Ρωσία: Επίδειξη Παγκόσμιας Ισχύος Από Την Μόσχα Σε Μία Μεγαλειώδη Παρέλαση Για Την Ημέρα Νίκης – Russia: World Power Demonstration From Moscow To A Great Parade On Victory Day…! [Full Parade / Ολόκληρη Η Παρέλαση] (Videos + Photo)

Leave a Reply