Το Μαχητικό Αεροσκάφος F-35 Είναι Μια Απάτη: Ακόμα Και Ραντάρ Της Δεκαετίας Του 40 Μπορούν Να Το Εντοπίσουν, Έχει Πολλαπλά Προβλήματα Και Δεν Έχει Καμμία Ελπίδα Σε Αερομαχία ~ The F-35 Fighter Jet Is A Scam: Even 1940s Radars Can Detect It, It Has Multiple Problems And It Is Hopeless In Air-Fight…! (PDF + Video + Photo)Test Pilot Admits the F-35 Can’t Dogfight New stealth fighter is dead meat in an air battle

Pentagon: Here are all the problems with the F-35

F–35 Joint Strike Fighter Problems Completing Software Testing May Hinder Delivery of Expected Warfighting Capabilities

F – 35 JOINT STRIKE FIGHTER Problems Completing Software Testing May Hinder Delivery of Expected Warfighting Capabilities (PDF)

The F-35: Throwing Good Money after Bad

Pentagon’s F-35 stealth jet can’t win dogfight – report

Leave a Reply