Έξυπνη Τεχνολογία Που Εντοπίζει Ανθρώπους Μέσα Από Τoίχους, Εγείρει Ανησυχίες Για Την Προστασία Της Προσωπικής Ιδιωτικής Ζωής ~ Smart Technology That Tracks People Through Walls Raises Privacy Concerns…! (Photo)

A team of researchers from MIT have developed and tested a technology called RF-Pose, which uses artificial intelligence to track and identify the postures and movements of individuals through solid walls.


Source

Leave a Reply