Το Τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Εμφανίζει Την Ελληνική Θράκη Ως Τουρκία…! (Photos)

Γνωρίζουμε εδώ και χρόνια την προπαγάνδα τύπου Κεμαλικών Γκέμπελς που εφαρμόζει η Τουρκία για τη Θράκη. Έτσι το παρακάτω περιστατικό δεν μας εκπλήσσει, απλώς μας προκαλεί, για άλλη μία φορά.

Το Tουρκικό Υπουργείο ΕΘΝΙΚΗΣ παιδείας οργανώνει σεμινάριο στο Ικόνιο εντός του Αυγούστου, για τους δασκάλους που έχουν τοποθετηθεί και θα υπηρετήσουν όπως αναφέρει ¨στις ευρωπαϊκές χώρες και στην Δυτική Θράκη¨!!!

Και μάλιστα η παραπάνω φράση επαναλαμβάνεται δύο φορές στην  επίσημη ιστοσελίδα του τουρκικού υπουργείου  Μια φορά στην επικεφαλίδα και μια φορά μέσα στο κείμενο.

Προφανώς η  Τουρκία θέλει να περάσει στην κoινή της γνώμη πως υπάρχει η Ελλάδα ΚΑΙ η Δυτική Θράκη που είναι κάτι το ¨διαφορετικό¨!

Εμείς θα περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις αντιδράσεις και κυρίως τις απαντήσεις για το γεγονός ότι το Τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, θεωρεί ότι η Θράκη δεν είναι Ελλάδα!

Πηγή

Leave a Reply