Μακεδονία – Ποίημα Απὸ Έναν Έλληνα Που Δεν Λυγάει…! (Photo)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ὅλος ὁ κόσμος ἔμαθε γιὰ τὸ συλλαλητήριο

πού ἔγινε παλλαϊκὰ μὲς στὴν Θεσσαλονίκη

καὶ ὅλοι ἀπορήσανε μὲ τοῦτο τὸ μυστήριο,

πού νὰ τὸ πνίξουν θέλησαν, ξένοι καὶ ντόπιοι λύκοι.

************

Ἔτσι τὰ τουρκοκάναλα δὲν βγάλαν οὔτε ἄχνα

καὶ ἡ δημοτικὴ ἀρχὴ δὲν ἔδωσε οὔτε ρεύμα

καὶ οἱ κουκουλοφόροι τους, κρυμμένοι ὅπως πάντα,

δὲν μπόρεσαν νὰ πιάσουνε τὸ Ἑλληνικὸ τὸ πνεῦμα…

************

Γιατί πῶς εἶναι δυνατό, νὰ τὸ κατανοήσουν,

τί εἶναι αὐτὸ ποὺ ὅλους ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες δονεῖ

κι΄αὐτὴ ἡ λαοθάλασσα ποὺ προσπαθοῦν νὰ σβήσουν,

πῶς γίνεται νὰ ἁπλώνεται ὅλο πιὸ ζωντανή;

************

Ἀφοῦ εἶναι ἀνθἛλληνες καὶ ἀπὸ ἱστορία,

δὲν ἔχουν πάρει μυρωδιὰ καὶ ὅλο τὴν διαστρέφουν,

πῶς νὰ κατανοήσουνε τὴν λαϊκὴ ὑστερία,

πού μὲ τὴν ἀφασία τους αὐτοὶ τὴν ἀνατρέφουν;

************

Ἀφοῦ μὲ ὅλα τάβαλαν (Ἑλλάδα Ὀρθοδοξία)

χωρὶς νὰ καταφέρουνε τίποτα νὰ ἀλλάξουν,

τὸ μόνο ποὺ τοὺς ἔμεινε, μετὰ τὴν ἀπραξία,

εἶναι ἀπ΄ τὴν παρουσία τους, πιὰ νὰ μᾶς ἀπαλλάξουν.

************

Γι΄ αυτὸ προβληματίζονται, χωρὶς λύση νὰ βρίσκουν,

πῶς γίνεται καὶ πάντοτε, τὰ μοῦτρα τους νὰ σπᾶνε,

ὅπως σπᾶνε τὰ κύματα  ποὺ μὲς΄ στὴν θύελα τρίζουν,

συθέμελα  στὸ πέλαγο, τὸν βράχο ποὺ χτυπᾶνε.

************

Μὰ ἐκεῖνοι ποὺ οἱ προγόνοι τους  μὲ τὸ αἷμα τους ποτίσαν,

αὐτὸν τὸν τόπο τὸν ἱερό, μποροῦν νὰ καταλάβουν,

ἐνῶ αὐτοὶ ποὺ ἄνομα στὴν πλάτη μας πλουτίσαν,

μόνο νὰ φύγουν προσπαθοῦν. Νὰ δοῦμε ἂν θὰ προλάβουν !!!

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΥΓΑΕΙ

Πηγή

Leave a Reply