Το Μοναδικό Ηλιακό Ρολόι Του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά…! (Video)

Η Ευαγγελία Πάνου, υπ. Δρ. Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Αστροφυσικής-Αστρονομίας-Μηχανικής) μιλά για το ηλιακό ρολόι του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά, στο συνέδριο “ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ” (Αρχαιολ. Μουσείο Πειραιά, 29/9/2013).

Leave a Reply