Η Σουηδία Παρέχει Επιλογή “Τρίτου Φύλου” Για Τα Κυβερνητικά Έγγραφα ~ Sweden Provides “Third Gender” Option For Government Documents…! (Photo)

The Swedish government has announced plans to look into introducing a third gender option for official government documentation which would allow Swedes to describe themselves as neither male nor female.

Source

Leave a Reply