Πολιτιστικός Μαρξισμός: Βιβλίο Που Προωθεί Τον Τρανσεξουαλισμό Σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Εισήχθη Στην Σουηδία ~ Cultural Marxism: A Book Promoting Transgenderism To Pre-School Children Is Launched In Sweden…! (Photo)

This book “Hästen & Husse”, aimed at infants, features a man who dresses up as a woman and puts lipstick on in the evenings. It also tells the story of a horse that wants to be a dog and goes around chasing cats to prove its doggy credentials.

The book was written by Susanne Pelger, a lecturer at Lund University.

We’re reaching levels of derangement acceptance that shouldn’t even be possible.

The issue of transgender promotion seems absurd, but I think it could be a major vector for the Alt Right to gain broader support. If mainstream conservatives cave on this as they did on gay marriage, which looks likely, there is going to be a massive unaddressed constituency out there. Normal parents have to be concerned about the institutionalised promotion of this insanity. They’ll be looking for someone to speak for them.

Source and Source

Leave a Reply