Η Ελεύθερη Παλαιστίνη Πριν Το 1948 – Υπήρχαν Ισραηλινές Οικογένειες Εκεί Πριν Το 1948; ~ Free Palestine Pre-1948 – Were Israeli Families There Before 1948…? (Videos)

Palestine before 1948, before the brutal Israeli Occupation. The video contains pictures of different Palestinian cities during the 1920’s and 1930’s, before the creation of the state of israel by the zionists in 1948.“If I came with a bible in one hand and a rifle in the other, knocked on your door, and said: “According to my bible, my family lived in your home two thousand years ago”, would you pack up your bags and leave?” — Dr. Norman Finkelstein

Leave a Reply