Ρήσεις, Αποφθέγματα, Δηλώσεις / Quotes: Στρατηγός Τζωρτζ Σμιθ Πάτον – General George Smith Patton #22

Οι πολιτικοί είναι η χαμηλότερη μορφή ζωής επί της γης. Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, είναι η χαμηλότερη μορφή πολιτικών.

— General George Smith Patton


 

Politicians are the lowest form of life on earth. Liberal Democrats are the lowest form of politicians.

— General George Smith Patton

Leave a Reply