Εθνικοσοσιαλισμός: Τα 25 Σημεία Του Εθνικοσοσιαλισμού ~ National Socialism: The 25 Points Of National Socialism…! (Video + Photo)

Μετάφραση: ΑΡΗΣ ΑΡΙΩΝ

Τα 25 σημεία του βασικού πολιτικού προγράμματος του NSDAP:

1. Απαιτούμε την ένωση όλων των Γερμανών σε μια Μείζονα Γερμανία πάνω στη βάση της αρχής της αυτοδιάθεσης όλων των λαών.

2. Απαιτούμε ο Γερμανικός λαός να έχει ίσα δικαιωμάτα ως προς εκείνα των άλλων εθνών  και οι συνθήκες των Βερσαλλιών και του Σεν Ζερμέν (Saint-Germain) να καταργηθούν.

3. Απαιτούμε γη και περιοχή για τη διατροφή του λαού μας και την εγκατάσταση του πλεονάζοντος πληθυσμού μας.

4. Μόνον οι συμπατριώτες μας  μπορούν να είναι πολίτες. Μόνον εκείνει που έχουν Γερμανικό αίμα, ανεξαρτήτως πεποιθήσεων, μπορούν να είναι συμπατριώτες μας. Συνεπώς, ουδείς Εβραίος δύναται να είναι συμπατριώτης.

5. Εκείνοι που δεν είναι πολίτες μπορούν να ζουν στην Γερμανία ως φιλοξενούμενοι και πρέπει να υπόκεινται στην περί ξένων νομοθεσία.

6. Το δικαιώμα του εκλέγειν την Κυβέρνηση και της νομοθεσίας του Κράτους, ανήκει μόνο στους πολίτες. Κατά συνέπεια, απαιτούμε, κανένα δημόσιο αξίωμα, οιασδήποτε φύσης, είτε στην κεντρική κυβέρνηση, στην επαρχία ή σε δήμο να μην αποδίδεται σε όποιον δεν είναι πολίτης. Εγείρουμε πόλεμο ενάντια στη διαφθορά της κοινοβουλευτικής διοίκησης δια μέσω της οποίας διορίζονται σε δημόσιες θέσεις άνθρωποι βάσει κομματικών προτιμήσεων και χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν ο χαρακτήρας ή οι ικανότητές τους.

7. Απαιτούμε το Κράτος υπεράνω όλων να αναλαμβάνει το καθήκον, να διασφαλίσει σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα να ζει αξιοπρεπώς και να κερδίζει ένα μέσο διαβίωσης. Αν καταστεί ανέφικτη η διατροφή ολόκληρου του πληθυσμού, τότε οι ξένοι (οι μη πολίτες) πρέπει να απελαθούν από το Ράιχ.

8. Οποιαδήποτε περαιτέρω μετανάστευση μη Γερμανών (προς την χώρα), πρέπει να αποφευχθεί. Απαιτούμε όλοι οι μη Γερμανοί, που εισήλθαν στην χώρα μετά τις 2 Αυγούστου 1914, να υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν το Ράιχ άμεσα.

9. Όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

10. Το πρωταρχικό καθήκον κάθε πολίτη πρέπει να είναι, να εργάζεται νοητικά ή χειρωνακτικά. Κανένα άτομο δεν θα πράττει οτιδήποτε που έρχεται σε σύγκρουση πτος το συμφέρον της κοινότητας ή προς το καλό του συνόλου. Κατά συνέπεια, απαιτούμε: κατάργηση της δουλείας των τόκων.

11. Όλα τα αδικαιολόγητα εισοδήματα, και κάθε εισόδημα που δεν προέρχονται από εργασία, καταργείται

12. Αφού κάθε πόλεμος επιβάλει στο λαό τρομακτικές θυσίες σε αίμα και περιουσία, κάθε προσωπικό κέρδος που προέρχεται από τον πόλεμο πρέπει να θεωρείται ως προδοσία κατά του λαού. Συνεπώς, απαιτούμε, την συνολική κατάσχεση όλων των κερδών πολέμου.

13. Απαιτούμε την εθνικοποίηση όλων των τραστ (εταιρειες που έχουν συμπήξει ενώσεις σχηματίζοντας μονοπωλειακές ή ολιγοπωλαιακές καταστάσεις στην αγορά).

14. Απαιτούμε την διανομή κερδών των μεγάλων βιομηχανιών.

15. Απαιτούμε γενναία αύξηση στις συντάξεις των ηλικιωμένων.

16. Απαιτούμε την δημιουργία και διατήρηση μιας υγιούς μεσαίας τάξης, την άμεση κοινωνικοποίηση των μεγάλων πολυκαταστημάτων, τα οποία θα ενοικιασθούν φθηνά σε μικρεμπόρους και η πιο δυνατή προσοχή πρέπει να δοθεί στο να διασφαλίσει ότι οι μικρέμποροι θα λάβουν τις παροχές που χρειάζονται από το Κράτος, τις επαρχίες και τους δήμους.

17. Απαιτούμε αγροτική μεταρρύθμιση (αναδιανομή γης) σύμφωνα με τις εθνικές μας ανάγκες και την ψήφιση νόμου για την απαλλοτρίωση γαιών χωρίς να δοθοεί αποζημίωη στους ιδιοκτήτες για οποιαδήποτε γη χρειάζεται για τον σκοπό κοινοτικής τους χρήσης. Κατάργηση εκμίσθωσης γης και απαγόρευση κάθε κερδοσκοπίας από τη χρήση γης.

18. Απαιτούμε να εγερθεί αμείλικτος πόλεμος εναντίον εκείνων οι οποίοι εργάζονται για να βλάψουν την κοινή ευημερία. Οι προδότες, οι τοκογλύφοι, οι κερδοσκόποι κλπ., πρέπει να τιμωρούνται με θάνατο, ανεξαρτήτως πεποιθήσεων ή φυλετικής καταγωγής.

19. Απαιτούμε το Ρωμαϊκό Δίκαιο, το οποίο υπηρετεί μια υλιστική παγκόσμια τάξη, να αντικατασταθεί από το κοινό Γερμανικό Δίκαιο.

20. Προκειμένου να γίνει εφικτό για κάθε ικανό και εργατικό Γερμανό να επιτύχει υψηλότερη εκπαίδευση και έτσι να έχει την ευκαιρία να φθάσει σε θέσεις ηγεσίας, το Κράτος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη να οργανώσει διεξοδικά ολόκληρο το πολιτιστικό σύστημα του λαού. Το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, θα προσαρμοστεί στην πρακτική ζωή. Η αντίληψη του Κράτους Ιδέα (επιστήμη της υπηκοότητας), πρέπει να στα σχολεία από την αρχή. Απαιτούμε ειδικά τα χαρισματικά παιδιά φτωχών γονέων, ανεξάρτητα από την κοινωνική τάξη ή το επάγγελμά τους, να μορφώνονται με έξοδα του Κράτους.

21. Το Κράτος έχει την υποχρέωση να αυξήσει το επίπεδο εθνικής υγείας, παρέχοντας κέντρα φροντίδας μητέρες, απαγορεύοντας την παιδική εργασία, ενισχύοντας την φυσική δύναμη μέσω νομοθεσίας για υποχρεωτικά αθλητικά αγωνίσματα και γυμναστική, και μέσω της ενθάρρυνσης συλλόγων που αφορούν στην φυσική αγωγή των νέων.

22. Απαιτούμε την κατάργηση του τακτικού μισθοφορικού στρατού και την δημιουργία ενός εθνικού (λαϊκού) στρατού.

23. Απαιτούμε να υπάρξει μία νομική εκστρατεία εναντίον εκείνων που σκοπίμως προπαγανδίζουν πολιτικά ψεύδη και τα διασπείρουν μέσω του Τύπου. Προκειμένου να γίνει εφικτή η δημιουργία ενός Γερμανικού Τύπου, απαιτούμε:
(α) Όλοι οι εκδότες και συντάκτες / συνεργάτες τους σε εφημερίδες που εκδίδονται στην Γερμανική γλώσσα, πρέπει να είναι Γερμανοί πολίτες.
(β) Μη Γερμανικές εφημερίδες μπορούν να εκδοθούν μόνο με την  εκπεφρασμένη άδεια του Κράτους. Αυτές δεν πρέπει να εκδίδονεται στην Γερμανική γλώσσα.
(γ) Όλα τα οικονομικά συμφέροντα ή που με οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζουν Γερμανικές εφημερίδες πρέπει να απαγορευθούν σε μη Γερμανούς δια νόμου και απαιτούμε η ποινή για παράβαση αυτού του νόμου να είναι το άμεσo κλείσιμο της εφημερίδας και η άμεση απέλαση των μη-Γερμανών από το Ράιχ. Εφημερίδες που δρουν ενάντια στην κοινή ευημερία πρέπει να απαγορεύεται. Απαιτούμε την νομική δίωξη εναντίον όλων εκείνων που υποθάλπτουν τάσεις της τέχνης και της λογοτεχνίας που καταστρέφουν την ζωή του έθνους και την απαγόρευση οποιονδήποτε διοργανώσεων που παραβιάζουν την προηγούμενη απαίτηση.

24. Απαιτούμε ελευθερία όλων των θρησκευτικών δογμάτων εντός του Κράτους, εφόσον αυτά δεν απειλούν την ύπαρξή του και δεν προσβάλλουν το ηθικό και εθνικό αίσθημα της Γερμανικής φυλής. Το Κόμμα εκπροσωπεί την άποψη ενός θετικού Χριστιανισμού, αλλά χωρίς το ίδιο να συνδέεται ειδικά προς οποιαδήποτε συγκεκριμένη ομολογία. Πολεμά το Ιουδαϊκό  υλιστικό πνεύμαα, εντός και εκτός, και είναι πεπεισμένο ότι μία αέναη ανάκαμωη του λαού μας μπορεί να επέλθει μόνον εντός επί της αρχής: Το κοινό συμφέρον προέχει του ατομικού συμφέροντος.

25. Προκειμένου να εφαρμοσθεί αυτό το πρόγραμμα, απαιτούμε: την δημιουργία μιας ισχυρής κεντρικής αρχής στο Ράιχ, την άνευ όρων αρχή του πολιτικού κεντρικού κοινοβουλίου ολοκλήρου του Κράτους και των οργανισμών του και τον σχηματισμό επαγγελματικά επιτροπών και επιτροπών εκπροσωπούντων τις διάφορες κτήσεις του βασιλείου, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι νόμοι που εκδίδονται από  την κεντρική αρχή θα εφαρμόζονται από τα ομοσονδιακά κρατίδια.

Οι ηγέτες του Κόμματος, αναλαμβάνουν να προωθήσουν την εκτέλεση των ανωτέρω σημείων με κάθε κόστος, εάν είναι αναγκαίο και με θυσία της ίδιας της ζωή τους.

Leave a Reply