Σκόπια: Αμερικανικά Και Σκοπιανά Στρατεύματα Επδεικνύουν Τεθωρακισμένα Οχήματα Και Πολεμικό Εξοπλισμό ~ Skopje: US And Skopjen Troops Demonstrate Armoured Vehicles And Military Weaponry…! (Video)

Τί προετοιμάζουν οι ΗΠΑ και εξοικιώνουν τους Σκοπιανούς με την χρήση πολεμικών όπλων…;

Leave a Reply