♫ Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Κοσμᾶ Τοῦ Αἰτωλοῦ…! ♫ (Video)

Θείας πίστεως διδασκαλία,
κατεκόσμησας τὴν Ἐκκλησία,
ζηλωτὴς τῶν Ἀποστόλων γενόμενος
καὶ κατασπείρας τὰ θεία διδάγματα,
μαρτυρικῶς τὸν ἀγῶνα ἐτέλεσας.
Κοσμᾶ ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε,
δωρήσασθαι ἠμιν τὸ μέγα ἔλεος † † †

Leave a Reply