Ότι Υπήρξε Κάποτε, Δύναται Να Επανέλθει ~ What Once Was, Can Come Back ~ Was Einmal War, Kann Wieder Kommen…! (Video)

Τα πάντα είναι πιθανά, αν κάποιος πιστεύει σε αυτό.
_______

Everything is possible, if one believes in it.
_______

Alles ist möglich, wenn man daran glaubt.

Leave a Reply