroslav 1967-1992.
2245. Pantić (Vukosav ) Vladenko 1966-1992.
2246. Pantić Desa 1927-1992.
2247. Pantić (Petar ) Dobrica 1953-1992.
2248. Pantić (Stanoje ) Drago 1939-1992.
2249. Pantić (Aleksa ) Đorđije 1945-1993.
2250. Pantić (Jovan ) Zoran 1971-1995.
2251. Pantić (Milan ) Ljubica 1946-1992.
2252. Pantić (Dragomir ) Milan 1959-1992.
2253. Pantić (Savo ) Mihajlo 1902-1992.
2254. Pantić (Petko ) Rade 1951-1993.
2255. Pantić (Cvijan ) Radomir 1945-1992.
2256. Pantić (Radojko ) Rajko 1943-1992.
2257. Pantić Sava 1920-1992.
2258. Pantić (Miloje ) Svetozar 1952-1995.
2259. Pantić (Vojin ) Slavko 1968-1992.
2260. Pantić Cvija 1910-1992.
2261. Papulić Nikola
2262. Paraklis (Miloš ) Dragomir 1958-1992.
2263. Paraklis (Savo ) Cvijetin 1954-1992.
2264. Parača Vaso 1912-1992.
2265. Parenac (Jefto ) Persa 1921-1994.
2266. Paunović (Periša ) Dušanka 1954-1992.
2267. Peinović (Gojko ) Goran 1958-1992.
2268. Pejić (Dušan ) Vasilije 1944-1993.
2269. Pejić (Pero ) Ilija 1975-1992.
2270. Pejić (Ilija ) Pero 1953-1992.
2271. Pekez (Miko ) Mirko 1939-1993.
2272. Pelemiš (Trišo ) Ljubisav 1968-1992.
2273. Pelemiš (Milan ) Timotije 1950-1993.
2274. Pepić (Drago ) Vujadin 1944-1995.
2275. Pepić (Borko ) Dragutin 1947-1992.
2276. Pepić (Strahinja ) Ljubomir 1955-1995.
2277. Pepić (Cvijetin ) Miloš 1941-1994.
2278. Pepić (Branko ) Radomir ?-1992.
2279. Pepić (Danko ) Radomir 1946-1992.
2280. Perendija (Mirko ) Milisav 1969-1992.
2281. Perendić Boban ?-1992.
2282. Perendić (Milovan ) Branko 1975-1994.
2283. Perendić (Milisav ) Miladin 1924-1992.
2284. Perendić (Uroš ) Predrag 1968-1993.
2285. Perendić (Ivko ) Radivoje 1967-1993.
2286. Perendić (Tomislav ) Slaviša 1967-1993.
2287. Perendić (Bogdan ) Spasenija 1932-1992.
2288. Perendić (Blagoje ) Stanka 1935-1992.
2289. Perendić (Milivoje ) Tihomir 1936-1993.
2290. Perendić (Savkan ) Tomislav 1932-1992.
2291. Perić (Stevan ) Aleksa 1928-1992.
2292. Perić (Blagoje ) Boško 1964-1995.
2293. Perić (Dušan ) Goran 1967-1992.
2294. Perić (Veljko ) Drago 1959-1993.
2295. Perić (Milorad ) Željko 1973-1992.
2296. Perić Jovica ?-1992.
2297. Perić Ljubica 1942-1992.
2298. Perić (Pero ) Milan 1951-1994.
2299. Perić (Tihomir ) Milenko 1960-1992.
2300. Perić (Milivoje ) Milić 1954-1993.
2301. Perić (Drago ) Miloš 1955-1992.
2302. Perić (Jovo ) Miloš 1967-1992.
2303. Perić (Radivoj ) Mićo 1967-1995.
2304. Perić Mihajlo 1902-1992.
2305. Perić (Milan ) Rade 1970-1992.
2306. Perić (Relja ) Ranka 1969-1993.
2307. Perić Cvija 1902-1992.
2308. Perišić (Danilo ) Milan 1948-1995.
2309. Petković R . Borislav 1955-?
2310. Petković (Mile ) Dragan 1970-1993.
2311. Petković (Mijat ) Duško 1971-1992.
2312. Petković (Dragoljub ) Mlađen 1952-1992.
2313. Petković (Ljubo ) Mlađo 1957-1994.
2314. Petković (Dušan ) Stanko 1953-1992.
2315. Petrić (Slobodan ) Vojno 1965-1992.
2316. Petrić (Slobodan ) Milomir 1962-1993.
2317. Petrić (Sreten ) Radoslav 1955-1992.
2318. Petrović S . Ana 1919-?
2319. Petrović (Milorad ) Božana 1942-1993.
2320. Petrović (Radivoje ) Boro 1973-1992.
2321. Petrović (Dušan ) Branislav 1953-1992.
2322. Petrović (Đorđe ) Branko 1913-1994.
2323. Petrović (Luka ) Branko 1928-1993.
2324. Petrović (Radovan ) Veselin 1953-1995.
2325. Petrović Vidoje ?-1993.
2326. Petrović (Nedeljko ) Vojo 1959-1995.
2327. Petrović (Jugoslav ) Gojko 1963-1992.
2328. Petrović (Radomir ) Danilo 1961-1992.
2329. Petrović (Dragiša ) Dikosava 1932-1992.
2330. Petrović (Desimir ) Dragan 1967-1992.
2331. Petrović Dušan 1936-1993.
2332. Petrović (Milorad ) Dušan 1936-1992.
2333. Petrović (Milovan ) Đorđe 1951-1996.
2334. Petrović (Stanko ) Đuro 1936-1992.
2335. Petrović (Cvijetin ) Živojin 1917-1992.
2336. Petrović (Gojko ) Zoran 1969-1995.
2337. Petrović (Miodrag ) Zoran ?-1995.
2338. Petrović (Sretko ) Zoran 1963-1994.
2339. Petrović (Cvijetin ) Zoran 1961-1992.
2340. Petrović (Dašo ) Jovan 1956-1992.
2341. Petrović L . Jovan 1938-?
2342. Petrović (Radovan ) Krsto 1938-1992.
2343. Petrović (Sretko ) Ljuban 1969-1995.
2344. Petrović (Petar ) Miladin 1958-1992.
2345. Petrović (Lazo ) Milan 1966-1992.
2346. Petrović (Milorad ) Milan 1961-1992.
2347. Petrović (Mlađen ) Milan 1971-1994.
2348. Petrović (Vasilije ) Mileva 1948-1992.
2349. Petrović (Jezdimir ) Milenko 1956-1992.
2350. Petrović (Stojan ) Milenko 1951-1992.
2351. Petrović (Stanko ) Milisav 1948-1995.
2352. Petrović (Marko ) Milomir 1951-1992.
2353. Petrović (Drago ) Milorad 1923-1992.
2354. Petrović (Ostoja ) Milorad 1954-1993.
2355. Petrović (Bogdan ) Miodrag 1948-1992.
2356. Petrović (Ilija ) Mirko 1964-1992.
2357. Petrović (Krsto ) Mirko 1920-1992.
2358. Petrović (Milan ) Mirko 1972-1992.
2359. Petrović (Ivan ) Mladen 1971-1992.
2360. Petrović (Božidar ) Mlađen 1958-1992.
2361. Petrović (Vaso ) Momčilo 1916-1995.
2362. Petrović (Neđo ) Nevenka 1968-1993.
2363. Petrović (Cvijan ) Nenad 1938-1992.
2364. Petrović M . Novo 1955-1994.
2365. Petrović (Vladimir ) Pero 1967-1992.
2366. Petrović (Dragomir ) Pero 1976-1992.
2367. Petrović (Risto ) Predrag 1971-1994.
2368. Petrović (Đorđe ) Radovan 1923-1992.
2369. Petrović (Jovo ) Radovan 1964-1992.
2370. Petrović (Milovan ) Radovan 1926-1992.
2371. Petrović (Mićo ) Radojko 1932-1992.
2372. Petrović (Bogoljub ) Radoslav 1956-1995.
2373. Petrović (Jugoslav ) Rajko 1963-1992.
2374. Petrović (Milovan ) Ratko 1926-1992.
2375. Petrović (Ostoja ) Simo 1945-1995.
2376. Petrović (Slobodan ) Simuna 1971-1995.
2377. Petrović (Milisav ) Slavko 1946-1992.
2378. Petrović (Miladin ) Slobodan 1976-1992.
2379. Petrović (Milan ) Stanko 1918-1992.
2380. Petrović (Ljubo ) Cvijan 1926-1992.
2381. Petrović (Đoko ) Cviko 1933-1995.
2382. Pečenica (Branko ) Dragoljub 1970-1992.
2383. Pešić (Milovanv Ljubomir 1959-1992.
2384. Pjanić (Zlatko ) Goran 1952-1992.
2385. Plakalović (Petar ) Vlajko 1957-1992.
2386. Plakalović (Danilo ) Zoran 1972-1994.
2387. Plakalović (Petar ) Slobodan 1958-1992.
2388. Plećaš (Petar ) Andrej ?-1992.
2389. Polić (Stevan ) Božidar 1951-1992.
2390. Popadić (Simo ) Milivoj 1952-1993.
2391. Popić (Vukašin ) Dane 1962-1992.
2392. Popić (Miloš ) Živko 1954-1993.
2393. Popić (Nikola ) Zoran 1954-1992.
2394. Popić (Janko ) Radomir 1957-1992.
2395. Popić (Savo ) Radomir 1973-1993.
2396. Popić (Despot ) Strahinja 1955-1993.
2397. Popović (Pero ) Blagoje 1907-1992.
2398. Popović (Milisav ) Božidar 1974-1992.
2399. Popović (Timo ) Vitomir 1956-1992.
2400. Popović (Miladin ) Dragoljub 1955-1992.
2401. Popović (Marko ) Đorđija 1955-1995.
2402. Popović (Nenad ) Zoran 1959-1992.
2403. Popović (Risto ) Kostadin 1947-1993.
2404. Popović (Risto ) Ljeposava 1919-1992.
2405. Popović (Cvjetko ) Ljubisav 1965-1994.
2406. Popović (Vićentije ) Ljubomir 1962-1994.
2407. Popović Miladin
2408. Popović (Boro ) Milivoje 1965-?
2409. Popović (Veljko ) Mladen 1969-1993.
2410. Popović (Radivoje ) Nenad 1954-1992.
2411. Popović (Kosta ) Risto 1920-1993.
2412. Popović (Miladin ) Rodoljub 1958-1994.
2413. Popović (Živorad ) Stojan 1967-1992.
2414. Popović Cvijan 1936-1993.
2415. Prelovac (Milan ) Brano 1965-1992.
2416. Prelovac N . ?-1992.
2417. Prelovac (Savo ) Trišo 1959-1992.
2418. Prelovac Cvija 1932-1992.
2419. Prelovac J . Cvija 1911-?
2420. Pržulj (Ilija ) Grujo 1956-1992.
2421. Prljeta (Vasa ) Božica 1931-1993.
2422. Prodanović (Zarija ) Blagoje 1959-1994.
2423. Prodanović Desanka 1933-1992.
2424. Prodanović (Živorad ) Dragan 1961-1993.
2425. Prodanović (Rade ) Dušan 1931-1992.
2426. Prodanović (Milisav ) Žarko 1970-1992.
2427. Prodanović (Petar ) Živan 1966-1992.
2428. Prodanović (Drago ) Zora 1941-1992.
2429. Prodanović (Mihajlo ) Milan 1952-1992.
2430. Prodanović Mile ?-1992.
2431. Prodanović Milka
2432. Prodanović (Milisav ) Milomir 1966-1992.
2433. Prodanović (Milan ) Mirko 1961-1992.
2434. Prodanović (Milorad ) Petra 1927-1992.
2435. Prodanović (Nenad ) Ratko 1944-1992.
2436. Prodanović (Ljubisav ) Stjepan 1972-1995.
2437. Protić (Tihomir ) Jakov 1958-1992.
2438. Prtvar (Jovan ) Krsto 1946-1992.
2439. Prtvar (Đorđe ) Ljubiša 1950-1994.
2440. Purić (Stojan ) Jovo 1945-1993.
2441. Pušara (Marinko ) Vladimir 1970-1993.
2442. Pušara (Borivoje ) Vlado 1950-1993.
2443. Pušara (Mićo ) Vojislav 1929-1993.
2444. Pušara (Gojko ) Đorđe 1957-1995.
2445. Pušara (Vaso ) Zoran 1963-1992.
2446. Pušara (Đorđe ) Pavle 1947-1992.
2447. Pušara (Đorđe ) Petar 1935-1992.
2448. Pušara (Rade ) Sofija 1926-1993.
2449. Pušara (Jovo ) Stana 1909-1994.
2450. Pušara (Milutin ) Stanka 1932-1994.
2451. Ravnjaković (Milorad ) Zoran 1960-1992.
2452. Radan (Dušan ) Momir 1967-1996.
2453. Radivojević (Stojan ) Dragiša 1952-1994.
2454. Radivojević (Obren ) Radivoje 1951-1993.
2455. Radivojević (Milivoje ) Rajko 1956-1993.
2456. Radivojević (Simo ) Ruža 1950-1994.
2457. Radić (Ljubo ) Bojo 1959-1995.
2458. Radić (Nedeljko ) Goran 1971-1993.
2459. Radić (Gospa ) Dragan 1970-1993.
2460. Radić (Jovo ) Dragoljub – Braco ?-1994.
2461. Radić (Srećko ) Žiko 1928-1994.
2462. Radić (Nedeljko ) Zoran 1972-1993.
2463. Radić (Ljubo ) Marko 1965-1993.
2464. Radić (Milan ) Milenko 1964-1995.
2465. Radić (Mirko ) Milenko 1962-1993.
2466. Radić (Anica ) Mladenka 1961-1993.
2467. Radić (Dušan ) Mlađen 1968-1995.
2468. Radić (Petar ) Mlađen 1958-1995.
2469. Radić (Đorđo ) Nenad 1971-1992.
2470. Radić (Milivoje ) Nikodin 1936-1994.
2471. Radić (Savo ) Nikola 1963-1992.
2472. Radić (Svetozar ) Nikola 1950-1994.
2473. Radić (Stevo ) Petar 1968-1995.
2474. Radić (Rajko ) Radomir 1950-1992.
2475. Radić (Đorđe ) Snježana 1960-1992.
2476. Radić (Rade ) Stevo 1920-1993.
2477. Radić (Dušan ) Tadija 1961-1992.
2478. Radišić (Milorad ) Borislav 1963-1992.
2479. Radovanović (Srećko ) Vidoje 1949-1992.
2480. Radovanović (Cviko ) Drago 1928-?
2481. Radovanović (Rajo ) Miko 1975-1993.
2482. Radovanović (Cvijetin ) Milan 1954-1993.
2483. Radovanović (Jovan ) Slavo 1954-1993.
2484. Radovanović (Milak ) Srećko 1949-1992.
2485. Radović (Radovan ) Angel 1954-1992.
2486. Radović (Radivoj ) Bogdan 1952-1992.
2487. Radović (Drago ) Božo 1943-1993.
2488. Radović (Đorđe ) Vaskrsije 1956-1993.
2489. Radović (Radosav ) Dragan 1968-1993.
2490. Radović (Vojko ) Drago 1956-1992.
2491. Radović (Živojin ) Krsto 1966-1992.
2492. Radović (Rade ) Luka ?-1992.
2493. Radović (Lazar ) Milan 1958-1993.
2494. Radović (Petko ) Mile 1962-1992.
2495. Radović (Mićan ) Mišo 1961-1994.
2496. Radović (Milan ) Rade 1956-1992.
2497. Radović (Ljubo ) Radenko 1974-1993.
2498. Radović (Čedo ) Rajko 1952-1993.
2499. Radović (Makso ) Stanko 1916-?
2500. Radojčić (Zdravko ) Ljubiša 1968-199
2501. Radomilović (Života ) Dragoljub 1950-1992.
2502. Radonja (Miloš ) Milenko 1953-1992.
2503. Radosavljević (Đuro ) Dragomir
2504. Radosavljević (Nikola ) Mirko 1970-1992.
2505. Radulović (Borivoje ) Dragan 1963-1992.
2506. Radučić (Živko ) Dragan 1955-1992.
2507. Raič (Simo ) Simo 1950-1993.
2508. Rajlić Krsto 1938-1993.
2509. Rakanović (Vaso ) Saša 1973-1993.
2510. Rakić (Anto ) Drago 1957-1992.
2511. Rakić (Milan ) Drago 1953-1993.
2512. Rakić (Borisav ) Dragomir 1957-1992.
2513. Rakić (Jovo ) Dragomir 1953-1993.
2514. Rakić (Mirjana ) Dragomir 1940-1993.
2515. Rakić (Dobrisav ) Života 1958-1992.
2516. Rakić (Dušan ) Milan 1973-1993.
2517. Rakić (Momčilo ) Mile 1966-1992.
2518. Rakić (Jovo ) Milomir 1957-1993.
2519. Rakić (Velizar ) Miloš 1966-1992.
2520. Rakić (Ljubomir ) Miodrag 1959-1992.
2521. Rakić (Radisav ) Mirko 1925-1993.
2522. Rakić (Ljubomir ) Momčilo 1949-1992.
2523. Rakić (Radisav ) Novak 1953-1993.
2524. Rakić (Nikola ) Radivoj 1960-1992.
2525. Rakić (Slavko ) Radiša 1961-1993.
2526. Rakić (Borislav ) Savo 1954-2003.
2527. Rakić (Cvijetin ) Svetozar 1951-1992.
2528. Rakić (Panto ) Sekula 1963-1995.
2529. Rakić (Stanko ) Slaviša 1958-1993.
2530. Rakić (Milorad ) Tadija 1930-1993.
2531. Rankić (Obrad ) Vidoje 1928-1992.
2532. Rankić (Krsto ) Grujica 1974-1994.
2533. Rankić (Milisav ) Dragoslav 1974-1992.
2534. Rankić (Milisav ) Milenko 1972-1992.
2535. Rankić (Miko ) Milisav 1947-1992.
2536. Rankić (Obrad ) Milutin 1944-1992.
2537. Rankić (Milisav ) Miroslav 1972-1992.
2538. Rankić (Borisav ) Nenad 1967-1992.
2539. Rankić (Miladin ) Obrenija 1934-1992.
2540. Rankić (Obrad ) Ranko 1933-1992.
2541. Ranković (Obrad ) Vidoje 1920-1992.
2542. Ranković (Radivoje ) Ilinka 1954-1992.
2543. Ranković (Vujadin ) Milan 1935-1992.
2544. Ranković (Miloš ) Sreten 1962-1992.
2545. Rašević (Savo ) Nedeljko 1946-1995.
2546. Rebić (Neđo ) Rajko 1958-1992.
2547. Rebić (Jovan ) Savo 1949-1995.
2548. Rebić (Radoje ) Slaviša 1972-1992.
2549. Reljić (Milenko ) Rade 1959-1993.
2550. Reljić (Milenko ) Radenko 1973-1993.
2551. Reljić (Rado ) Slaviša 1972-1994.
2552. Reljić (Relja ) Slaviša 1972-1994.
2553. Remetić (Budimir ) Dragan 1958-1992.
2554. Riđušić Radmila
2555. Rikanović (Drago ) Dragiša 1955-1992.
2556. Rikanović (Cviko ) Zoran 1973-1992.
2557. Rikanović (Mićo ) Miko 1966-1995.
2558. Rikić (Mićo ) Dragan 1968-1993.
2559. Rikić (Stevan ) Pero 1960-1992.
2560. Rikić (Stanoje ) Risto 1963-1994.
2561. Ristanović (Petko ) Vlado 1958-1992.
2562. Ristanović (Radivoj ) Vlado 1964-1995.
2563. Ristanović (Miladin ) Desimir 1956-1994.
2564. Ristanović (Slavko ) Dragan 1958-1992.
2565. Ristanović (Vujadin ) Jakov 1951-1996.
2566. Ristanović (Luka ) Jovan 1960-1995.
2567. Ristanović (Živko ) Ljubomir 1970-1993.
2568. Ristanović (Miloš ) Milinko 1963-1993.
2569. Ristanović (Tripun ) Milosav 1956-1994.
2570. Ristanović (Nedeljko ) Momčilo 1962-1996.
2571. Ristanović (Nikola ) Sekula 1906-1992.
2572. Ristanović (Boško ) Slaviša 1971-1994.
2573. Ristanović (Milo ) Cvijeta 1944-?
2574. Ristanović (Radovan ) Čedo 1936-1994.
2575. Ristić (Lazar ) Vladislav 1947-1993.
2576. Ristić (Branko ) Vojo 1967-1994.
2577. Ristić Daša ?-1992.
2578. Ristić Dašo 1930-1992.
2579. Ristić (Slobodan ) Dejan 1970-1993.
2580. Ristić Dušan
2581. Ristić (Slavko ) Željko 1960-1994.
2582. Ristić (Novica ) Zarija 1928-1992.
2583. Ristić (Zarija ) Zoran 1952-1993.
2584. Ristić (Milorad ) Ivanka 1950-1993.
2585. Ristić Milenka 1930-1993.
2586. Ristić (Lazar ) Milija 1958-1992.
2587. Ristić (Drago ) Milorad 1971-1992.
2588. Ristić (Ljubisav ) Milutin 1940-1992.
2589. Ristić (Risto ) Mirko 1967-1992.
2590. Ristić (Novak ) Mitra 1974-1993.
2591. Ristić Mićo ?-1993.
2592. Ristić Mićo ?-1992.
2593. Ristić (Novak ) Mićo 1977-1993.
2594. Ristić (Cvjetko ) Novak 1951-1993.
2595. Ristić (Slobodan ) Pavle 1961-1992.
2596. Ristić (Zarija ) Pantelija 1954-1992.
2597. Ristić Rado 1920-1993.
2598. Ristić (Slavko ) Rodoljub 1972-1994.
2599. Ristić (Slobodan ) Simo 1959-1992.
2600. Ristić (Ratko ) Cvijan 1954-1994.
2601. Roganović (Nikola ) Milka 1904-1994.
2602. Roganović (Blagoje ) Slavojka 1923-1994.
2603. Rončević (Mićo ) Milorad 1960-1992.
2604. Rončević (Đorđe ) Radojka 1920-1993.
2605. Rosuljaš (Jovo ) Branko 1957-1994.
2606. Rosuljaš (Ranko ) Živana 1955-1993.
2607. Rosuljaš (Rajko ) Luka 1961-1992.
2608. Ružičić (Radiša ) Radenko 1959-1995
2501. Radomilović (Života ) Dragoljub 1950-1992.
2502. Radonja (Miloš ) Milenko 1953-1992.
2503. Radosavljević (Đuro ) Dragomir
2504. Radosavljević (Nikola ) Mirko 1970-1992.
2505. Radulović (Borivoje ) Dragan 1963-1992.
2506. Radučić (Živko ) Dragan 1955-1992.
2507. Raič (Simo ) Simo 1950-1993.
2508. Rajlić Krsto 1938-1993.
2509. Rakanović (Vaso ) Saša 1973-1993.
2510. Rakić (Anto ) Drago 1957-1992.
2511. Rakić (Milan ) Drago 1953-1993.
2512. Rakić (Borisav ) Dragomir 1957-1992.
2513. Rakić (Jovo ) Dragomir 1953-1993.
2514. Rakić (Mirjana ) Dragomir 1940-1993.
2515. Rakić (Dobrisav ) Života 1958-1992.
2516. Rakić (Dušan ) Milan 1973-1993.
2517. Rakić (Momčilo ) Mile 1966-1992.
2518. Rakić (Jovo ) Milomir 1957-1993.
2519. Rakić (Velizar ) Miloš 1966-1992.
2520. Rakić (Ljubomir ) Miodrag 1959-1992.
2521. Rakić (Radisav ) Mirko 1925-1993.
2522. Rakić (Ljubomir ) Momčilo 1949-1992.
2523. Rakić (Radisav ) Novak 1953-1993.
2524. Rakić (Nikola ) Radivoj 1960-1992.
2525. Rakić (Slavko ) Radiša 1961-1993.
2526. Rakić (Borislav ) Savo 1954-2003.
2527. Rakić (Cvijetin ) Svetozar 1951-1992.
2528. Rakić (Panto ) Sekula 1963-1995.
2529. Rakić (Stanko ) Slaviša 1958-1993.
2530. Rakić (Milorad ) Tadija 1930-1993.
2531. Rankić (Obrad ) Vidoje 1928-1992.
2532. Rankić (Krsto ) Grujica 1974-1994.
2533. Rankić (Milisav ) Dragoslav 1974-1992.
2534. Rankić (Milisav ) Milenko 1972-1992.
2535. Rankić (Miko ) Milisav 1947-1992.
2536. Rankić (Obrad ) Milutin 1944-1992.
2537. Rankić (Milisav ) Miroslav 1972-1992.
2538. Rankić (Borisav ) Nenad 1967-1992.
2539. Rankić (Miladin ) Obrenija 1934-1992.
2540. Rankić (Obrad ) Ranko 1933-1992.
2541. Ranković (Obrad ) Vidoje 1920-1992.
2542. Ranković (Radivoje ) Ilinka 1954-1992.
2543. Ranković (Vujadin ) Milan 1935-1992.
2544. Ranković (Miloš ) Sreten 1962-1992.
2545. Rašević (Savo ) Nedeljko 1946-1995.
2546. Rebić (Neđo ) Rajko 1958-1992.
2547. Rebić (Jovan ) Savo 1949-1995.
2548. Rebić (Radoje ) Slaviša 1972-1992.
2549. Reljić (Milenko ) Rade 1959-1993.
2550. Reljić (Milenko ) Radenko 1973-1993.
2551. Reljić (Rado ) Slaviša 1972-1994.
2552. Reljić (Relja ) Slaviša 1972-1994.
2553. Remetić (Budimir ) Dragan 1958-1992.
2554. Riđušić Radmila
2555. Rikanović (Drago ) Dragiša 1955-1992.
2556. Rikanović (Cviko ) Zoran 1973-1992.
2557. Rikanović (Mićo ) Miko 1966-1995.
2558. Rikić (Mićo ) Dragan 1968-1993.
2559. Rikić (Stevan ) Pero 1960-1992.
2560. Rikić (Stanoje ) Risto 1963-1994.
2561. Ristanović (Petko ) Vlado 1958-1992.
2562. Ristanović (Radivoj ) Vlado 1964-1995.
2563. Ristanović (Miladin ) Desimir 1956-1994.
2564. Ristanović (Slavko ) Dragan 1958-1992.
2565. Ristanović (Vujadin ) Jakov 1951-1996.
2566. Ristanović (Luka ) Jovan 1960-1995.
2567. Ristanović (Živko ) Ljubomir 1970-1993.
2568. Ristanović (Miloš ) Milinko 1963-1993.
2569. Ristanović (Tripun ) Milosav 1956-1994.
2570. Ristanović (Nedeljko ) Momčilo 1962-1996.
2571. Ristanović (Nikola ) Sekula 1906-1992.
2572. Ristanović (Boško ) Slaviša 1971-1994.
2573. Ristanović (Milo ) Cvijeta 1944-?
2574. Ristanović (Radovan ) Čedo 1936-1994.
2575. Ristić (Lazar ) Vladislav 1947-1993.
2576. Ristić (Branko ) Vojo 1967-1994.
2577. Ristić Daša ?-1992.
2578. Ristić Dašo 1930-1992.
2579. Ristić (Slobodan ) Dejan 1970-1993.
2580. Ristić Dušan
2581. Ristić (Slavko ) Željko 1960-1994.
2582. Ristić (Novica ) Zarija 1928-1992.
2583. Ristić (Zarija ) Zoran 1952-1993.
2584. Ristić (Milorad ) Ivanka 1950-1993.
2585. Ristić Milenka 1930-1993.
2586. Ristić (Lazar ) Milija 1958-1992.
2587. Ristić (Drago ) Milorad 1971-1992.
2588. Ristić (Ljubisav ) Milutin 1940-1992.
2589. Ristić (Risto ) Mirko 1967-1992.
2590. Ristić (Novak ) Mitra 1974-1993.
2591. Ristić Mićo ?-1993.
2592. Ristić Mićo ?-1992.
2593. Ristić (Novak ) Mićo 1977-1993.
2594. Ristić (Cvjetko ) Novak 1951-1993.
2595. Ristić (Slobodan ) Pavle 1961-1992.
2596. Ristić (Zarija ) Pantelija 1954-1992.
2597. Ristić Rado 1920-1993.
2598. Ristić (Slavko ) Rodoljub 1972-1994.
2599. Ristić (Slobodan ) Simo 1959-1992.
2600. Ristić (Ratko ) Cvijan 1954-1994.
2601. Roganović (Nikola ) Milka 1904-1994.
2602. Roganović (Blagoje ) Slavojka 1923-1994.
2603. Rončević (Mićo ) Milorad 1960-1992.
2604. Rončević (Đorđe ) Radojka 1920-1993.
2605. Rosuljaš (Jovo ) Branko 1957-1994.
2606. Rosuljaš (Ranko ) Živana 1955-1993.
2607. Rosuljaš (Rajko ) Luka 1961-1992.
2608. Ružičić (Radiša ) Radenko 1959-1995.
2609. Ruljić (Obrad ) Nikodin 1949-1994.
2610. Saveljić (Savo ) Mile 1964-1993.
2611. Savinović (Todor ) Boro 1944-1992.
2612. Savinović (Todor ) Boško 1944-1993.
2613. Savinović (Svetozar ) Miroslav 1939-1992.
2614. Savić (Cvijan ) Aleksa 1952-1992.
2615. Savić (Mirko ) Blaško 1956-1994.
2616. Savić (Obren ) Boško 1961-1992.
2617. Savić (Mladen ) Viktor 1964-1992.
2618. Savić (Drago ) Vlado 1944-?
2619. Savić (Momčilo ) Vujadin 1959-1992.
2620. Savić (Lazar ) Dragan 1953-1992.
2621. Savić (Branko ) Dušan 1938-1992.
2622. Savić (Bogdan ) Žarko 1949-1992.
2623. Savić Ivica 1970-1993.
2624. Savić (Novak ) Ilija 1972-1994.
2625. Savić (Slavko ) Jovan 1960-?
2626. Savić (Radislav ) Marko 1966-1992.
2627. Savić (Radivoje ) Miladin 1957-1995.
2628. Savić (Jovan ) Milan 1972-1993.
2629. Savić (Milorad ) Milan 1934-1993.
2630. Savić (Novak ) Milan 1966-1992.
2631. Savić Milenko
2632. Savić (Branko ) Milenko 1968-1992.
2633. Savić (Zarija ) Milivoje 1952-1992.
2634. Savić (Sretko ) Milisav 1964-1992.
2635. Savić (Milivoje ) Miroslav 1947-1995.
2636. Savić (Ostoja ) Mitar 1954-1992.
2637. Savić (Bogdan ) Momir 1963-1992.
2638. Savić (suprug Miloš ) N . ?-1992.
2639. Savić (Boško ) Ninoslav 1980-1993.
2640. Savić (Nikola ) Obrad 1955-1992.
2641. Savić (Miko ) Radivoje 1936-1994.
2642. Savić (Radomir ) Radiša 1971-1992.
2643. Savić (Jovo ) Radovan 1965-1992.
2644. Savić (Mirko ) Radovan 1954-1992.
2645. Savić (Stevo ) Radovan 1963-1992.
2646. Savić (Vidoje ) Radojko 1955-1994.
2647. Savić (Bogoljub ) Radosav 1963-1992.
2648. Savić (Radoslav ) Svetozar 1942-1995.
2649. Savić (Svetozar ) Svetomir 1971-1995.
2650. Savić Simka 1927-1992.
2651. Savić (Jovan ) Simo 1923-1992.
2652. Savić (Milan ) Slaviša 1974-1993.
2653. Savić (Vlastimir ) Slobodan 1968-1995.
2654. Savić (Savo ) Srbo 1955-1993.
2655. Savić (Mitar ) Stanko 1951-?
2656. Savić (Petko ) Tomislav 1964-1994.
2657. Savić (Milenko ) Cvijan 1937-1992.
2658. Savić (Cvjetko ) Cvijan 1962-?
2659. Savić (Stevo ) Cvjetko 1924-1992.
2660. Savić (Mlađen ) Šimša 1925-1993.
2661. Savičević Goran 1969-1993.
2662. Savkić (Milutin ) Ljubisav 1958-1993.
2663. Savčić (Blagoje ) Milan 1947-1994.
2664. Salapura (Gojko ) Duško 1963-1992.
2665. Samardžija (Momčilo ) Mladen 1958-?
2666. Samardžić (Branko ) Jovan 1946-1992.
2667. Samardžić Milorad ?-1992.
2668. Samardžić (Mićo ) Radomir 1969-1992.
2669. Samardžić (Zoran ) Staša 1980-1993.
2670. Samouković (Ljubo ) Branko – Brano 1947-1992.
2671. Samouković (Jovo ) Vaso 1908-1994.
2672. Samouković (Jovo ) Žarko 1950-1992.
2673. Samouković (Glišo ) Zdravko 1970-1994.
2674. Samouković (Rade ) Zdravko 1932-1992
2675. Samouković (Slavko ) Mladen 1960-1992.
2676. Samouković (Boško ) Nedeljko 1953-1992.
2677. Samouković (Đorđe ) Nikola 1958-1992.
2678. Samouković Tankosava 1938-1992.
2679. Sandić (Milan ) Zoran 1975-1992.
2680. Sandić (Lazar ) Jovan 1911-1992.
2681. Sandić S . Mika 1954-?
2682. Sandić (Miloš ) Milan 1954-1992.
2683. Sandić (Miko ) Milorad 1953-1993.
2684. Sandić (Mitar ) Mihajlo 1932-1992.
2685. Sandić (Momčilo ) Petar 1958-1992.
2686. Sandić M . Srbobran 1910-?
Cvija ?-1992.
2688. Sarić (Momčilo ) Zoran 1962-1995.
2689. Sarić (Neđo ) Ljubinko 1962-1992.
2690. Sejmenović (Blaško ) Miloš 1964-1994.
2691. Sekulić (Milovan ) Branko 1967-1992.
2692. Sekulić (Milorad ) Branko 1967-1993.
2693. Sekulić (Ostoja ) Gordana 1966-1993.
2694. Sekulić (Branislav ) Zoran 1973-1992.
2695. Sekulić (Mitar ) Milan 1947-1992.
2696. Sekulić (Ljubisav ) Petko 1953-1993.
2697. Sekulić (Miladin ) Radenko 1962-1992.
2698. Sekulić (Milosav ) Radenko 1958-1992.
2699. Sekulić (Dušan ) Strahinja 1950-1992.
2700. Sikimić (Gavro ) Branislav 1951-1994.
2701. Simanić (Mićo ) Milutin 1953-1993.
2702. Simanić (Ljubo ) Sajo 1969-1993.
2703. Simendić (Jovo ) Miroslav 1954-1994.
2704. Simendić (Jovo ) Stojan 1963-1995.
2705. Simetić (Uroš ) Branislav 1970-1994.
2706. Simetić (Stevo ) Milovan 1963-1992.
2707. Simeunović (Savo ) Miloš 1956-1992.
2708. Simić (Đorđo ) Borko 1951-1997.
2709. Simić (Gojko ) Branko 1959-1992.
2710. Simić (Milisav ) Veljko 1953-1992.
2711. Simić (Pero ) Veljko 1937-1995.
2712. Simić (Ljubo ) Vojin 1970-1992.
2713. Simić (Ostoja ) Vojislav ?-1992.
2714. Simić (Svetolik ) Vojislav 1941-1992.
2715. Simić (Relja ) Vukadin 1948-1995.
2716. Simić (Branislav ) Gojko 1964-1995.
2717. Simić (Lazar ) Gojko 1952-1995.
2718. Simić (Vasilije ) Grozdana 1931-1992.
2719. Simić (Jovica ) Despot 1921-1992.
2720. Simić (Živadin ) Dragan 1969-1993.
2721. Simić (Dušan ) Drago 1948-1992.
2722. Simić (Živko ) Drago 1949-1992.
2723. Simić (Ljubisav ) Đorđe 1935-1994.
2724. Simić Đuka 1930-1992.
2725. Simić (Svetolik ) Živadin 1946-1992.
2726. Simić (Slobodan ) Zdravko 1954-1992.
2727. Simić (Ranko ) Zlatan 1961-1992.
2728. Simić Zorić
2729. Simić (Marko ) Ilija 1912-1992.
2730. Simić (Sreten ) Ilija 1933-1992.
2731. Simić (Milan ) Jovo 1953-1995.
2732. Simić (Milivoje ) Lazar 1936-1992.
2733. Simić (Novica ) Ljubinko 1953-1992.
2734. Simić (Drago ) Ljubiša 1972-1992.
2735. Simić (Stanoje ) Marko 1933-1993.
2736. Simić (Maksim ) Milovan 1949-1992.
2737. Simić (Cvijetin ) Milomir 1947-1992.
2738. Simić (Milanko ) Milutin 1970-1992.
2739. Simić (Drago ) Mitar 1959-1993.
2740. Simić (Milivoj ) Mićo 1953-1992.
2741. Simić (Ranko ) Mićo
2742. Simić (Jovan ) Momčilo 1970-1993.
2743. Simić (Borisav ) Nedeljko 1951-1992.
2744. Simić (Drago ) Nenad 1963-1992.
2745. Simić (Tomislav ) Nikola 1973-1995.
2746. Simić (Stanko ) Novak 1934-1993.
2747. Simić (Nikola ) Panto 1956-1994.
2748. Simić (Vido ) Pero 1950-1993.
2749. Simić (Gojko ) Petko 1963-1992.
2750. Simić (Svetolik ) Radisav 1939-1992.
2751. Simić (Dragan ) Radovan 1966-1993.
2752. Simić (Ilija ) Ratko 1951-1992.
2753. Simić (Ilija ) Slavko 1953-1995.
2754. Simić (Srećko ) Slavko 1940-1992.
2755. Simić (Novak ) Stevo 1953-1992.
2756. Simić (Petar ) Čedo 1955-1992.
2757. Skoko (Stevan ) Miladin 1950-1993.
2758. Skopljak (Dušan ) Ranko 1959-1992.
2759. Skočo (Gojko ) Miroslav 1963-1995.
2760. Skočo (Nedeljko ) Rajko 1955-1995.
2761. Slaven (Stanislav ) Oleg 1970-1995.
2762. Slijepčević (Jerko ) Borivoje 1957-1992.
2763. Slijepčević (Cvijetin ) Dragan 1962-1995.
2764. Slijepčević (Milorad ) Jerko 1934-1992.
2765. Slijepčević (Milo ) Milisav 1950-1992.
2766. Slijepčević (Jerko ) Mladen 1961-1993.
2767. Slijepčević (Novica ) Petar 1958-1993.
2768. Slijepčević (Jerko ) Slobodan 1966-1992.
2769. Smiljanin (Krsto ) Sekula 1933-1992.
2770. Smiljanić (Obrad ) Živko 1952-1995.
2771. Smiljanić (Nenad ) Rado 1938-1994.
2772. Smiljanić (Dobrosav ) Rajko 1966-1995.
2773. Smiljanić (Jovan ) Svetozar 1957-1992.
2774. Smraić (Ilija ) Veljko 1920-1995.
2775. Sokanović (Petar ) Branislav 1959-1992.
2776. Soldat (Ratko ) Branko 1948-1992.
2777. Soldat (Živko ) Gvozden 1977-1993.
2778. Soldat (Blagoje ) Relja 1928-1994.
2779. Spajić (Drago ) Srećko 1928-1992.
2780. Spasojević (Milan ) Vojka 1952-1995.
2781. Spasojević (Živko ) Goran 1974-1993.
2782. Spasojević (Slavko ) Dragomir 1972-1992.
2783. Spasojević (Radivoje ) Miladin 1970-1994.
2784. Spasojević (Cvijan ) Mile 1948-1992.
2785. Spasojević (Blagoje ) Mlađen 1960-1992.
2786. Spasojević (Spasoje ) Nedeljko 1946-1994.
2787. Spasojević (Srećko ) Sreten 1944-1993.
2788. Spasojević (Filip ) Stanko 1942-1992.
2789. Spasojević (Nedeljko ) Stevo 1980-?
2790. Spasojević (Stjepan ) Tomo 1956-1992.
2791. Spasojević (Pero ) Cvijetin 1932-1992.
2792. Spasojević (Jovo ) Cvjetko 1974-1994.
2793. Sprečaković (Dušan ) Vaso 1954-1995.
2794. Stajić (Vaso ) Rajko 1916-1993.
2795. Stamatović (Čedomir ) Vladeta 1953-1992.
2796. Stanarčević (Veselin ) Milenko 1959-1993.
2797. Stanimirović (Lazo ) Milanko 1928-1994.
2798. Stanimirović (Luka ) Milenko 1968-1992.
2799. Stanić (Radivoj ) Dragutin 1955-1995.
2800. Stanić (Danilo ) Radosav 1946-1992.
2801. Stanišić (Ranko ) Božica 1932-1993.
2802. Stanišić (Vitomir ) Vojin 1956-1993.
2803. Stanišić (Gojko ) Duško 1957-1993.
2804. Stanišić (Stanko ) Mile 1960-1992.
2805. Stanišić (Jovan ) Milenko 1958-1992.
2806. Stanišić (Cvijan ) Neđo 1964-1992.
2807. Stanišić (Cvijan ) Nenad 1972-1992.
2808. Stanišić (Ilija ) Ranko 1955-1994.
2809. Stanišić (Božo ) Savo 1946-1993.
2810. Stanković (David ) Velibor 1968-1995.
2811. Stanković (Glišo ) Dragan 1952-1993.
2812. Stanković (Cvetko ) Dragoslav 1962-1993.
2813. Stanković (Ljubinko ) Milan 1952-1992.
2814. Stanković (Jovan ) Mile 1948-1992.
2815. Stanković (Bogdan ) Milorad 1959-1992.
2816. Stanković (Veljko ) Obren 1957-1994.
2817. Stanković (Rajko ) Radenko 1972-1992.
2818. Stanković (Milan ) Radoje 1950-1992.
2819. Stanojević (Mihajlo ) Blagoje 1940-1992.
2820. Stanojević (Stanko ) Božo 1966-1992.
2821. Stanojević (Todor ) Branislav 1972-1995.
2822. Stanojević (Blagoje ) Gojka 1933-1993.
2823. Stanojević (Rade ) Desanka 1923-1992.
2824. Stanojević (Boško ) Dragan 1964-1992.
2825. Stanojević (Cvijetin ) Dragan 1970-1993.
2826. Stanojević (Živojin ) Jelena 1953-1992.
2827. Stanojević (Vojin ) Miladin 1929-1992.
2828. Stanojević (Aleksandar ) Milojko 1948-1992.
2829. Stanojević (Jovan ) Neđo 1938-1992.
2830. Stanojević (Žarko ) Nenad 1973-1993.
2831. Stanojević (Todor ) Nikola 1958-1992.
2832. Stanojević (Vitomir ) Novica 1951-1992.
2833. Stanojević (Mlađen ) Predrag 1960-1994.
2834. Stanojević (Milorad ) Radenko 1940-1992.
2835. Stanojević Radislav ?-1992.
2836. Stanojević (Stanko ) Radislav 1964-1991.
2837. Stanojević (Vojko ) Svetozar 1952-1992.
2838. Stanojević (Teodor ) Slavko 1960-1992.
2839. Stanojević (Mićo ) Slavojka 1936-1993.
2840. Stanojević (Savo ) Sreten 1970-1992.
2841. Stanojević (Obren ) Staniša 1971-1993.
2842. Stanojević (Vladislav ) Stanoje 1949-1992.
2843. Stevanović (Mladen ) Borislav 1929-1992.
2844. Stevanović (Milan ) Vladimir 1974-1996.
2845. Stevanović (Dragomir ) Dragan 1971-1995.
2846. Stevanović (Branko ) Dragiša 1966-1992.
2847. Stevanović Dušan 1935-1996.
2848. Stevanović (Vladimir ) Đorđe 1952-1992.
2849. Stevanović (Žarko ) Zdravko 1963-1993.
2850. Stevanović (Rade ) Zdravko 1958-1993.
2851. Stevanović (Stevan ) Kirilo 1940-1992.
2852. Stevanović (Vlado ) Krsto 1966-1992.
2853. Stevanović (Vuk ) Leko 1972-1995.
2854. Stevanović Ljepojka 1942-1993.
2855. Stevanović (Radovan ) Miladin 1943-1993.
2856. Stevanović (Radovan ) Milan 1973-1993.
2857. Stevanović (Rajko ) Milan 1952-1992.
2858. Stevanović (Stanko ) Milan 1951-1995.
2859. Stevanović (Stevo ) Milenka 1940-1993.
2860. Stevanović (Slavko ) Milijan 1947-1995.
2861. Stevanović (Čedo ) Milisav 1953-1992.
2862. Stevanović (Radisav ) Milomir 1946-1992.
2863. Stevanović (Milenko ) Milorad 1961-1993.
2864. Stevanović (Cviko ) Milorad 1954-1995.
2865. Stevanović V . Mitar 1940-?
2866. Stevanović (Žarko ) Nenad 1956-1992.
2867. Stevanović Nikola 1972-?
Petar 1964-1992.
2869. Stevanović (Zoran ) Petar 1968-1995.
2870. Stevanović (Petar ) Radenko 1968-1993.
2871. Stevanović (Radoje ) Radenko 1945-1993.
2872. Stevanović (Ilija ) Slavenko 1959-1992.
2873. Stevanović (Vojo ) Slavko 1964-1995.
2874. Stevanović (Momčilo ) Slađana 1977-1993.
2875. Stevanović (Luka ) Stevan 1959-1992.
2876. Stevanović (Dragomir ) Stojan 1939-1992.
2877. Stevanović (Vasilj ) Tankosava 1938-1993.
2878. Stević (Danilo ) Božo 1956-1993.
2879. Stević (Aleksa ) Vida 1923-1992.
2880. Stević (Nikola ) Dragan 1974-1995.
2881. Stević (Petar ) Drago 1943-1993.
2882. Stević (Milomir ) Ljubiša 1965-1992.
2883. Stević (Boro ) Ljubodrag 1953-1994.
2884. Stević (Pero ) Milenko 1966-1992.
2885. Stević (Aleksa ) Miloš 1946-1995.
2886. Stević (Bogdan ) Nenad 1969-1995.
2887. Stević (Petar ) Radivoje 1972-1992.
2888. Stević (Velimir ) Rajo 1952-1992.
2889. Stević (Jovo ) Stevan 1950-1995.
2890. Stević (Luka ) Stevo 1948-1994.
2891. Stević (Milko ) Stevo 1957-1992.
2892. Stijačić (Ilija ) Dušan 1929-1994.
2893. Stijačić (Risto ) Nada 1923-1993.
2894. Stijačić (Vasa ) Olga 1929-1994.
2895. Stijačić (Mirko ) Rajko 1955-1992.
2896. Stijepić (Aleksa ) Jovanka 1925-1994.
2897. Stjepanović Boris 1932-?
2898. Stjepanović (Stjepan ) Dragan 1961-1992.
2899. Stjepanović (Marko ) Janko 1948-1992.
2900. Stjepanović (Živko ) Ljubo 1969-1992.ഊ2901. Stjepanović (Mirko ) Miladin 1972-1991.
2902. Stjepanović Milan 1952-1994.
2903. Stjepanović Mileva ?-1992.
2904. Stjepanović (Dragoslav ) Milenko 1944-1992.
2905. Stjepanović (Gojko ) Milivoje 1967-1992.
2906. Stjepanović (Obrad ) Milosav 1919-1992.
2907. Stjepanović (Svetislav ) Mihajlo 1942-1992.
2908. Stjepanović (Milovan ) Radosava 1956-1992.
2909. Stjepanović (Nedeljko ) Savka 1951-1992.
2910. Stjepanović (Marko ) Savo 1961-1992.
2911. Stjepanović (Milorad ) Sreto 1948-1994.
2912. Stjepanović (Janko ) Stevan 1968-1992.
2913. Stjepanović (Jovan ) Stojka 1922-1992.
2914. Stjepanović (Miladin ) Tomislav 1969-1993.
2915. Stjepić (Stevo ) Stevo 1948-1994.
2916. Stojaković (Živojin ) Jelena 1952-1992.
2917. Stojanović (Sreto ) Božo 1948-1993.
2918. Stojanović (Neđo ) Boško 1957-1992.
2919. Stojanović (Lazar ) Branko 1941-1992.
2920. Stojanović (Stojan ) Vladimir 1915-1993.
2921. Stojanović (Nenad ) Goran 1964-1993.
2922. Stojanović (Petko ) Danica 1931-1992.
2923. Stojanović (Uroš ) Dušan 1949-1992.
2924. Stojanović (Neđo ) Đoko 1957-1992.
2925. Stojanović (Tomislav ) Zvonko 1973-1993.
2926. Stojanović (Žarko ) Zoran 1969-1992.
2927. Stojanović (Savo ) Ivan 1964-1992.
2928. Stojanović (Živojin ) Jelena 1952-1992.
2929. Stojanović Jelka ?-1992.
2930. Stojanović (Pero ) Jovan 1933-1994.
2931. Stojanović (Božidar ) Jovika 1960-1992.
2932. Stojanović (Dika ) Mario 1961-1992.
2933. Stojanović Miko ?-1992.
2934. Stojanović (Petar ) Novak 1972-1992.
2935. Stojanović (Mile ) Radivoje 1961-1995.
2936. Stojanović (Stojan ) Radovan 1952-1993.
2937. Stojanović (Branko ) Rajko 1953-1992.
2938. Stojanović (Nevenko ) Slaviša 1972-1993.
2939. Stojanović (Ranko ) Slavoljub 1959-1992.
2940. Stojanović (Ilija ) Slobodan 1980-1992.
2941. Stojanović (Branko ) Sreten 1955-1992.
2942. Stojanović (Milorad ) Srećko 1949-1992.
2943. Stojanović (Vaso ) Stojan ?-1992.
2944. Stojanović (Vaso ) Tihomir 1970-1994.
2945. Stojanović (Miloš ) Tomislav 1966-1992.
2946. Stojanović (Vasilije ) Čedo ?-1992.
2947. Stojanović (Jovan ) Čedo 1946-1992.
2948. Stojanović (Mile ) Čedomir 1971-1992.
2949. Stojić (Đorđo ) Zoran 1965-1992.
2950. Stojić (Jovan ) Milan 1965-1993.
2951. Stojić (Stanko ) Milorad 1961-1993.
2952. Stojić (Slavko ) Slobodan 1962-1992.
2953. Stojišić (Risto ) Dragan 1970-1992.
2954. Stojišić (Danilo ) Dragoljub 1958-1992.
2955. Stojišić (Nedeljko ) Radenko 1969-1992.
2956. Stojkić (Borislav ) Zoran 1959-1995.
2957. Stojkić (Milan ) Milorad 1963-1992.
2958. Stojčević (Milorad ) Slavko 1964-1994.
2959. Stojšić (Milorad ) Danilo 1958-1992.
2960. Stojšić (Danilo ) Dragoljub 1958-1992.
2961. Stokanić (Đurađ ) Rajko 1941-1995.
2962. Striko (Milan ) Zdravko 1965-1993.
2963. Stupar (Vidosav ) Krsto 1956-1992.
2964. Stupar (Jovan ) Ljubisav 1955-1994.
2965. Stupar (Milosav ) Mile 1958-1993.
2966. Stupar (Milosav ) Milovan 1958-1995.
2967. Stupar (Radivoj ) Predrag 1965-1992.
2968. Stupar (Nikola ) Radoslav 1971-1992.
2969. Stupar (Sofren ) Sretko 1920-1995.
2970. Stuparević (Ratko ) Slavko 1946-1993.
2971. Stuparević (Timo ) Tomislav 1959-1995.
2972. Subotić (Sretko ) Boro 1942-1992.
2973. Subotić (Janko ) Dejan 1974-1994.
2974. Subotić (Boško ) Željko 1964-1992.
2975. Subotić (Blagoje ) Milomir 1959-1992.
2976. Subotić (Đorđe ) Radivoje 1954-1992.
2977. Suzić (Milan ) Sreto 1960-1992.
2978. Sukara (Đorđe ) Tanja 1972-1992.
2979. Sušić (Todor ) Milivoje 1958-1992.
2980. Sušić (Mlađen ) Neđeljko 1927-1993.
2981. Sušić (Milka ) Novica 1962-1992.
2982. Tadić (Dušan ) Ratko 1939-1993.
2983. Tadić (Petar ) Sreten 1946-1994.
2984. Tanasijević (Milorad ) Manojlo 1922-1992.
2985. Tanasijević (Sreten ) Milenko 1952-1992.
2986. Tanasijević (Manojlo ) Simo 1952-1992.
2987. Tanasijević (Blagoje ) Čedomir 1942-1992.
2988. Tanasić (Petar ) Milan 1957-1992.
2989. Tanasić (Ljubisav ) Milomir 1939-1992.
2990. Tanasić (Danilo ) Momčilo 1958-1994.
2991. Tanasić (Sreten ) Radovan 1923-1992.
2992. Tanacković (Petar ) Vaso 1935-1992.
2993. Tanacković (Jovan ) Jovika 1955-1992.
2994. Tanacković (Jefto ) Ljubiša 1956-1995.
2995. Tanacković (Tanasije ) Neđo 1952-1995.
2996. Tanacković (Svetozar ) Smilja 1944-1992.
2997. Tanacković (Vukašin ) Srećko 1946-1995.
2998. Tanović (Dragan ) Mladen 1946-1993.
2999. Tasić Boško ?-1992.
3000. Tasić Dragan ?-1992.
3001. Tatomirović (Nenad ) Mladen 1956-1992.
3002. Tejić (Đuro ) Miroslav 1967-1995.
3003. Tejić (Risto ) Simo 1935-1993.
3004. Teodorović (Nedeljko ) Miodrag 1958-1992.
3005. Tepić (Savo ) Ranko 1965-1992.
3006. Tešanović (Radivoj ) Rada 1966-1993.
3007. Tešić (Rajko ) Božidar 1966-1995.
3008. Tešić (Stjepan ) Boro 1960-1992.
3009. Tešić (Savo ) Vlado 1938-1995.
3010. Tešić (Dušan ) Dragan 1957-1993.
3011. Tešić (Veljko ) Dragomir 1933-1992.
3012. Tešić (Sreto ) Javorka 1953-1992.
3013. Tešić (Milan ) Krstan 1934-1992.
3014. Tešić (Jovo ) Miloš 1959-1995
3015. Tešić (Krstan ) Mićo 1968-1992.
3016. Tešić (Rajo ) Radovan 1942-1992.
3017. Tešić (Marko ) Saša 1969-1993.
3018. Tešić (Rajko ) Tomislav 1971-1992.
3019. Tešmanović (Slavko ) Nenad 1965-1995.
3020. Tijanić (Tihomir ) Veljko 1965-1993.
3021. Tijanić (Luka ) Vladimir 1910-?
3022. Tijanić (Dušan ) Drago 1955-1992.
3023. Tijanić (Rade ) Lazo 1971-1993.
3024. Tijanić (Rajko ) Petar 1937-1995.
3025. Tijanić (Milan ) Simo 1954-1992.
3026. Tijanić (Diko ) Slavko ?-1992.
3027. Tijanić (Drago ) Slavko 1970-1992.
3028. Todić (Radomir ) Aleksandar 1975-1995.
3029. Todorović (Krsto ) Božo 1949-1992.
3030. Todorović (Boško ) Boro – Đubro 1953-1992.
3031. Todorović (Petar ) Vasilije 1960-1992.
3032. Todorović (Petar ) Vasiljko 1955-1992.
3033. Todorović (Nedeljko ) Veselko 1931-1993.
3034. Todorović (Savo ) Gojko 1962-1992.
3035. Todorović (Radenko ) Goran 1967-1992.
3036. Todorović (Vasilj ) Đorđo 1941-1992.
3037. Todorović (Zorka ) Jovan 1953-1992.
3038. Todorović (Savo ) Ljubomir 1962-1992.
3039. Todorović (Milivoje ) Milan 1956-1993.
3040. Todorović (Neško ) Milan 1968-1995.
3041. Todorović (Stanoje ) Milenko 1928-1993.
3042. Todorović (Vojin ) Milojko 1969-1993.
3043. Todorović (Radivoje ) Miroljub 1961-1992.
3044. Todorović (Nenad ) Nikola 1946-1992.
3045. Todorović (Mićo ) Petko 1940-1993.
3046. Todorović (Dušan ) Radmilo 1954-1992.
3047. Todorović (Branko ) Rajko 1946-1993.
3048. Todorović (Savo ) Srpko 1965-1992.
3049. Todorović B . Cvjetko 1939-?
3050. Tojić (Predrag ) Milovan 1963-1992.
3051. Tokanović (Ljubo ) Cvijetin 1961-1992.
3052. Tolj (Janko ) Mirjana 1932-1992.
3053. Tolj (Milorad ) Miroslav 1964-1995.
3054. Tolj (Petar ) Slobodan 1960-1992.
3055. Tomaš (Vojno ) Veljko ?-1992.
3056. Tomaš (Kosta ) Danica 1938-1993.
3057. Tomaš (Strahinja ) Dragan 1963-1992.
3058. Tomaš (Tomo ) Dragutin 1929-1995.
3059. Tomaš (Vojno ) Zoran 1950-1992.
3060. Tomaš (Mlađen ) Neđo 1956-1993.
3061. Tomaš (Vojin ) Nenad 1960-1992.
3062. Tomaš (Mlađen ) Slobodan 1970-1993.
3063. Tomaš (Vlado ) Sreten 1956-1992.
3064. Tomašević (Ljubomir ) Zoran 1963-1992.
3065. Tomić (Jefto ) Borislav 1961-1995.
3066. Tomić Bosiljka ?-1992.
3067. Tomić (Milan ) Velemir 1948-1992.
3068. Tomić (Marko ) Vidosav 1929-1993.
3069. Tomić (Marko ) Gojko 1930-1992.
3070. Tomić (Borislav ) Goran 1968-1995.
3071. Tomić (Čedo ) Dragan 1968-1992.
3072. Tomić (Diko ) Drago 1960-1995.
3073. Tomić (Drago ) Dragomir 1948-1992.
3074. Tomić (Dušan ) Zoran 1968-1993.
3075. Tomić (Stevo ) Zoran 1960-1995.
3076. Tomić (Vaskrsije ) Jovo 1953-1993.
3077. Tomić (Miladin ) Ljubomir 1948-1992.
3078. Tomić (Dragomir ) Milan 1963-1994.
3079. Tomić (Marko ) Mihajlo 1941-1992.
3080. Tomić (Mihajlo ) Nebojša 1973-1992.
3081. Tomić (Savo ) Nikola 1953-1993.
3082. Tomić (Petko ) Pero 1974-1993.
3083. Tomić Petko ?-1992.
3084. Tomić (Milorad ) Predrag 1959-1994.
3085. Tomić (Bogoljub ) Radivoje 1950-1992.
3086. Tomić (Vasilije ) Rado 1970-1995.
3087. Tomić Radojica ?-1992.
3088. Tomić (Živojin ) Rajko 1955-1992.
3089. Tomić (Marko ) Rajko 1930-1992.
3090. Tomić (Milan ) Ratko 1949-1993.
3091. Tomić (Dragomir ) Slavko 1955-1994.
3092. Tomić (Bogdan ) Sreten 1956-1992.
3093. Topić (Vaskrsije ) Jovo 1953-1993.
3094. Tošić (Živorad ) Milorad 1972-1992.
3095. Tošić (Živorad ) Radenko 1966-1993.
3096. Trivić Jovan ?-1991.
3097. Trivković (Živojin ) Vojislav 1971-1992.
3098. Trivković (Ilija ) Ratko 1936-1992.
3099. Trivunić (Simo ) Neđo 1956-1993.
3100. Trivunić (Risto ) Ranko 1947-1992.
3101. Trimanović (Petko ) Rade 1958-1992.
3102. Tripković (Vujov ) Borislav 1972-1994.
3103. Trifković (Ilija ) Branko 1968-1993.
3104. Trifković (Miloš ) Gojko 1950-1992.
3105. Trifković (Mitar ) Drago 1932-1992.
3106. Trifković (Marko ) Željko 1966-1992.
3107. Trifković (Bjelan ) Mile 1968-1992.
3108. Trifković (Stanoje ) Milenko 1979-1993.
3109. Trifković (Ilija ) Mirko 1955-1992.
3110. Trifković (Boško ) Radovan 1967-1992.
3111. Trifković (Miladin ) Rajko 1958-1992.
3112. Trifković (Mitar ) Stanoje 1953-1992.
3113. Trifunović Vidosava 1915-1993.
3114. Trifunović Gićo ?-1993.
3115. Trifunović (Rajko ) Milivoje 1957-1993.
3116. Trifunović (Rajko ) Milinko 1962-1993.
3117. Trifunović (Čedo ) Milorad 1958-1993.
3118. Trišić (Mihajlo ) Vidosava 1946-1993.
3119. Trišić (Tomislav ) Zoran 1968-1992.
3120. Trišić (Obrad ) Obrenija 1935-1992.
3121. Trišić (Stanko ) Slavorad 1934-1993.
3122. Tubić (Rade ) Miladin 1955-1992.
3123. Tubić (Vladimir ) Milorad 1932-1994.
3124. Turuntaš (Mitar ) Branislav 1934-1993.
3125. Turuntaš (Milinko ) Živko 1954-1992.
3126. Turuntaš (Simo ) Jovan 1914-1994.
3127. Turuntaš (Mićo ) Jovanka 1925-1992.
3128. Turuntaš (Sretko ) Sreten 1928-1992.
3129. Turuntaš (Stevan ) Strahinja 1930-1994.
3130. Ćeranić (Petar ) Željko 1970-1995.
3131. Ćerić Miladin ?-1992.
3132. Ćetković (Spasoje ) Vukašin 1938-1992.
3133. Ćetković (Miladin ) Ilija 1965-1992.
3134. Ćećez (Anđelko ) Dušan 1953-1993.
3135. Ćirković (Petar ) Vladimir 1962-1993.
3136. Ćirković (Jovan ) Vujadin 1974-1993.
3137. Ćirković (Jovan ) Dragan 1975-1993.
3138. Ćirković (Srećko ) Ljubiša 1971-1995.
3139. Ćirković (Svetozar ) Savo 1950-1992.
3140. Ćirković (Jovan ) Slaviša 1973-1992.
3141. Ćorić (Radmilo ) Nebojša 1966-1992.
3142. Ćulibrk (Marko ) Sveto 1955-1992.
3143. Ubiparipović (Stojan ) Velimir 1953-1994.
3144. Ubiparipović (Slavko ) Đuro 1968-1995.
3145. Udovičić (Staniša ) Radovan 1951-1992.
3146. Uzelac (Uroš ) Mihajlo 1963-1992.
3147. Urošević (Milenko ) Nenad 1969-1992.
3148. Urumović (Tomo ) Zoran 1958-1992.
3149. Filipić (Stevan ) Goluban 1964-1992.
3150. Filipić (Stevo ) Goluban 1964-1992.
3151. Filipić (Mićo ) Dejan 1934-1994.
3152. Filipović Bogdan 1955-1994.
3153. Filipović (Jovan ) Veljko 1930-1992.
3154. Filipović (Živan ) Verica 1975-1992.
3155. Filipović (Mile ) Veselin 1972-1992.
3156. Filipović (Nikola ) Danilo 1954-1992.
3157. Filipović (Dragoljub ) Dragan 1962-1992.
3158. Filipović (Aleksa ) Drago 1972-1993.
3159. Filipović (Milisav ) Dragoljub 1942-1992.
3160. Filipović (Milorad ) Dušan 1949-1992.
3161. Filipović (Milisav ) Đorđe 1949-1992.
3162. Filipović (Vladimir ) Živan 1954-1992.
3163. Filipović (Milenko ) Ljubomir 1947-1992.
3164. Filipović (Cvjetko ) Miladin 1966-1992.
3165. Filipović (Aćim ) Srećko 1933-1993.
3166. Filipović (Neđo ) Stevo 1951-1992.
3167. Filipović Z . Cvjetko 1948-?
3168. Hajduk (Veljko ) Miodrag 1963-1995.
3169. Hajduković (Đorđe ) Zoran 1968-1992.
3170. Hajduković Miloš
3171. Hercegovac (Stanko ) Ana 1908-1993.
3172. Hercegovac (Slobodan ) Stana 1971-1993.
3173. Hrvač (Marko ) Uroš 1952-1992.
3174. Hrvačević (Neđo ) Sreto 1945-1992.
3175. Cvanić (Risto ) Neđo 1938-1992.
3176. Cvetković (Budimir ) Milenko 1949-1995.
3177. Cvijanović (Petar ) Milinko 1953-1995.
3178. Cvijanović (Jovo ) Risto 1956-1993.
3179. Cvijetić (Drago ) Konstantin 1973-1992.
3180. Cvijetić (Petar ) Savo 1947-1995.
3181. Cvijetić (Risto ) Slobodanka 1966-1993.
3182. Cvijić (Ilija ) Miodrag 1972-1992.
3183. Cvijić (Vidoje ) Radojko 1975-1995.
3184. Cvjetinović (Vojislav ) Vidoje 1967-1993.
3185. Cvjetinović (Ilija ) Dostana 1991-1992.
3186. Cvjetinović (Momir ) Dostana 1930-1992.
3187. Cvjetinović (Dušan ) Dragan 1956-1992.
3188. Cvjetinović (Petko ) Dragan 1948-1992.
3189. Cvjetinović (Petko ) Drago 1949-1992.
3190. Cvjetinović (Simo ) Dragoslav 1974-1992.
3191. Cvjetinović (Vojislav ) Živko 1950-1992.
3192. Cvjetinović (Ranko ) Ivan 1953-1992.
3193. Cvjetinović (Bogdan ) Miladin 1936-1992.
3194. Cvjetinović (Mihajlo ) Milovan 1961-1992.
3195. Cvjetinović (Zarija ) Miljko 1966-1993.
3196. Cvjetinović (Stanko ) Radivoje 1941-1992.
3197. Cvjetinović (Dragomir ) Radinka 1952-1992.
3198. Cvjetinović (Dušan ) Ratko 1971-1992.
3199. Cvjetinović (Cvijetin ) Spasoje 1956-1992.
3200. Cvjetinović (Cvijetin ) Tomo 1946-1995.
3201. Cijanić Ćato ?-1992.
3202. Crnić (Trifun ) Slobodan 1909-1995.
3203. Čabrić (Sretko ) Anđelko 1966-1993.
3204. Čabrić (Drago ) Dragan 1972-1992.
3205. Čavić D . Slobodan 1967-?
3206. Čalmić (Radosav ) Milko 1962-1992.
3207. Čalmić (Radosav ) Stanimir 1959-1992.
3208. Čampara (Krsto ) Vojinka 1954-1992.
3209. Čančar (Ostoja ) Milutin 1955-1992.
3210. Čvorić (Miladin ) Nikola 1963-1992.
3211. Čvorić (Tihomir ) Slaviša 1975-1995.
3212. Čelić (Boško ) David 1934-1992.
3213. Červiz (Đoko ) Slavko 1953-1992.
3214. Čestić (Pero ) Dušan 1937-1992.
3215. Čestić (Prokopije ) Relja 1972-1992.
3216. Čičić (Sreten ) Dane 1956-1995.
3217. Čojić (Tripun ) Vojin 1946-1992.
3218. Čojić (Todor ) Drago 1961-1994.
3219. Čonjić (Milorad ) Boro 1959-1992.
3220. Čonjić (Drago ) Dobrivoje 1958-1993.
3221. Čortuma (Trifko ) Veseljko 1945-1992.
3222. Čubrić (Lazar ) Dimitrije 1949-1993.
3223. Čuturić (Milan ) Rado 1971-1995.
3224. Čuturić Ranko
3225. Džinić (Vojko ) Boško 1959-1993.
3226. Džinić (Trifun ) Boško 1965-1993.
3227. Džinić (Radivoje ) Rajko – Rajo 1971-1993.
3228. Džinkić (Mitar ) Nenad 1934-1992.
3229. Džinkić (Nenad ) Radenko 1959-1992.
3230. Šavija (Jovan ) Radivoje 1963-?
3231. Šain (Petar ) Žarko 1957-1995.
3232. Šakota (Dragomir ) Đorđe 1957-1992.
3233. Šakota Nevenka 1970-1995.
3234. Šakota (Rajko ) Radiša 1973-1994.
3235. Šakota (Milan ) Slobodan 1960-?
3236. Šakota (Zdravko ) Tihomir 1956-1992.
3237. Šakotić (Boško ) Ljupko 1932-1995.
3238. Šakotić (Zdravkov Milan 1957-1993.
3239. Šalipurević (Milorad ) Vidoje 1960-1992.
3240. Šalipurević (Dragomir ) Dragiša 1964-1995.
3241. Šalipurević (Branko ) Milomir 1953-1992.
3242. Šalipurević (Božidar ) Slavko 1971-1992.ഊ3243. Šalipurović (Mijat ) Dragan 1971-1992.
3244. Šalić (Đorđe ) Mihajlo 1951-1992.
3245. Šarac (Ilija ) Vojislav 1924-1992.
3246. Šarac (Ranko ) Dragan 1964-1992.
3247. Šarac (Veselin ) Dušan 1964-1992.
3248. Šarac (Manojlo ) Milan 1929-1992.
3249. Šarac (Obrad ) Mirjana 1943-1992.
3250. Šarac (Cvijetin ) Mitar 1963-1992.
3251. Šargić Goran 1969-1993.
3252. Šarenac (Ivan ) Vasa 1908-1992.
3253. Šarenac (Dragutin ) Vojislav 1958-1992.
3254. Šarenac (Risto ) Milan 1930-1996.
3255. Šarenac (Slavko ) Mihajlo 1942-1993.
3256. Šarenac (Vaso ) Relja 1942-1995.
3257. Šarenac (Rade ) Savka 1903-1993.
3258. Šarenac (Simo ) Slobodan 1946-1992.
3259. Šarić (Luka ) Željko 1964-1992.
3260. Šarović (Gojko ) Radislav 1962-1993.
3261. Šarčević (Boško ) Ljubo 1943-1993.
3262. Ševkušić (Ignjat ) Branislav 1948-1992.
3263. Ševkušić (Neđo ) Jadranko 1961-1992.
3264. Šekerović (Marko ) Goran 1961-1993.
3265. Šehovac (Nikola ) Goran ?-1992.
3266. Šešlija (Boško ) Dragan 1970-1992.
3267. Škavo (Dobro ) Milorad 1962-1995.
3268. Škiljević (Lazar ) Milorad 1947-1992.
3269. Škiljević Mioljka 1914-1992.
3270. Škiljević Mladen 1963-1992.
3271. Škiljević Radovan 1959-1992.
3272. Škiljević (Lazar ) Čedo 1939-1992.
3273. Šmarić (Dušan ) Mićo 1941-1992.
3274. Špirić (Jovo ) Dalibor 1973-1995.
3275. Špirić (Miroslav ) Nebojša 1965-1993.
3276. Štukeljić (Stanko ) Ilija 1939-1992.
3277. Štukeljić (Jovan ) Milorad 1970-1993.
3278. Šuvailo (Dimitrije ) Vojislav 1965-?
3279. Šuvailo (Milinko ) Željko 1969-1995.
3280. Šuvailo Lazar 1921-1994.
3281. Šuvailo (Lazar ) Milenko 1939-1994.
3282. Šurbat (Borislav ) Marinko 1953-1994.
3283. Šurbat (Velimir ) Savo 1937-1995.
3284. (nepoznato ) Ljubiša ?-1993.
3285. (nepoznato ) Milenko ?-1993.
3286. (nepoznato ) Nikola ?-1993.
3287. (nepoznato ) Cvjetko ?-1992.

Picture: Serb Risto Popovic, elderly Serb, killed in Kravice village on January 7, 1993.  January 7 is the Orthodox Christmas day

 

Izetbegovic, an Islamist fanatic and his Jihad and genocide were supported by the West and  notorious kangaroo court in Hague

References:  Glas Srpske http://www.glassrpske.com/drustvo/vijesti/Sutra-21-godina-od-stradanja-Srba-u-Podrinju/126235.html
Families of Captured and Killed Soldiers and Missing Civilians

Source

Leave a Reply