Απάντηση Γέροντος Σάββα Λαυριώτη Προς Την Ιερά Κοινότητα Και Την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας Για Την Συκοφαντική Δημοσίευση Του Ιστολογίου “Αγιορείτικες Μνήμες”…! (Video + Photo)

geron-savvas-lauriotis

     «Τήν κοιλία μου ἀλγῶ, καί τά αἰσθητήρια τῆς καρδίας μου· μαιμάσει ἡ ψυχή μου, σπαράσσεται ἡ καρδία μου» (Ἱερεμ. δ’ 19), καί τά μάτια μας δακρύζουν στοχαζόμενοι τήν κατάσταση τῶν ἀδελφῶν μας ἁγιορειτῶν, πού ὄχι μόνον δέν καταδικάζουν καί δέν ἀσχολοῦνται μέ τήν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τίς κακοδοξίες τοῦ Πατριάρχου, καθώς ὅλοι οἱ ἀρχαῖοι καί νεώτεροι πνευματέμφοροι Πατέρες διδάσκουν, ἀλλά καί γιά νά δείξουν τήν δουλική ὑποταγή τους σέ αὐτόν, περιτρέχουν στά κελλιά καί τίς σκῆτες, φοβερίζοντας καί ἀπειλώντας τούς πατέρες, πώς θά τούς ἐκδιώξουν, θά τούς τιμωρήσουν, καί ἄλλα ξένα πρός τό μοναχικό μας σχῆμα, γνώριμα ὅμως τῶν αἱρετικῶν.

       Καί γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές, ὁ Ἡγούμενος τῆς Λαύρας π. Πρόδρομος, ἐν γνώσει τῆς γεροντίας, ἐκτός ἀπό τίς ἀπειλές πού ἐκτόξευσε στήν Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννας καί σέ Καυσοκαλυβῖτες Πατέρες, προσφάτως σέ ἐπισκέψεις του στήν Σκήτη τοῦ Τιμίου Προδρόμου, στούς Ρουμάνους πατέρες, τούς ἀπείλησε πώς θά τούς ἀπελάσει καί θά τούς διώξει ἀπό τό μοναστήρι, ἂν συνεχίσουν νά ὑπογράφουν τά κείμενα πού εἶναι ἐνάντια στόν Πατριάρχη. Τό αὐτό εἶχε ξανακάνει καί μέ ἄλλα κείμενα πού εἴχαμε ὑπογράψει. Μερικοί πατέρες, φοβούμενοι ὅτι θά ἐκδιωχθούν, ἀνακάλεσαν τίς ὑπογραφές τους, ὅπως ὁ πατήρ Πολύκαρπος μέ τήν συνοδεία του (μοναχοί δύο) πού ὑπηρετοῦν στό μετόχιον τῆς Λαύρας εἰς τήν Καλαμάτα. Ἀποτέλεσμα αὐτῶν τῶν ἐνεργειῶν, ὁ Δικαῖος τῆς Σκήτης, νά ἀποστείλει γράμμα στήν Κοινότητα καί στήν Λαύρα, πού νά λέει πώς οἱ ὑπογραφές (15 στό σύνολο) δέν ἐκφράζουν τό σύνολο τῶν μοναχῶν τῆς Σκήτης καί ὅτι ἡ Σκήτη συμμορφώνεται μέ τούς κανονισμούς τοῦ Ἁγιωνύμου τόπου. Δύο ἀπό τούς μοναχούς στήν Σκήτη τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἀπέσυραν τίς ὑπογραφές τους, ὅμως οἱ ἄλλοι παραμένουν σταθεροί καί τό σημαντικό εἶναι ὅτι οὐδέποτε ἐμεῖς ἢ κάποιος ἄλλος τούς ἐπίεσε γιά αὐτές τίς ὑπογραφές. Τό αὐτό ἐποίησε καί ὁ π. Νικόδημος ὁ Ἁγιοπαυλίτης, ὅταν ἀπαγόρευσε στούς πατέρες ἀπό τήν Νέα Σκήτη, νά ὑπογράψουν τό περιοδικό «ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ», διότι ὅποιος τό ἔκανε θά τόν ἔδιωχναν πάραυτα. Πρόσφατα, ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς Σιμωνόπετρας μέ ἕναν κοινοτικό, σέ ἐπίσκεψή τους στόν Γέροντα Γαβριήλ τόν Κουτλουμουσιανό, τόν «κατσάδιασαν» γιά τίς ὑπογραφές του στά ὁμολογιακά κείμενα τῶν ἁγιορειτῶν πατέρων. Καί τόσα ἄλλα παραδείγματα πού ἂν χρειαστεῖ θά τά βγάλουμε στό φῶς τῆς δημοσιότητας.
     Τελευταία, τό ἱστολόγιο Ἁγιορείτικες Μνῆμες, μέ τήν εὐλογία καί σέ συνεργασία μέ τήν Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας, δημοσίευσαν τήν ἐπιστολή τῆς Ἱερᾶς Σκήτεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου, διαστρέφοντας τήν ἀλήθεια καί φυσικά συντασσόμενοι μέ τίς κακοδοξίες τοῦ Πατριάρχου, μᾶς κατηγορεῖ γιά νεοζηλωτές, ὅτι εἴμαστε «πεπλανεμένοι ἀδελφοί» καί ὅτι αὐτοί πού ὑπέγραψαν τό τελευταῖο κείμενο τῶν Ἁγιορειτῶν πατέρων τό ἔχουν μετανοιώσει. Ἂν κάνουν μία πιό προσεκτική ἀνάγνωση τοῦ κειμένου, θά δοῦν πώς οἱ πατέρες δέν ζητοῦν συγνώμη, ἀπλῶς ξεκαθαρίζουν τήν θέση τους, λέγοντας πώς «δέν ἐναντιώνονται στούς ἀθωνικούς κανονισμούς καί πύς τό ὑπογεγραμμένο κείμενο περί διακοπῆς μνημοσύνου τοῦ Πατριάρχου, δέν ἐκφράζει τό σύνολο τῆς Σκήτης, διά τήν ἐν Κρήτῃ διεξαχθείσης Συνόδου». Καί φυσικά δέν ἐκφράζει τό Σύνολο τῆς Σκήτης ἀφοῦ δέν ὑπογράφεται ἀπό ὅλους. Ὁ π. Πρόδρομος καί οἱ λοιποί ἀγαπητοί Λαυριῶτες ἀδελφοί, δεχόμενοι πιέσεις ἀπό τόν Πατριάρχη ὅτι δέν μποροῦν νά ἐπιβληθοῦν σέ μιά χούφτα μοναχούς, βλέπουν ὅτι τρίζει ἡ καρέκλα τους, οἱ «θεσούλες» τους κοινῶς, ἂν δέν ὑπακούσουν στά προστάγματά του. Μέ αὐτόν τόν τρόπο ὅμως, στήν οὐσία συντάσσονται καί μέ τίς κακοδοξίες του.
      Τό θέμα ἀγαπητοί πατέρες εἶναι ὅτι ἐφόσον συντάσσεστε μέ τόν «Παναγιώτατο» συντάσσεσθε καί μέ αὐτά πού πιστεύει. Ὁπότε πατέρες πιστεύετε ὅ,τι πιστεύει. Ὁ Παναγιώτατος,
 • Πιστεύει καί κηρύττει  τίς ἰδέες τοῦ Ἀντίχριστου Οἰκουμενισμοῦ: «Ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ὁδοί σωτηρίας». Ἡ μεγαλύτερη ὕβρις ὅλων τῶν ἐποχῶν ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ. Ἂν καί οἱ ἄλλες θρησκεῖες ὁδηγοῦν στήν σωτηρία, τότε τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ, τήν διδασκαλία Του, τά θαύματα, ἡ Σταύρωση καί ἡ Ανάστασή Του ἦταν ἀνώφελα καί  μάταια!  Μόνο ἕνας διάβολος, θά μποροῦσε νά υποστηρίξει τέτοια πράγματα. Καί ὅμως, οἱ ἐπίσκοποι καί ἱερεῖς προσκυνᾶτε αὐτόν τόν ἄνθρωπο!  
 • Πιστεύει καί κηρύττει ὅτι τό Κοράνιο (καί οἱ Γραφές τῶν ἄλλων θρησκειῶν) εἶναι «ἴσο μέ τήν Ἁγία Γραφή καί ἱερό ὅπως αὐτή» καί ὅτι οἱ Μουσουλμάνοι μποροῦν νά πᾶνε στόν παράδεισο χωρίς νά πιστεύουν στόν Χριστό.
 • Πιστεύει καί κηρύττει ὅτι πολλές ἐντολές τοῦ Θεοῦ εἶναι προσωρινές, διαφωνώντας  ἀκόμα καί μέ τόν Κύριο!
 • Ὀνομάζει «εὐλογημένη» καί τιμᾷ τήν Συναγωγή τῶν Ἑβραίων, ἐκεῖ πού ὑβρίζεται ὁ Χριστός καί ἡ Θεοτόκος, μέ τέτοιου εἴδους ὕβρεις πού μᾶς εἶναι ἀδιανόητο καί νά τίς ὀνομάσουμε.
 • Πιστεύει καί κηρύττει τήν βασική ἀρχή τῆς Μασονίας ὅτι δηλαδή: «ἕκαστος νά λατρεύῃ τόν Ἕνα Θεόν ὡς [=ὅπως] προτιμᾷ…». «Ὁ Θεός εὐαρεστεῖται εἰς τήν εἰρηνικήν συμβίωσιν τῶν ἀνθρώπων καί μάλιστα, αὐτῶν οἱ ὁποῖοι Τόν λατρεύουν ἀνεξαρτήτως τῶν διαφορῶν, αἱ ὁποίαι ὑπάρχουν εἰς τήν πίστιν μεταξύ τῶν τριῶν μεγάλων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν».
 • Ἐπιδιώκει τήν κατάργηση ἢ τροποποίηση πλειάδας  Ἱερῶν Κανόνων, κάτι, πού γιά τήν Ὀρθοδοξία, εἶναι γνώρισμα αἱρετικοῦ ἀνθρώπου. Ὀνομάζει τούς Ἱ. Κανόνες: «Τείχη τοῦ αἴσχους».
 • Πιστεύει καί κηρύττει – σέ ἀντίθεση μέ δεκάδες Συνόδους καί ἑκατοντάδες Ἁγίους – ὅτι ἡ Ρωμαϊκή «ἐκκλησία» εἶναι κανονική, τά μυστήριά της ἔγκυρα καί ὁ Πάπας κανονικός Ἐπίσκοπος. Τό 1995 συνυπέγραψε μέ τόν Πάπα «ΚΟΙΝΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΠΙΣΤΕΩΣ». Τό 2011 μάλιστα, κατήχησε καί σπουδαστές παπικοῦ πανεπιστημίου ὑπέρ τοῦ Πάπα: «Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος δέχτηκε ἐπίσκεψη ὁμάδας φοιτητῶν τοῦ Ποντιφικοῦ Ἰνστιτούτου Sant Apollinare. Ἀναφερόμενος στούς φοιτητές τούς εἶπε: «Ἀκολουθῆστε τόν Πάπα. Ὁ Πάπας Βενέδικτος ὁ ΙΣΤ΄ εἶναι ἕνας μεγάλος θεολόγος πού κάνει καλό σέ ὅλες τίς Ἐκκλησίες. Ἀκολουθῆστε τον μέ ἀγάπη καί συμπάθεια».
 • Συμπροσευχήθηκε μέ Προτεστάντες πού εἶναι διαστρεβλωτές τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἰησοῦ, ὑβριστές τῆς Θεοτόκου, περιφρονητές τῶν Ἁγίων μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας καί ὡς Eἰκονομάχοι, βρίσκονται ὑπό τόν ἀναθεματισμό τῆς 7ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Κάνει ἀποδεκτό τό βάπτισμα τῶν Προτεσταντῶν (Λουθηρανῶν).
 • Τόν Νοέμβριο τοῦ 1993 προέβη σέ ἄρση τῶν ἀναθεμάτων ἀνάμεσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί στήν αἵρεση τῶν Μονοφυσιτῶν. Ἡ κάθε πλευρά ἀναγνώρισε τήν ἄλλη ὡς Ὀρθόδοξη. Τίς καταδίκες καί τά ἀναθέματα τῆς 4ης Οἰκουμενικῆς πρός τούς Μονοφυσῖτες (πού τά ἐπανέλαβαν οἱ ἑπόμενες Σύνοδοι) τά ὀνομάζει «παρεξηγήσεις τοῦ παρελθόντος πού ἔχουν ξεπεραστεῖ» ἀφοῦ «δέν ὑπάρχει θεολογία πού μᾶς χωρίζει»!
 • Ἀναγνωρίζει  τίς χειροτονίες τῶν Ἀγγλικανῶν.
 • Τό 1991 στό Μπάλαμαντ τοῦ Λιβάνου ἀποδέχτηκε τά μυστήρια τῶν παπικῶν καθώς καί τήν Οὐνία…».
 • Στό συνέδριο τοῦ Π.Σ.Ε., τό 2006, στό Porto Alegre, ἀποδέχτηκε τήν κοινή δήλωση μέ τούς Προτεστάντες, ὅτι δέν ὑπάρχει μόνο Μία Ἐκκλησία, ἀλλά ὅτι οἱ 348 ἐκκλησίες – μέλη τοῦ ΠΣΕ- εἶναι γνήσιες ἐκκλησίες. Μία δέ ἀπό αὐτές εἶναι καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία! Οἱ ποικίλες αἱρετικές διδασκαλίες τῶν Προτεσταντῶν θεωροῦνται ὡς διαφορετικοί τρόποι ἐκφράσεως τῆς ἰδίας πίστεως καί ὡς ποικιλία τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δεχόμενοι ἔτσι ὅτι τελικά δέν ὑπάρχουν αἱρέσεις!! «Αὐτές οἱ ἐκκλησίες καλοῦνται νά συμβαδίζουν ἀκόμη καί ὅταν διαφωνοῦν».
 • Μέ  τά παραπάνω δεδομένα ἀρνεῖται τέσσερα ἄρθρα τοῦ  Συμβόλου τῆς Πίστεως.
 • Εἶναι Ἁγιομάχος καί Πατρομάχος. Εἶπε: «Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τήν διάσπασιν (τό Σχίσμα) προπάτορες ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καί εὑρίσκονται ἤδη εἰς χεῖρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ. Αἰτούμεθα ὑπέρ αὐτῶν τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ὀφείλομεν ἐνώπιον Αὐτοῦ ὅπως ἐπανορθώσωμεν τά σφάλματα ἐκείνων»!!! Είναι απροκάλυπτα αγιομάχος.  Αὐτός ὅμως πού βλασφημεῖ τούς Ἁγίους εἶναι ἀντίχριστος.
Θά μπορούσαμε νά γράψουμε πολλά περισσότερα, ἀλλά θά ἀρκεσθοῦμε σέ αὐτά τά ὁλίγα.
       Ἀπό τά παραπάνω (τά ὁποῖα πλέον τά κατοχυρώνει καί διά συνόδου) καί ἄλλα πού δέν ἀναφέραμε, ἀποδεικνύεται πώς ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος Ἀρχοντώνης ἀναδεικνύεται μείζων πασῶν τῶν αἱρετικῶν ἀνά τούς αἰῶνες, στήν διαχρονία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας. Δημιουργεῖ σχίσμα στήν Ἐκκλησία. Καί ὅποιος τόν ἀκολουθεῖ δημιουργεῖ καί αὐτός σχίσμα. Ὅποιος ὅμως δημιουργεῖ σχίσμα στήν Ἐκκλησία, οὔτε αἷμα μαρτυρίου δέν μπορεῖ νά τόν ξεπλύνει ἀπό αὐτήν τήν ἁμαρτία, κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο. Ἐσεῖς, ὅμως, κατηγορεῖτε ἐμᾶς πώς σχίζουμε τήν Ἐκκλησία. Γιατί πατέρες; Ἐπειδή ἀκολουθοῦμε τήν Ἐκκλησία καί ὄχι τόν Βαρθολομαῖο; Φρονεῖτε, λοιπόν, πατέρες τά ἴδια μέ τόν Πατριάρχη καί γι’ αὐτό δέν τόν ἐλέγχετε; Φαίνεται πώς τά πιστεύετε καί ἐσεῖς. Ἀλλιῶς διαψεύστε μας. Ὄχι ὅμως στά λόγια, ἀλλά στήν πράξη, πατέρες. Ὅπως ἔκαναν οἱ Ἅγιοι. Μπορεῖτε ὅμως νά πᾶτε κόντρα στόν Παναγιώτατο; Νά χάσετε τά κεκτημένα σας;
       Ἀπόδειξη ὅλων αὐτῶν πώς εἶναι ἀλήθεια, εἶναι ὁ ἅγιος Πρῶτος. Ὁ ἀγαπητός, κατά τά ἄλλα, πατήρ Βαρνάβας ὁ Βατοπαιδινός εἶναι ὑπό καθαίρεση γιά τίς συμπροσευχές του, στήν παπική παρασυναγωγή τῆς Σμύρνης, μέ τόν Πατριάρχη στίς 7-2-2016 (αὐτό καταφαίνεται στό 0:30’ μέχρι 0:40’ ξεκάθαρα).


Ὁ Ἡγούμενός του ὅμως ἀντί νά τόν ἐπιπλήξει, τόν ἐπιβράβευσε, στέλνοντάς τον γιά Πρῶτο στίς Καρυές καί οἱ πατέρες, καθημερινῶς, ἀσπάζονται τήν δεξιά του γιά εὐλογία. Καί οἱ πατέρες ἀπό τά μοναστήρια καί τήν Ἱερά Κοινότητα, ἀντί νά τόν ἐπιπλήξουν γιά νά μετανοήσει καί νά ζητήσει συγνώμη γι’ αὐτό πού ἔκανε καί τόν σκανδαλισμό πού ἐπροκάλεσε, κυνηγοῦν τούς πατέρες πού δέν συμφωνοῦν μέ τά ἀνωτέρω, πού πιστεύει ὁ Πατριάρχης καί πού θέλουν νά ἀκολουθοῦν τήν ἁγιοπατερική γραμμή. Πῶς ὅμως νά τόν ἐπιπλήξετε; Ἂν τό κάνετε, πρέπει πρώτα νά τό ἐφαρμόσετε στόν Πατριάρχη. Θά τολμήσετε νά ἀκολουθήσετε τούς Ἁγίους Πατέρες καί νά διωχθεῖτε διά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἢ θά προτιμήσετε τίς θεσούλες σας καί τά πέτρινα κτίρια, πού ὅμως δέν θά ἔχουν πλέον τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, κατά τόν Ἅγιο Λαυρέντιο τοῦ Τσέρνικωφ; Ἔχετε τόν οἶκο, ἔχουμε τόν Ἔνοικο.

Ἂν θέλουμε, πατέρες, νά ὀνομαζόμαστε Ἁγιορεῖτες καί νά εἴμαστε ἐπόμενοι τῶν Ἁγίων μας, πρέπει νά ζητήσουμε τήν καταδίκη καί τήν καθαίρεση τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἀπό τό ἀξίωμά του, καθώς καί ὅλων τῶν Οἰκουμενιστῶν ἐπισκόπων πού λυμαίνονται τήν ποίμνη τοῦ Χριστοῦ μας, ἐάν δέν μετανοήσουν. Ὁ Πατριάρχης θά ἦταν ἕνας τέλειος παπικός καρδινάλιος δίπλα στόν ἀγαπημένο του Πάπα. Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά πιστεύει ὅ,τι θέλει. Ὅμως δέν μπορεῖ νά εἶναι Πατριάρχης.

Συμφωνεῖτε πατέρες; Ἀναμένομεν ἀπάντησή σας.

Μετά τιμῆς, ἀγάπης καί ἀληθείας
Γέρων Σάββας Λαυριώτης.

Πηγή

Leave a Reply