Ισότητα Και Πρόοδος, Είναι Η Θρησκεία Των Αδυνάτων ~ Equality And Progress Are The Religion Of The Weak…! (Video)

Leave a Reply