13/8/2004-13/8/2017 – Αθήνα 2004 Και 13 Χρόνια Μετά, Οι Εγκαταλελειμμένες Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις…! (Video)

Leave a Reply