Η Σίτσα Καραϊσκάκη Για Τον Φεμινισμό…! [Από Το Περιοδικό Της Ε.Ο.Ν., “Η Νεολαία”] (Photos)

«Η γυναίκα, το κορίτσι, πρέπει να αισθανθή βαθειά και γνήσια, εκατό τοις εκατόν τη γυναικεία της φύσι, έτσι όπως ο άνδρας χρειάζεται να είναι σήμερα εκατό τοις εκατόν άνδρας, με όλες τις ανδρικές αρετές και όλες τις ανδρικές ιδιότητες. Πρέπει να ξυπνήση μέσα της η θέλησι για οικογένεια γιατί αυτή είναι η Ιερή Πηγή της Εθνικής Αναγέννησης. Πρέπει να νοιώση βαθειά, ότι σ’ αυτή είναι τοποθετημένα τα πιο σπουδαία βιολογικά προβλήματα του Έθνους. Ήτανε μια τρομερή εγκληματική πράξι εναντίον της εθνικής ζωής η ψεύτικη φιλανθρωπία των λιμπεραλιστών με την βλακώδη φράσι προς την γυναίκα: «Μα τι, θα γίνεις μηχανή παιδοποιϊας;» Δηλαδή οι προστάτες της λιμπεραλιστές και κομμουνιστές της έχυναν το φαρμάκι μέσα στην ψυχή και την προέτρεπαν να ξεχάση το μεγάλο της και γιγάντειο προορισμό. Είχανε ξεχάσει μέσα στην πνευματική και ψυχική θολούρα του τελευταίου αιώνα πως η γυναίκα – μητέρα πρέπει να τεθή πάνω από τη γυναίκα – ηδονή και πάνω από όλα γενικά. Αυτοί όμως οι αληθινοί προδότες του Έθνους ήξεραν πως παραχώνοντας την βιολογική πηγή του λαού μας, εμπόδιζαν την εξέλιξι και την Αναγέννησι. Γιατί λαός χωρίς νεότητα είναι λαός καταδικασμένος σε θάνατο».

«Σε μια περασμένη ανόητη εποχή και καταστρεπτική εποχή σε γελάσανε μερικοί ψεύτες και χαμένοι: Σου είπανε: Ζης σκλάβα, γυναίκα, είσαι μόνο μια μηχανή για παιδιά, που χριέαζεται η αστική κοινωνία για να βάζη τροφή στα κανόνια, σου έχουν αφαιρέσει όλα τα δικαιώματα του ανθρώπου. πρέπει να σηκωθής και να τα ξαναπάρης. Για σένα η οικογένεια είναι σκλαβιά και το σπίτι φυλακή. Και συ πίστεψες και αναστατώθηκες. Σήκωσες μια σημαία με τα ψεύτικα σήματα, που λέγονταν φεμινισμός και γυναικείος ανθρωπισμός. Όλες οι γυναίκες του κόσμου είχανε πλανηθή σ’ αυτό το ανόητο κήρυγμα, δεν ήσουνα μοναχή σου. Και βγήκανε όλες, μικρές και μεγάλες, και φώναζαν στους δρόμους, ζητώντας δικαιώματα και ψήφους. Όμως πρέπει να ξέρης, νέο κορίτσι, πως η γυναίκα με τον τρόπον αυτόν αντίς να σηκωθή, όπως της υποσχέθηκαν, έπεσε βαθειά, πολύ βαθειά».

«Αγαπούμε αυτόν τον Άνδρα, τον Στρατιώτη, τον Μοναδικόν, τον Αρχηγόν, τον Πατέρα, τον Εμπνευστήν, τον Οδηγόν, τον Άνθρωπον, Ιωάννην Μεταξάν». 
— Σίτσα Καραϊσκάκη

Leave a Reply