Γερμανία: Πολυπολιτιστικός Εμπλουτισμός Στο Ράτενο – Λαθρομετανάστες Επιτίθενται Σε Γερμανούς Πολίτες Με Ζώνες Και Πέτρες ~ Germany: Multicultural Enrichment In Rathenow – Migrants Attack German Citizens With Belts And Stones ~ Deutschland: Multikulturelle Bereicherung In Rathenow – Migranten Greifen Deutsche Bürger Mit Gürtel Und Steinen An…! (Video)

Leave a Reply