Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης: “Οι Σκοτεινές Δυνάμεις, Έχουν ΒραχυκυκλώσειΤο Έθνος Μας Και Είναι Σαν Αετός Στο Κλουβί. .. Εμπρός Να Σπάσουμε Την Φυλακή Αυτή Και Ο Αετός Να Πετάξη Πάλι Ψηλα, Πολύ Ψηλά”…! (Photo)

aetos-kloubi

ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΛΑΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ

Αυγουστίνος Καντιώτης, Μητροπολίτης Φλωρίνης

[Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου «Κόρακες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐξέλθετε τῆς Κιβωτοῦ», ἐκδοσή 2016, σελ.4]

Ὁ Ὀρθόδοξος λαός τῆς Ἀνατολῆς, ἀλλά ἰδιατέρως τῆς Ἑλλάδος ἔγινε στόχος ἀγρίας πρωτοφανοῦς ἐπιθέσεως. Ἐχθροί τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ὐλισταί, ἄπιστοι, ἄθεοι, ἀλλά καί αἱρετικοί παλαιότεροι καί νεώτεροι, ποικιλώνυμοι, πτερωτοί δράκοντες τῆς Ἀποκαλύψεως, βαρεῖς λύκοι καλυπτόμενοι μέ τήν δοράν τοῦ προβάτου ἔχουν ἐπιδράμει στόν δυστυχισμένο μας λαό. Οὐνῖται, Παπισταί, Ἐπισκοπιανοί, Πρεσβυτεριανοί, Πεντηκοστιανοί, Ἀβδεντισταί (Σαββατισταί) Πλημμούθιοι…, Χιλιασταί καί ὅλα τά εἴδη τῶν αἱρέσεων εὑρίσκονται καί δροῦν ἀνάμεσά μας.
Οἱ σκοτεινές δυνάμεις, έχουν βραχυκυκλώση το ταλαίπωρον Έθνος μας και είναι σαν αετός στο κλουβί…. Εμπρός να σπάσουμε την φυλακήν αυτή και ο αετός να πετάξει πάλι ψηλά, πολύ ψηλά, μέχρι τα άστρα του ουρανού…

Μᾶς ἔρχεται στήν Ἑλλάδα ἐκτός τῶν ἄλλων κακῶν… ὁ παπισμός.

Ὁ παπισμός, εἶναι θηρίον τῆς Ἀποκαλύψεως…. Τί ἐστί παπισμός; Σύνολο αιρέσεων.  Και φοβούμαι δυστυχώς, ότι θα δούμε στη Μητρόπολη [των Αθηνών] – εγώ δεν πηγαίνω στη Μητρόπολη –  θα δείτε την επίσημη εορτή της 25 Μαρτίου…, μπροστά-μπροστά, πρώτον … σαν κόκορα, με τα φτερά του τα κολωτά να στέκεται δίπλα στον πρωθυπουργό, δεν ξέρω ποιος θα είναι τότε, ένας καρδινάλιος. Από ώρα σε ώρα ετοιμάζουν να μας φέρουν καρδινάλιο, για να φορέσουμε κουστούμι!

Η Ελλάς τους μοιρίζει χωριατίλα και θέλουν να μας φορέσουν Ευρωπαϊκό κουστούμι!… Μα, χίλιες φορές με φουστανέλα, χωριάτες, με χωριάτικο κουστούμι και Ελλάδα στην καρδιά…

Θέλει η κυβέρνηση να μας αλλάξει την φορεσιά μας! Θέλει να μας φορέσει το κουστούμι που ονομάζεται ΕΟΚ. Να γίνουμε Ευρωπαίοι. Να μιλούμε όπως οι Ευρωπαίοι, να ζούμε όπως οι Ευρωπαϊοι, να διώχνουμε τις γυναίκες όπως οι Ευρωπαίοι, να κάνουμε τα όργια των Ευρωπαίων…! Εμείς όμως, θέλουμε να μείνουμε Ελληνες και μόνον Ελληνες, Ορθόδοξοι Χριστιανοί!

Πηγή

Leave a Reply