Ημέρα Μνήμης: Εορτασμός Ηρώων 2016 – Κάλεσμα ~ Memorial Day: Heroes’ Commemoration 2016 – Calling ~ Volkstrauertag: Heldengedenken 2016 – Aufruf…! (Video)

Leave a Reply