Η Μέρκελ Τώρα Εξέρχεται – Η Μέρκελ Και Ο Χόνεκερ Μαζί Για Την Πτώση ~ Merkel Now Comes Out – Merkel And Honecker Together For The Downfall ~ Merkel Jetzt kommts Raus – Merkel Und Honecker Gemeinsam Für Den Untergang…! (Video)

Leave a Reply