Επιχείρηση Τάλπιοτ ~ Το Ισραήλ Έχει Τη Δυνατότητα Να Απενεργοποιεί Ή Να Ενεργοποιεί Κλειδιά Υποδομής Άλλων Χωρών ~ Operation Talpiot – Israel Has The Capability To Switch Off Or Switch On Infrastructure Keys Of Other Countries…! (Video + Photos)

To understand globalist Zionist power and how it rules from Israel, you must learn about “Operation Talpiot” and “The Technion”.

1) How Israel planned over 40 years ago to dominate the high technology communications sector.

2) How Israel trained officers from Israeli Military Intelligence to become private entrepreneurs. Now they dominate both the public and private high technology sector.

3) How this plan was titled “Operation Talpiot”.

4) How Israel dominates databases of all kinds from banking to medical, to policing, to NSA sub contractors, to government encrypted communications, to video surveillance systems for Class A critical infrastructure.

5) How Israel and Jewish Power have a tradition of the Sayanim or Helper who assist Israeli Intelligence where ever these Jews live and work, anywhere in the world, giving access to all sorts of public and private sensitive locations.

6) How Israel is setting up high technology co-operation schools under The Technion – their premiere research facility. This co-operation is used to infiltrate into the country of interest.

Leave a Reply