Ομόφωνη Συμμετοχή Του Αγίου Όρους Στο Συλλαλητήριο Της Αθήνας Για Την Μακεδονία, Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018…! (Photo)

Ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀνταποκρίθηκε στὸ αἴτημα τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συλλαλητηρίου τῶν Ἀθηνῶν, τὸ ὁποῖο θὰ γίνει τὴν Κυριακὴ 4 Φεβρουαρίου 2018 στὴν πλατεία Συντάγματος. Οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες δείχνουν ἔμπρακτα γιὰ ἀκόμη μία φορὰ τὴν ἀνησυχία τους καὶ τὴν μέριμνά τους γιὰ τὸ φλέγον ζήτημα τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας. Τὸ Ἅγιον Ὄρος σὲ ὅλη του τὴν διαδρομὴ συνέδραμε ποικιλοτρόπως τοὺς δίκαιους ἀγῶνες τοῦ Γένους μὲ κάθε μέσο, ἀλλὰ κυρίως μὲ τὴν προσευχή.

Σύμφωνα μὲ τὸ ἱεροκοινοσφράγιστρο γράμμα τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας, μετὰ ἀπὸ ὁμόφωνη ἀπόφαση τὴν Ἱερὰ Κοινότητα θὰ ἐκπροσωπήσουν οἱ πανοσιολογιώτατοι Γέροντες Νικόδημος ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Ἁγίου Παύλου καὶ Ἱερομόναχος Σισώης ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Ξενοφῶντος.

Leave a Reply