Ανωμαλία – Πολιτιστικός Μαρξισμός: Τα Νέα Πρότυπα ΣΥΡΙΖΑ Αναδοχής Ομόφυλων Ζευγαριών…! (Photo)

Ο Τζαίησον Αντιγόνη, είναι η θλιβερή κατάληξη της αποηθικοποίησης και της καταστροφής της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας. Δυστυχώς, η πατρίδα μας κυβερνάται από άθεους, αντίχριστους, ανθέλληνες που είναι ψυχοπνευματικά ανώμαλοι…

Leave a Reply