Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός: Όχι Στον Εγωισμό, Στην Φιλαυτία Και Στην Φιληδονία , Ναι Στην Μετάνοια, Στην Αυταπάρνηση, Στην Υπακοή, Στην Υποταγή, Στο Θείον Θέλημα…! (Video)

Ο μακαριστός Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός (+2009), μιλάει για την μεγάλη αξία που έχει η ακριβής τήρηση του προγράμματος στον πνευματικό αγώνα των μοναχών, όπως εδίδαξαν με τον βίο τους εμπράκτως οι άγιοι Πατέρες και οι θεμελιωτές του μοναχισμού, αφήνοντας με τον τρόπο αυτόν αιώνια υποδείγματα πίστεως, αυταπάρνησης και ζωής σε όλους τους αγωνιζόμενους Χριστιανούς.


Leave a Reply