Νορβηγία: Η Αστυνομία Του Όσλο Δηλώνει, “Έχουμε Χάσει Την Πόλη…, Το Ισλάμ Την Έχει Καταλάβει” ~ Norway: Oslo Police Declare, “We Have Lost The City…, Islam Has Taken Over”…! (Photo)Source

Leave a Reply