Τα Εβραϊκής Ιδιοκτησίας Γερμανικά Lidl, Παραποίησαν Και Πρόσβαλαν Αφαιρώντας Τον Ιερό Σταυρό Από Ελληνικές Εκκλησίες Σε Διαφημιστικό Τους…! (Photo)

Άραγε, θα βρεθεί κάποιος έλληνας εισαγγελέας, να κινηθεί εναντίον τους…;

Leave a Reply