Ο Ανερχόμενος Αντισημιτισμός, Ριζαοσπαστικός Εθνικισμός Στην Ουκρανία, Εγείρει Ανησυχίες ~ Rising Anti-Semitism, Radical Nnationalism In Ukraine, Raises Concerns…!

Non-governmental organizations, civil libertarians, and business leaders warn that Ukraine appears to be sliding toward an increasingly nationalistic, anti-Semitic era characterized by hooliganism, threats, and i,n some cases, outright violence to Jews.

Source

Leave a Reply