Η Εκκίνηση Που Σε Θέλει Να “Ζεις Μέχρι Τα 130″ Στο Σώμα Ενός 22χρονου” – Ήδη Έχει Ξεκινήσει Πειραματισμός Σε Σκυλιά ~ The Startup That Wants You To “Live To 130 In The Body Of A 22-Year-Old” – Already Begun Experimenting On Dogs….! (Photo)Source

Leave a Reply