Εκπληκτικό, Όλα Τα Δεδομένα Μας Σε Μια Σταγόνα DNA: Επιστήμονες Αποθηκεύουν Επιτυχώς Ψηφιακά Αρχεία Υπολογιστή Σε DNA ~ Amazing, All Our Data In A Drop Of DNA: Scientists Successfully Store Computer Digital Files In DNA…! (Video)

Are we are going to become in the future some kind of advanced bio computers running on a “Macro”soft operating system?

Leave a Reply