Ο Εβραίος Συγγραφέας Yossi Gurvitz Αποκαλύπτει Τις Εγκληματικές Ιουδαϊκές Σιωνιστικές Θρησκευτικές Πεποιθήσεις Του Ταλμούδ Και Τι Θα Συμβεί Όταν Το Ισραήλ Γίνει Ισχυρό ~ The Jew Author Yossi Gurvitz Reveals The Criminal Jewish Zionist Religious Beliefs And What Will Happen When Israel Become Mighty Enough Mighty…! (Video)

talmud-serveimage

Part of an extended interview with writer Yossi Gurvitz, July 15, 2012:

Two main points of Michael Hoffman’S research:

1. Judaism’s hermeneutic of concealment: The sacred texts Sifra, Mishnah, Gemara and Midrash are deceptive foils for rabbinic Judaism’s mission of seeking to pair extra-scriptural traditions with passages from the Bible; giving neutral words a Talmudic meaning, and fabricating derashot (doctrine presented in the form of homilies) that have no logical connection to Biblical verses, thereby throwing fidelity to the integrity of the Old Testament to the wind. True Christians acknowledge the integrity of pshat (the literal meaning of the Biblical text). By insisting that Biblical interpretations be in strict harmony with the text, Christians differ radically and markedly from rabbinic Judaism.

2. Our critics assert that the sacred rabbinic texts do not constitute law (Halakhah) but only commentary and debate. The truth is very different: Halakhah is made up of the traditions found in the rabbinic texts. Those texts as a whole comprise the Oral Law, what Josephus termed, paradôsis (“tradition”). Rabbinic law is grounded in the traditions of men, just as Jesus said (cf. Mark 7; Matthew 15). Those traditions consist of extra-Biblical superstitions and occultism, self-worship, racist hatred for non-Jews and sheer nonsense.

Israeli citizen Yossi Gurvitz, a former Talmud (yeshiva) student reveals the racism, homicide and child molestation-advocacy in the Babylonian Talmud and subsequent authoritative rabbinic legal texts authored by Rabbi Moses Maimonides and Rabbi Joseph Karo (“Shulchan Aruch”). He reveals Judaism’s sympathy for Islam and its undying hatred for Christianity.

_______________________
Rabbinic laws intended for access by Judaic persons only, teach that goyim (gentiles) are malevolent. For this reason, the goyim are grouped together with those categories of criminals and transgressors who cannot act as a witness in a court (Shulhan Arukh: Hoshen Mishpat 34).
When the opportunity to save a Judaic human life (pikuah nefesh) conflicts with the observance of the Sabbath, saving the Judaic life takes precedence. However, rabbinic legal authorities distinguish between the obligation to save a Judaic life on the Sabbath and the life of a goy. Israel Meir Kagan (1838–1933), the halachic authority known as the Chofetz Chaim (a.ka. the Hafetz Hayyim), condemned the behavior of any Judaic physician who did not discriminate between Jews and non-Jews. Concerning Judaic physicians, Rabbi Kagan wrote, “…to treat a non-Jew…there is no authority for them to do so” (Mishneh Berurah: O.H. 330). [The authority of Rabbi Kagan’s Mishnah Berurah, was assessed by Simcha Fishbane in The Encyclopedia of Judaism, which states“His greatest work, which remains the strongest influence on Orthodox practice today and whose authority is considered final, is Mishnah Berurah (1884-1907), in six volumes”].  
As Yossi Gurvitz reveals in the preceding videotaped testimony, exceptions to these bigoted rabbinic laws are permitted where Judaics are in subjection to the goyim and where news of Judaism’s discrimination toward, and second class status of, the goyim, would cause an uprising of “potential animosity” (mishum eivah) toward Judaics. 
Therefore, to avoid a rebellion by the goyim, devious exceptions to the rabbinic law are made in public for the sake of pacifying (mipnei darkhei shalom) gullible goyim.  It is to these cosmetic exceptions, formulated for dissemination to inquisitive goyim who inquire about the nature of Judaism, that reference is made when Judaism attempts to defend itself from documented charges by objective scholars, regarding racism and bigotry toward non-Judaics in the religion of Judaism’s recondite rabbinic texts.

Where Judaic supremacy reigns supreme however (“Where ‘ Israel’ is mighty”), such as in the Israeli state, no such diplomatic niceties need be observed, and the full force of Talmudic/rabbinic halacha, with its institutionalized  contempt for, and discrimination toward non-Judaics, can be fully exerted. 

 
Michael Hoffman, St. Patrick’s Day, 2015
_______________________
“...there are no Jews to be met with who adhere to the Old Bible without Talmud-Traditions …the word Talmud (which makes so great a Noise in the World) it may suffice to observe, that by a sort of Metonymy, it signifies the Book containing the main Doctrines of the Jews…For it is very observable, that the Talmud is oftener brought in Vindication of their religion, than Moses, the Prophets, and Holy Writings: insomuch that they make it, and not the Old Bible, the touchstone of their doctrine, and that into which they resolve the decision of all their cases…the Talmud of Babylon…this later hath obtain’d public honor and belief among them: and at this day is universally received as the authentic body of their Law. 
“The first among Christians who took more solemn cognizance of the Talmud, was Justinian the Emperor, who about the 551 year of Christ, gave Toleration to the Jews to read the Sacred Bible in their synagogues in the Greek Tongue; but utterly prohibited them the reading of the Mishnah, as being neither adjoyned to the Sacred Books, nor delivered from above to the Prophets; but a mere invention of earthly men, who had nothing of Heaven in them. …the Mishnah Torah was composed out of the kabbalistics and anagogics of the Jews…allegorical interpretations, pretended to be derived from Moses. When the Jews were setled in Italy and France, the bishops of Rome began to take severe cognizance of the Talmud. For Pope Innocent IV. commanded all the copies thereof that could be found in France to be burned, because it contained manifest blasphemies against God, Christ, and the Virgin Mary, inextricable abuses, erroneous and unheard-of fooleries.’

Source

Φρίκη: Επαίσχυντες Μνησίκακες, Απάνθρωπες Και Αντιχριστιανικές Δηλώσεις Με Αφορμή Την Τραγική Περιπέτεια Υγείας Του Θάνου Πλεύρη Από Τον Μικρόψυχο Σιωνιστή Ραββίνο Μορδεχάι Φριζή, Ο Οποίος Είναι Υπέρ Του Δολοφονικού Ιουδαϊκού Σιωνισμού Και Υπέρ Του Αντίχριστου, Ανθελληνικού, Υπερ-Ρατστιστικού, Υπερ-Εγκληματικού, Γενοκτονικού, Παιδοφιλικού Ταλμούδ…! (Video)

Leave a Reply