15 Αυγούστου: ♫ Απολυτίκιο Κοιμήσεως Της Υπεραγίας Θεοτόκου…! ♫ (Video)

Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Ἦχος α’.

Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας,
ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε·
μετέστης πρὸς τὴν ζωήν,
μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς,
καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη,
ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Leave a Reply