Σχεδόν Μισό Εκατομμύριο Άνθρωποι Δολοφονήθηκαν Στην Νότιο Αφρική Αφότου Το Αφρικανικό Εθνικό Κονγκρέσο Ανέλαβε Την Εξουσία ~ Nearly Half A Million People Murdered In South Africa Since African National Congress Took Power…! (Photo)

Could almost 500,000 people be murdered and hardly anyone know about it as a result of silence from the international media? Sure — if it happened in South Africa, after the media’s work there was finished:

In its 2017 South Africa Survey‚ the [Institute of Race Relations] said around 445 835 murders had been recorded in the country between April 1994 and March 2016.

Former communist terrorist Nelson Mandela’s African National Congress took power in May 1994, and has remained in power ever since.

The report‚ compiled using statistics issued by the SA Police Service‚ shows that for every 100 000 people in the country in 2015/2016‚ 34 were murdered. …

The country’s murder rate is almost 29 times higher than that of Australia‚ 30 times higher than the United Kingdom and 45 times higher than Germany. …

The survey revealed that murder affects the most vulnerable in society with 884 children murdered between 2015/16.

Never mind the collapse of civilization. The evil white man has been put in his place, and everyone is living happily ever after, for all you need to know. Now back to the latest news about the James Comey Dog & Pony Show.

Source

Leave a Reply