Σχέδιο Καλέργη – Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Να Αφανισθεί Η Λευκή Φυλή Μέσω Λαθρομετανάστευσης ~ Kalergi Plan – European Plan To Eradicate White Race Through Immigration…! (Video + Photos)

220px-coudenhove-kalergi_1926
In his book, «Praktischer Idealismus», Zionist Richard Kalergi indicates that the residents of the future “United States of Europe” will not be the People of the Old Continent, but a kind of sub-humans, products of miscegenation. He clearly states that the peoples of Europe should interbreed with Asians and colored races, thus creating a multinational flock with no quality and easily controlled by the ruling elite.

The plan includes solving the 1.3% birth rate of Europe by mass
immigration, 159 .000 .000 by 2025.
kalergi-pan-europe

Leave a Reply