Οι Τρεις Γάλλοι Διανοούμενοι Και Ο Αριστοτέλης…! (Photo)

%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7%cf%82_0

*Ένα μπράβο αξίζει στους Γάλλους διανοούμενους που αναγνωρίζουν την αξία της Ελληνικής γλώσσας και μιλάνε για τα αυτονόητα…

Τὴν υἱοθέτηση τῆς ἑλληνικῆς ὡς βασικῆς ἐπίσημης γλώσσας τῆς ΕΕ, ὡς συμβολικὴ ἀπάντηση στὴν κρίση ποὺ βιώνει τὸ εὐρωπαϊκὸ οἰκοδόμημα, προτείνουν τρεῖς Γάλλοι διανοούμενοι.

Στὴν Ἰταλία, ὁ Ἀριστοτέλης ἐνέπνευσε μαθητὲς καὶ δασκάλους σὲ διαγωνισμὸ ποὺ πραγματοποιήθηκε σὲ Κλασικὰ Λύκεια τῆς Ρώμης, μὲ θέμα: «Ταξιδεύοντας μὲ τὸν Ἀριστοτέλη». Οἱ Pierre Berringer (ἐκδότης), Yves Canier (Καθηγητὴς Κλασικῆς Φιλολογίας), Catherine Teuler (Καθηγήτρια Ἀγγλικῆς) προτείνουν ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα νὰ ἀναγνωρισθεῖ ὡς γλώσσα ποὺ συμβολίζει τὸ εὐρωπαϊκὸ πνεῦμα, τὸ ὁποῖο εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένο μὲ τὶς ἔννοιες τῆς δημοκρατίας καὶ τοῦ μέτρου, ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμό.

Αὐτὸ ποὺ προτείνουν εἶναι «ἕνα εἶδος μαγικοῦ ποὺ μᾶς φαίνεται μᾶλλον αὐτονόητο, παρὰ τρελό, καὶ ποὺ δύναται νὰ μεταμορφώσει τὸν πολίτη κάθε χώρας σὲ πραγματικὸ πολίτη τῆς Εὐρώπης», ὅπως χαρακτηριστικὰ ἐπισημαίνουν, καὶ διερωτῶνται μήπως ἐν τέλει πρέπει νὰ ἐπιτραπεῖ «στὴν μαγεία νὰ λειτουργήσει».

Οἱ ἀνωτέρω περιπτώσεις, ποὺ σίγουρα δὲν εἶναι οἱ μόνες, ὁδηγοῦν στὸ ὁμολογουμένως ἐλπιδοφόρο συμπέρασμα ὅτι, παρὰ τὴν βαθύτατη οἰκονομικὴ κρίση ποὺ βιώνει ἡ Χώρα μας, ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Σκέψις ἐξακολουθοῦν νὰ γοητεύουν καὶ νὰ διανοίγουν τοὺς φωτεινοὺς ὁρίζοντες τοῦ μέλλοντος.

Σύμφωνα μὲ τοὺς τρεῖς Γάλλους διανοούμενους, τὸ Ἑλληνικὸ Πνεῦμα ὅρισε τὶς ἔννοιες τῆς δημοκρατίας καὶ τοῦ μέτρου, ποὺ ἀποτελοῦν τὰ θεμέλια τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ.

Ἀλλὰ καὶ στὶς ἡμέρες μας, ἡ καθημερινὴ συμπεριφορὰ τῶν Ἑλλήνων, ποὺ γοητεύει τὸν ξένο τουρίστα, ἀποτελεῖ ἀκριβῶς ἔκφραση τοῦ ἰδίου αὐτοῦ πνεύματος, ὅπως οἱ ἴδιοι ἀναγνωρίζουν στὸ κείμενο-μανιφέστο. « Ἔχουμε ἄραγε συνειδητοποιήσει ἐπαρκῶς ὅτι ἡ ἑλληνικὴ εἶναι μία γλώσσα, οἱ λέξεις τῆς ὁποίας ἀπηχοῦν σημασιολογικά, συναισθηματικὰ καὶ μουσικά, βαθειὰ νοήματα, τουτέστιν τὴν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων, ἡ ὁποία ἐπιβίωσε καὶ δὲν λησμονήθη- κε στὴν πορεία;». διερωτῶνται οἱ Γάλλοι διανοούμενοι. Γαλλικὸ «μανιφέστο» ὑπὲρ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης.

Γιὰ τὴν ἀντιγραφή:
† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς
29.1.2017 ἐκ. ἡμ.,
† Ἀνακομιδὴ τῶν Τιμίων Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου

Πηγή

Leave a Reply